Mga pambansang araw ng mga miyembrong estado

Isang programa sa media na inorganisa ng federation upang ipakilala ang mga miyembrong estado at ang kanilang mga nagawa sa kanilang mga pambansang araw
Sa pamamagitan ng malawak na mga ulat sa press na inilathala sa lahat ng mga ahensya ng balita ng miyembro na may bilang ng
mga wika sa daigdig.

 

Pumunta sa tuktok na pindutan