دبیر کل سازمان همکاری اسلامی

جناب آقای حسین ابراهیم طه

تاریخ و محل تولد: 01 نوامبر 1951 در شهر آبشا (چاد)
ملیت: چادی
وضعیت تأهل: متاهل و پدر شش فرزند.

گواهینامه ها

1965 گواهینامه مطالعات پایه ابتدایی
گواهینامه متوسطه عمومی 1972
1978 دیپلم موسسه زبان ها و تمدن های شرقی در پاریس (فرانسه)

موقعیت ها

17 نوامبر 2021: دبیر کل سازمان همکاری اسلامی
سفیر فوق العاده 2020 در جمهوری چاد
وزیر 2019-2020 - دستیار دبیرکل ریاست جمهوری چاد
2018 مشاور در امور دیپلماسی در ریاست جمهوری در چاد
2017 وزیر امور خارجه، ادغام آفریقا و همکاری بین المللی جمهوری چاد
2007-2017 وزیر مختار و سفیر فوق العاده جمهوری چاد در فرانسه، اسپانیا، پرتغال، یونان و واتیکان
1991-2001 مشاور ارشد سفارت جمهوری چاد در پادشاهی عربستان سعودی
1990-1991 مدیر دفتر وزیر امور خارجه جمهوری چاد
1981-1982 رئیس بخش اروپا و آمریکا، اداره امور اقتصادی و بین المللی، وزارت امور خارجه

دکوراسیون

به نایت نشان ملی چاد اعطا می شود
افسر لژیون افتخار (فرانسه)
سفیر افتخاری جمهوری چاد

زبان ها

فرانسوی: گفتاری و نوشتاری
عربی: گفتاری و نوشتاری
انگلیسی: گفتاری و نوشتاری

برو به دکمه بالا
برو سر اصل مطلب، گذشتن از مسائل غیرضروری