Komite sa Pananalapi

(Mga komite, ang kanilang pagbuo at mga tuntunin ng sanggunian):

  1. Pagbuo ng Pangkalahatang Asembleya ng isang komite para sa mga usapin sa pananalapi at administratibo na ang misyon ay magtrabaho sa pagsunod sa pagkamit ng mga layunin ng pederasyon na itinakda sa sistemang ito, at upang ayusin ang mga usapin sa pananalapi at administratibo ng pederasyon.
  2. Isinasagawa ng komite ang mga tungkulin ng pangangasiwa sa pananalapi sa pederasyon at tinitiyak ang paggamit ng mga mapagkukunang pinansyal sa isang sistematiko, epektibo at pang-ekonomiyang paraan, pati na rin ang pagtiyak ng regularidad ng mga operasyong pinansyal at ang kanilang pagsunod sa mga teksto, regulasyon at tagubilin sa loob ng mga limitasyon ng paglalaan ng badyet, at pagrepaso sa mga ulat ng auditor.
  3. Direktang nag-uulat ang komite sa Tagapangulo ng Executive Council.
  4. Ang Komite sa Pinansyal at Administratibo ay dapat bubuuin ng limang miyembro, at ang kinatawan ng mga bansa sa Komite ay dapat kabilang sa mga espesyalista sa mga usaping pinansyal at administratibo.
  5. Ang Pangkalahatang Asemblea ay may karapatang bumuo ng iba pang permanente o pansamantalang mga komite sa pagtatrabaho.
Pumunta sa tuktok na pindutan