Finans Komitesi

(Komiteler, oluşumları ve görev tanımları):

  1. Genel Kurul'un, federasyonun bu sistemde öngörülen amaçlarına ulaşmasını takip etmek ve federasyonun mali ve idari işlerini düzenlemekle görevli mali ve idari işler komitesinin oluşturulması.
  2. Komite, federasyon üzerindeki mali gözetim fonksiyonlarını yerine getirir ve mali kaynakların sistematik, etkin ve ekonomik bir şekilde kullanılmasını doğrulamanın yanı sıra mali işlemlerin düzenliliğini ve mevzuatın sınırları dahilinde metin, yönetmelik ve talimatlara uygunluğunu sağlar. bütçe ödenekleri ve denetçi raporlarının incelenmesi.
  3. Komite doğrudan Yürütme Konseyi Başkanına bağlıdır.
  4. Mali ve İdari Komite beş üyeden oluşur ve Komitede ülkelerin temsili mali ve idari işlerde uzman kişiler tarafından yapılır.
  5. Genel Kurul, diğer sürekli veya geçici çalışma komiteleri oluşturma hakkına sahiptir.
Üst düğmeye git