Jawatankuasa Kewangan

(Jawatankuasa, komposisi dan terma rujukan mereka):

  1. Pembentukan Perhimpunan Agung sebuah jawatankuasa bagi hal ehwal kewangan dan pentadbiran yang misinya adalah untuk berusaha untuk membuat susulan pencapaian matlamat persekutuan yang ditetapkan dalam sistem ini, dan untuk mengatur hal ehwal kewangan dan pentadbiran persekutuan.
  2. Jawatankuasa menjalankan fungsi pengawasan kewangan ke atas persekutuan dan mengesahkan penggunaan sumber kewangan secara sistematik, berkesan dan ekonomi, serta memastikan keteraturan operasi kewangan dan pematuhannya terhadap teks, peraturan dan arahan dalam had peruntukan belanjawan, dan menyemak laporan juruaudit.
  3. Jawatankuasa melapor terus kepada Pengerusi Majlis Eksekutif.
  4. Jawatankuasa Kewangan dan Pentadbiran hendaklah terdiri daripada lima ahli, dan perwakilan negara-negara dalam Jawatankuasa itu hendaklah dalam kalangan pakar dalam hal ehwal kewangan dan pentadbiran.
  5. Perhimpunan Agung mempunyai hak untuk membentuk jawatankuasa kerja tetap atau sementara yang lain.
Pergi ke butang atas
Langkau ke kandungan