Pentadbiran Awam

(Pentadbiran Awam):

Ketua Pengarah, pemilihan dan pelantikan beliau:

 1. Pentadbiran Am Persekutuan hendaklah diketuai oleh seorang Ketua Pengarah yang hendaklah dilantik dan perkhidmatannya hendaklah ditamatkan oleh Perhimpunan Agung dengan keputusannya atas perakuan Majlis Eksekutif.
 2. Ketua Pengarah hendaklah dipilih dan dilantik daripada kalangan calon Negara Anggota untuk tempoh empat tahun, boleh diperbaharui sekali.
 3. Sekurang-kurangnya enam bulan sebelum tamat tempoh jawatan Ketua Pengarah, Pengerusi Majlis Eksekutif hendaklah memberitahu semua Negara Anggota tentang tarikh tamat tempoh jawatan Ketua Pengarah dan menetapkan tarikh untuk pemilihan. Ketua Pengarah yang baharu, dan hendaklah meminta mereka mengemukakan nama calon mereka selewat-lewatnya dua bulan sebelum tarikh Majlis Eksekutif yang dijadualkan.
 4. Pencalonan untuk jawatan Ketua Pengarah hendaklah dibentangkan kepada Majlis Eksekutif untuk kajian, cadangan dan dikemukakan kepada Perhimpunan Agung.
 5. Perkhidmatan Ketua Pengarah tidak boleh ditamatkan sebelum tamat tempoh jawatannya kecuali dengan keputusan Perhimpunan Agung berdasarkan cadangan daripada Majlis Mesyuarat Agung, atau atas permintaan sekurang-kurangnya lima orang ahli Perhimpunan Agung.
 6. Keputusan Perhimpunan Agung mengenai pelantikan Ketua Pengarah, pembaharuannya, atau penamatan perkhidmatannya hendaklah diambil oleh majoriti mutlak ahli yang hadir.
 7. Calon untuk jawatan Pengurus Besar hendaklah memenuhi perkara berikut:

A- Menjadi seorang Muslim dari salah satu negara anggota Pertubuhan Kerjasama Islam.

b- Dicalonkan oleh kerajaan negara yang menjadi miliknya.

C- Dia mesti memiliki ijazah universiti dan mempunyai pengalaman yang baik dalam bidang media dan pengurusan.

d- Fasih dalam sekurang-kurangnya satu daripada tiga bahasa rasmi yang diiktiraf oleh Persekutuan dan mempunyai pengetahuan yang mencukupi tentang bahasa kedua bahasa tersebut.

e- Dia mestilah berumur tidak kurang daripada tiga puluh lima tahun dan tidak melebihi lima puluh lima tahun pada masa penamaannya.

 

Tugas Pengurus Besar:

Ketua Pengarah Persekutuan hendaklah memikul fungsi berikut:

 1. Menarik perhatian agensi anggota kepada perkara yang, pada pendapatnya, boleh memberi manfaat atau menghalang objektif Persekutuan.
 2. Menggalakkan komunikasi antara agensi ahli, memudahkan perundingan dan pertukaran pandangan, dan menyebarkan maklumat yang mungkin menarik minat negara anggota.
 3. Melaksanakan keputusan Perhimpunan Agung dan Majlis Eksekutif serta arahan Pengerusi Majlis.
 4. Ia melaksanakan fungsi lain yang diamanahkan kepadanya oleh Perhimpunan Agung dan Majlis Eksekutif
 5. Menjalankan tanggungjawab menyediakan mesyuarat Perhimpunan Agung, Majlis Eksekutif dan jawatankuasa serta menyediakan dokumen mereka serta laporan mesyuarat.
 6. Menyediakan agensi ahli dengan kertas kerja dan nota dalam pelaksanaan keputusan, resolusi dan cadangan mesyuarat Perhimpunan Agung dan Majlis Eksekutif
 7. Menyediakan program dan bajet pentadbiran am Persekutuan
 8. Menjalankan hal ehwal pentadbiran dan kewangan persekutuan, dan menyelia fungsi kakitangan yang sepatutnya, mengikut peraturan yang terpakai. Pengurus besar dianggap bertanggungjawab ke atas kemajuan kerja dalam persekutuan, dan semua pekerja komited untuk melaksanakan arahannya , dalam had peraturan persekutuan yang terpakai.
 9. Melantik dan menaikkan pangkat pekerja kategori pekerjaan (ketiga, keempat dan kelima), menamatkan perkhidmatan mereka dan merujuk mereka kepada persaraan. Pelantikan hendaklah dibuat ke atas warganegara Negara Anggota, dengan mengambil kira kecekapan, kelayakan dan integriti mereka, dengan mengambil kira kesaksamaan jantina dan prinsip pengagihan geografi yang adil. Beliau boleh melantik pakar dan perunding secara sementara.
 10. Menjalankan kuasa fungsian yang diberikan kepadanya berkenaan dengan pekerja Kesatuan mengikut peraturan dan syarat yang ditetapkan dalam sistem pekerja.
 11. Mengemukakan laporan tahunan kepada Majlis Eksekutif mengenai kerja persekutuan.
 12. Beliau menyerahkan kepada Majlis Eksekutif pencalonan timbalannya (penolong pengurus besar) bagi tujuan melantiknya untuk tempoh empat tahun yang boleh diperbaharui, dan memerlukan pencalonan rasmi dari negaranya.
Pergi ke butang atas
Langkau ke kandungan