سازمان همکاری اسلامی

رئیس جمهوری آذربایجان دبیرکل سازمان همکاری اسلامی را پذیرفت

باکو (UNA) - رئیس جمهور الهام علی اف رئیس جمهوری آذربایجان روز 27 ژوئن 2022 در حاشیه یازدهمین اجلاس کنفرانس اسلامی وزیران جهانگردی با حسین ابراهیم طاها دبیرکل سازمان همکاری اسلامی پذیرایی کرد. در باکو آذربایجان رئیس جمهور علی اف بر اهمیت سازمان همکاری اسلامی برای جمهوری آذربایجان به عنوان یک کشور عضو موثر و همچنین در عرصه های منطقه ای و بین المللی تاکید کرد. رئیس جمهور متعهد شد که جمهوری آذربایجان از دیدگاه و مأموریت دبیرکل سازمان ملل برای حفاظت و حراست از منافع جهان اسلام حمایت کامل کند. دبیر کل سازمان ملل به مناسبت آزادسازی سرزمین های جمهوری آذربایجان که توسط ارمنستان اشغال شده بود، به رئیس جمهور تبریک گفت. وی همچنین به رئیس جمهور بر حمایت اصولی و قاطع سازمان همکاری اسلامی از آذربایجان برای بازسازی مناطق آزاد شده اش تاکید کرد. دبیرکل سازمان ملل متحد چشم انداز خود را برای تقویت همبستگی اسلامی و اقدام مشترک اسلامی به رئیس جمهور معرفی کرد. دبیرکل همچنین از رهبری آذربایجان در فعالیت‌ها و ابتکار عمل برای تقویت همبستگی و همکاری اسلامی میان کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی قدردانی کرد. وی با تشکر از میزبانی دولت جمهوری آذربایجان در یازدهمین نشست کنفرانس اسلامی وزرای گردشگری، آمادگی این سازمان را برای ادامه هماهنگی با جمهوری آذربایجان در خصوص اجرای تصمیمات این کنفرانس اعلام کرد. (من تمام کردم)

اخبار مرتبط

برو به دکمه بالا