مدیریت دولتی

(اداره دولتی):

مدیرکل، انتخاب و انتصاب وی:

 1. اداره کل فدراسیون توسط مدیرکلی که منصوب می‌شود و به پیشنهاد شورای اجرایی توسط مجمع عمومی با تصمیم آن خاتمه می‌یابد اداره می‌شود.
 2. مدیرکل از میان نامزدهای کشورهای عضو برای یک دوره چهار ساله انتخاب و منصوب می شود که یک بار قابل تمدید است.
 3. حداقل شش ماه قبل از پایان دوره مدیرکل، رئیس شورای اجرایی تاریخ پایان دوره مسئولیت مدیرکل را به همه کشورهای عضو اطلاع داده و تاریخ برگزاری انتخابات را تعیین خواهد کرد. مدیرکل جدید، و از آنها می خواهد که اسامی نامزدهای خود را حداکثر دو ماه قبل از تاریخ تعیین شده شورای اجرایی ارائه دهند.
 4. نامزدهای پست مدیرکل برای مطالعه، پیشنهاد و ارائه به مجمع عمومی به شورای اجرایی ارائه می شود.
 5. خدمت مديركل قبل از پايان مدت تصدي او خاتمه نمي يابد مگر با تصميم مجمع عمومي بنا به پيشنهاد شوراي اجرايي و يا به درخواست حداقل پنج نفر از اعضاي مجمع عمومي.
 6. تصمیمات مجمع عمومی در مورد انتصاب مدیرکل، تمدید و یا خاتمه خدمت وی ​​با اکثریت مطلق اعضای حاضر اتخاذ خواهد شد.
 7. نامزد پست مدیر کل باید دارای شرایط زیر باشد:

الف- مسلمان بودن یکی از کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی.

ب - از طرف دولت کشوری که به آن تعلق دارد معرفی شود.

ج- دارای مدرک دانشگاهی و دارای تجربه خوب در زمینه های رسانه ای و اداری باشد.

د- مسلط به حداقل یکی از سه زبان رسمی مورد تایید فدراسیون و داشتن دانش کافی از زبان دوم آن زبانها.

ه- در زمان نامزدی کمتر از سی و پنج سال و بیش از پنجاه و پنج سال سن نداشته باشد.

 

وظایف مدیر کل:

مدیرکل فدراسیون وظایف زیر را بر عهده خواهد داشت:

 1. توجه آژانس های عضو را به مواردی جلب می کند که به نظر وی ممکن است به نفع یا مانع اهداف فدراسیون باشد.
 2. ارتباط بین آژانس های عضو را ترویج می کند، مشاوره و تبادل نظر را تسهیل می کند و اطلاعاتی را که ممکن است مورد علاقه کشورهای عضو باشد منتشر می کند.
 3. اجرای تصمیمات مجمع عمومی و شورای اجرایی و بخشنامه های رئیس شورا.
 4. سایر وظایفی را که مجمع عمومی و شورای اجرایی به آن محول کرده اند انجام می دهد
 5. مسئولیت تهیه جلسات مجمع عمومی، شورای اجرایی و کمیته ها و تهیه اسناد و گزارشات آنها.
 6. ارائه اوراق و یادداشت های کاری به دستگاه های عضو در اجرای تصمیمات، مصوبات و توصیه های مجمع عمومی و جلسات شورای اجرایی.
 7. برنامه و بودجه اداره کل فدراسیون را تهیه می کند
 8. انجام امور اداری و مالی فدراسیون و نظارت بر حسن انجام کار کادرفنی بر اساس مقررات جاری مدیر کل در قبال پیشرفت کار در فدراسیون مسئول بوده و کلیه کارکنان متعهد به اجرای دستورات وی می باشند. ، در حدود مقررات لازم الاجرای فدراسیون.
 9. انتصاب و ارتقای کارکنان رده های شغلی (سوم، چهارم و پنجم)، پایان خدمت و ارجاع آنها به بازنشستگی. انتصاب شهروندان کشورهای عضو با در نظر گرفتن صلاحیت، صلاحیت و درستی آنها انجام می شود. برابری جنسیتی و اصل توزیع عادلانه جغرافیایی او می تواند کارشناسان و مشاوران را به طور موقت منصوب کند.
 10. اعمال اختیارات وظیفه ای که در خصوص کارکنان اتحادیه با رعایت ضوابط و شرایط مقرر در نظام کارکنان به وی محول شده است.
 11. ارائه گزارش سالانه از عملکرد فدراسیون به شورای اجرایی.
 12. وی نام معاون خود (دستیار مدیر کل) را به منظور انتصاب وی برای یک دوره چهار ساله قابل تمدید به شورای اجرایی ارائه می کند و نیاز به معرفی رسمی از کشور خود دارد.
برو به دکمه بالا
برو سر اصل مطلب، گذشتن از مسائل غیرضروری