Moliya qo'mitasi

(Qo'mitalar, ularning tuzilishi va vakolatlari):

  1. Bosh Assambleyaning moliyaviy va ma'muriy masalalar bo'yicha qo'mitasini tuzish, uning vazifasi federatsiyaning ushbu tizimda ko'zda tutilgan maqsadlariga erishishni kuzatib borish, federatsiyaning moliyaviy va ma'muriy ishlarini tashkil etishdan iborat.
  2. Qo‘mita federatsiya faoliyati ustidan moliyaviy nazorat funksiyalarini amalga oshiradi hamda moliyaviy resurslardan tizimli, samarali va tejamkorlik bilan foydalanilishini, shuningdek moliyaviy operatsiyalarning muntazamligini hamda ularning matnlar, qoidalar va ko‘rsatmalarga muvofiqligini ta’minlaydi. byudjet mablag'lari va auditorlik hisobotlarini ko'rib chiqish.
  3. Qo‘mita bevosita Ijroiya kengashi raisiga hisobot beradi.
  4. Moliyaviy va ma'muriy qo'mita besh a'zodan iborat bo'lib, Qo'mitadagi mamlakatlarning vakillari moliyaviy va ma'muriy masalalar bo'yicha mutaxassislardan iborat bo'ladi.
  5. Bosh Assambleya boshqa doimiy yoki vaqtinchalik ishchi komissiyalarni tuzishga haqli.
Yuqori tugmaga o'ting
mundarijaga