Mga ulat at panayam

Ang Cooperation Council... isang pinahabang proseso ng integrasyon, pagkakaugnay, at magkasanib na aksyon sa Gulpo

Doha (UNA/QNA) - Maraming pag-asa ang nakalagay sa tagumpay ng ika-apatnapu't apat na sesyon ng Supreme Council of the Gulf Cooperation Council, na nakatakdang i-host ng State of Qatar bukas, Martes, sa pagsuporta sa proseso ng joint Gulf pagkilos, pagpapahusay ng integrasyon, pagkakaugnay at koordinasyon sa mga miyembrong estado sa lahat ng larangan, at pagsasama-sama ng mga Bono ng kapatiran at pagkakaisa ng mga hanay ng Gulpo, sa paraang makakamit ang mga adhikain at pag-asa ng mga mamamayan ng mga bansa ng Konseho.

Sa paglipas ng higit sa 42 taon, ang Cooperation Council para sa Arab States of the Gulf, sa ilalim ng patnubay ng mga pinuno ng mga estado ng Konseho, ay masigasig na magtatag ng matatag na relasyong pangkapatiran sa pagitan ng mga miyembrong estado sa pamamagitan ng maraming regular, pambihirang at consultative summit. , na nakamit ang maraming tagumpay bilang suporta sa pagsasama-sama ng magkasanib na pagkilos ng Gulpo sa pulitika, ekonomiya, depensa, seguridad at panlipunan. Makatao at sa iba't ibang antas.

Ang pinagpalang paglalakbay ng Gulf Cooperation Council ay nagsimula noong Mayo 1981, XNUMX, nang ang kanilang mga Kamahalan at Kamahalan, ang mga pinuno ng Estado ng Qatar, Kaharian ng Saudi Arabia, Estado ng United Arab Emirates, Estado ng Kuwait, Sultanato ng Oman, at ng Kaharian ng Bahrain, ay umabot sa isang kooperatiba na pormula na kinabibilangan ng anim na bansa, at naglalayong makamit ang koordinasyon, integrasyon, at pagkakaugnay sa pagitan nila sa Lahat ng larangan upang makamit ang kanilang pagkakaisa, at palalimin at palakasin ang mga ugnayan, koneksyon at aspeto ng kooperasyon sa pagitan ng mga mamamayan ng mga bansa ng Konseho, batay sa mga espesyal na relasyon, karaniwang katangian at katulad na mga sistema na nag-uugnay sa mga bansang ito, batay sa pananampalatayang Islam at paniniwala sa isang iisang tadhana at pagkakaisa ng layunin, at batay sa katotohanan na ang pakikipagtulungan sa kanila naglilingkod sa interes ng Lahat ng mga tao ng bansang Arabo.

Ang mga bansa ng Gulf Cooperation Council ay nakikilala sa pamamagitan ng lalim ng ugnayang pangrelihiyon at kultura at paghahalo ng pamilya sa pagitan ng kanilang mga mamamayan, at sa kabuuan sila ay mga salik ng rapprochement at pagkakaisa na pinalakas ng patag na heograpikal na lugar sa buong kapaligiran ng disyerto sa baybayin na yumakap sa mga residente. ng rehiyong ito, at pinadali ang pakikipag-ugnayan at komunikasyon sa pagitan nila at lumikha ng pagkakaugnay-ugnay sa pagitan ng mga residente ng rehiyong ito at homogeneity sa pagkakakilanlan at mga halaga, na nagpapataas Ito ay nagpapalakas sa lakas ng Konseho at nagpapatibay sa posisyon nito sa pagharap sa mga hamon sa rehiyon.

Kabilang sa mga pangunahing layunin ng Cooperation Council ay ang magtatag ng mga katulad na sistema sa larangan ng ekonomiya, pananalapi, komersyal, kaugalian, transportasyon, edukasyon, kultura, panlipunan, kalusugan, media, turismo, pambatasan at administratibong mga gawain, upang isulong ang siyentipiko at teknikal na pag-unlad sa larangan ng industriya, pagmimina, agrikultura, tubig at yamang hayop, magtatag ng mga sentro ng siyentipikong pananaliksik at magtatag ng mga proyekto. Magkaisa at humimok ng kooperasyon, para sa kapakinabangan ng mga mamamayan ng mga bansa ng Konseho.

Kasama sa Konseho ang mga pangunahing katawan, katulad ng Supreme Council, Ministerial Council at General Secretariat. Ang Supreme Council ay ang pinakamataas na awtoridad ng Cooperation Council at binubuo ng mga pinuno ng mga miyembrong estado. Ang pagkapangulo nito ay umiikot ayon sa alpabetikong pagkakasunud-sunod ng ang mga pangalan ng mga estado. Ang Konseho ay nagpupulong sa isang regular na sesyon bawat taon at ang mga pambihirang sesyon ay maaaring idaos sa imbitasyon. Sinuman sa mga miyembro at ang suporta ng isa pang miyembro. Ang Kataas-taasang Konseho ay nagdaraos din ng mga sesyon nito sa mga bansa ng mga miyembrong estado, at ang pulong ng Konseho ay itinuturing na wasto kung ang dalawang-katlo ng mga miyembrong estado ay naroroon.

Ang Kataas-taasang Konseho ay may pananagutan sa pagtatrabaho upang makamit ang mga layunin ng Konseho ng Kooperasyon patungkol sa pagsasaalang-alang sa mga isyu ng pag-aalala sa mga miyembrong estado, pagtatakda ng pinakamataas na patakaran ng Konseho ng Kooperasyon at ang mga pangunahing linya na sinusunod nito, at pagsasaalang-alang sa mga rekomendasyon, ulat, pag-aaral at magkasanib na proyektong iniharap dito ng Ministerial Council bilang paghahanda para sa kanilang pag-apruba, gayundin ang pagsasaalang-alang sa mga ulat. pag-apruba sa sistema ng Dispute Settlement Body at pagpapangalan sa mga miyembro nito, bilang karagdagan sa paghirang ng Secretary-General, pag-amyenda sa batas ng Cooperation Council, pag-apruba sa mga tuntunin nito, at pag-apruba sa badyet ng General Secretariat.

Ang bawat miyembro ng Supreme Council ay may isang boto sa pagboto sa mga desisyon ng Konseho. Ang mga desisyon ng Supreme Council sa substantive na mga bagay ay inisyu ng nagkakaisa ng mga miyembrong estado na naroroon at nakikilahok sa boto, at ang mga desisyon nito sa mga usapin sa pamamaraan ay inilabas ng mayorya.

Ang Supreme Council ay kaakibat ng Dispute Settlement Authority, kung saan ang Supreme Council ang may pananagutan sa pagbuo ng awtoridad sa bawat kaso nang hiwalay ayon sa likas na katangian ng hindi pagkakaunawaan. sa loob ng balangkas ng Ministerial Council o ng Supreme Council, ire-refer ito ng Supreme Council sa Dispute Settlement Authority. Ang Komisyon ay nagsusumite ng ulat nito, kasama ang mga rekomendasyon o fatwa nito, ayon sa maaaring mangyari, sa Supreme Council upang kunin ang inaakala nitong angkop.

Upang mapalawak ng mga pinuno ng mga bansa ng Gulf Cooperation Council ang base ng konsultasyon upang makamit ang mga adhikain at pag-asa ng mga mamamayan ng mga bansa ng Gulf Cooperation Council, isang advisory body ang itinatag para sa Supreme Council of the Cooperation Council. Ang advisory katawan para sa Kataas-taasang Konseho ay binubuo ng tatlumpung miyembro, na may limang miyembro mula sa bawat miyembrong estado, na pinili. Mga mamamayan ng mga miyembrong estado na may karanasan at kakayahan.

Ang Advisory Board ng Supreme Council ay itinatag sa pamamagitan ng isang desisyon ng Konseho sa ikalabing walong sesyon nito sa Kuwait noong 1997, na may layuning magbigay ng payo sa lahat ng bagay na susuporta sa progreso ng Cooperation Council para sa Arab States of the Gulf at maghanda. ito upang harapin ang mga hamon sa hinaharap.Ang Komisyon ay dalubhasa sa pag-aaral kung ano ang tinutukoy dito ng Supreme Council.

Taon-taon pinipili ng Awtoridad ang pangulo nito mula sa mga kinatawan ng estado na namumuno sa sesyon ng Kataas-taasang Konseho, at isang bise-presidente mula sa mga kinatawan ng bansa na susunod sa linya. Hindi tinatalakay ng Awtoridad ang mga bagay maliban kung ano ang tinutukoy ito ng Supreme Council of the Cooperation Council para sa Arab States of the Gulf.Ang Awtoridad ay tinutulungan ng isang administrative body na may kaugnayan sa The General Secretariat of the Cooperation Council is the Office of Advisory Body Affairs.

Ginagampanan ng Advisory Body ang mga tungkulin nito ayon sa isang mekanismo na naaayon sa sistema nito at ang likas na katangian ng mga isyu kung saan ito itinalaga. Konseho, ang Awtoridad ay nagdaraos ng pulong kung saan pinipili nito ang pangulo at ang kanyang kinatawan para sa bagong sesyon nito, sa presensya ng Kalihim-Heneral ng Konseho ng Kooperasyon, kung saan siya ang may pananagutan sa paghahatid ng direksyon ng Konseho. lugar ng mga paksang itinalagang pag-aralan batay sa mga memorandum at impormasyong ibinigay ng Pangkalahatang Secretariat, at ang mga obserbasyon at komento na ipinakita ng mga miyembro hinggil sa lahat ng mga paksa. Ang mga komite ay binubuo kung saan ang mga miyembro ng bawat paksa ng komite ay pag-aaralan ito nang detalyado , at ang mga miyembro ng komite ay naghahanda ng mga pag-aaral at working paper para sa bawat paksa. Maaaring humanap ng isang paksa, at ilang dalubhasang eksperto, pagkatapos ang bawat komite ay naghahanda ng draft ng mga pananaw ng Komisyon sa paksang ito.

Matapos ihanda ng mga komite ang mga draft na pangitain, ang Komisyon ay nagdaraos ng isang pangkalahatang pulong upang talakayin kung ano ang binuo ng mga komite ng Komisyon at sumang-ayon sa isang pinag-isang pormula para sa mga pangitain nito hinggil sa mga isyung isinangguni dito, na isinusumite nito sa Kataas-taasang Konseho. mga sesyon, inaprubahan ng Supreme Council ang lahat ng mga pangitain ng Advisory Commission at isinangguni ang mga ito sa mga nauugnay na komite ng ministeryal.

Upang suportahan ang papel ng Advisory Body sa epektibong pag-ambag sa pagpapahusay ng proseso ng magkasanib na gawain, nagpasya ang Supreme Council sa ikadalawampu't isang sesyon nito na anyayahan ang Chairman ng Awtoridad na dumalo sa mga pulong ng Supreme Council upang tumugon sa anumang mga katanungan na maaaring mayroon ang Kataas-taasang Konseho hinggil sa mga pananaw ng Lupong Tagapayo sa mga paksang tinutukoy dito ng Konseho. Nakaugalian, simula sa ikatlong sesyon ng Komisyon, para sa Pangulo ng Ministerial Council na makipagpulong sa mga miyembro ng ang Komisyon sa unang pagpupulong ng bawat sesyon, upang ipaalam sa kanila ang tungkol sa mga pag-unlad hinggil sa mga bansa ng Konseho at upang tumugon sa mga katanungan ng mga miyembro. Ang mga kinatawan ng Komisyon ay nagsasagawa rin ng magkasanib na taunang pagpupulong sa Ministerial Council kung saan ang mga pananaw ay sinusuri. Ang katawan na isusumite sa Supreme Council.

Upang patuloy na masuri at mapaunlad ng Awtoridad ang pagganap nito, ang Awtoridad ay bumubuo sa simula ng bawat sesyon ng isang Komite ng Panguluhan, na responsable sa pag-uugnay sa gawain ng Awtoridad at pagsusuri sa posibilidad ng pagbuo ng pagganap nito at pagsusumite ng mga panukala hinggil dito. Ang Komite ng Panguluhan ay mayroon ding tungkulin sa pagsubaybay sa pagpapatupad ng mga pangitain ng Awtoridad at pagsusumite ng mga panukala hinggil dito, at ang komiteng ito ay nakikilahok Ang komite ay nagdaraos ng magkasanib na taunang pagpupulong sa Ministerial Council, kung saan tinatalakay nito ang mga pananaw ng advisory body.

Ang Advisory Commission ay tinatamasa ang pangangalaga at atensyon ng Their Majesties and Highnesses, ang mga pinuno ng mga bansa ng Gulf Cooperation Council, na nagpahayag nito sa kanilang mga pagpupulong sa mga miyembro nito. Naniniwala sa papel ng Komisyon, karanasan nito, at mga pananaw at pag-aaral nito Sa kondisyon na nailalarawan sa pamamagitan ng propesyonalismo at kawalang-kinikilingan, nagpasya ang Kataas-taasang Konseho sa ika-dalawampu't tatlong sesyon nito sa Doha noong 2002 na bumuo ng isang komite. Mula sa mga Estadong Miyembro at Pangkalahatang Secretariat upang maghanda ng isang ulat sa pagbuo ng kasalukuyang sistema ng trabaho ng Advisory Body , upang ang mga ideya na iminungkahi ng Advisory Body at ang mga pananaw, ideya at pananaw na nakikita ng Member States sa bagay na ito ay kasama.

Opisyal na sinimulan ng Advisory Commission Affairs Office ang mga tungkulin nito mula sa permanenteng punong-tanggapan nito sa kabisera ng Omani, Muscat, noong Oktubre 2003, 2003. Ang komite na binuo upang pag-aralan ang pagbuo ng sistema ng trabaho ng Komisyon ay natapos ang paghahanda ng ulat nito, na iniharap sa ang Supreme Council sa ikadalawampu't apat na sesyon nito sa Kuwait noong XNUMX, kung saan napagpasyahan na bumuo ng isang komite. Ang mga eksperto sa pulitika at legal mula sa Member States at ng General Secretariat ay naghanda ng isang komprehensibo at kumpletong pananaw para sa proseso ng pagbuo ng sistema ng Awtoridad, isinasaalang-alang ang kahalagahan ng paksa, ang konstitusyonal at legal na dimensyon, at ang istrukturang istruktura ng Cooperation Council at mga institusyon nito.Ang proyekto sa pagpapaunlad ng Awtoridad ay pinag-aaralan pa rin ng Member States.

Inaprubahan din ng Supreme Council of the Cooperation Council para sa Arab States of the Gulf, sa ikadalawampu't walong sesyon nito sa Doha noong 2007, ang pagdaraos ng tatlong pana-panahong pagpupulong ng Advisory Body bawat taon, at ang inisyatiba ng Awtoridad na pag-aralan ang mga isyu na naiiba o kung saan mayroong hindi pagkakasundo sa mga miyembrong estado sa mga isyung nauugnay sa magkasanib na kooperasyon sa pagitan ng mga estado ng GCC. .

Kabilang sa mga pangunahing organo ng Cooperation Council para sa Arab States of the Gulf ay ang Ministerial Council, na binubuo ng mga dayuhang ministro ng mga miyembrong estado o ng kanilang mga kinatawan na ministro. huling regular na sesyon ng Supreme Council, at kung kinakailangan, ang susunod na estado sa pagkapangulo ng Supreme Council.

Ang Ministerial Council ng Cooperation Council para sa Arab States of the Gulf ay nagdaraos ng mga pagpupulong nito isang beses bawat tatlong buwan, at maaaring magdaos ng mga pambihirang sesyon batay sa imbitasyon ng sinumang miyembro at sa suporta ng isa pang miyembro. Ang Ministerial Council ang magpapasya sa lokasyon ng susunod nitong session, at ang pagpupulong nito ay itinuturing na wasto kung dadalo ang dalawang-katlo ng mga miyembrong estado.

Ang Ministerial Council ay may pananagutan sa pagmumungkahi ng mga patakaran at pagbuo ng mga rekomendasyon, pag-aaral at proyekto na naglalayong bumuo ng kooperasyon at koordinasyon sa pagitan ng mga miyembrong estado ng Cooperation Council sa iba't ibang larangan at gawin ang mga kinakailangang desisyon o rekomendasyon tungkol sa mga ito, bilang karagdagan sa pagtatrabaho upang hikayatin, bumuo at magkoordina ng mga umiiral na aktibidad sa pagitan ng mga estadong kasapi sa iba't ibang larangan at gumawa ng mga rekomendasyon.Para sa Kataastaasang Konseho na magsagawa ng angkop na desisyon hinggil dito, bukod pa sa pagbibigay ng mga rekomendasyon sa mga kaukulang ministro upang bumalangkas ng mga patakaran para ipatupad ang mga desisyon ng Konseho ng Kooperasyon.

Ang Ministerial Council ay responsable din sa paghikayat sa mga aspeto ng kooperasyon at koordinasyon sa pagitan ng iba't ibang aktibidad ng pribadong sektor, pagbuo ng umiiral na kooperasyon sa pagitan ng mga kamara ng komersyo at industriya ng mga miyembrong estado, paghikayat sa paglipat ng paggawa mula sa mga mamamayan ng mga miyembrong estado sa kanila, at pagre-refer sa alinman sa iba't ibang aspeto ng kooperasyon sa isa o higit pang teknikal o espesyal na komite upang pag-aralan at isumite ang mga naaangkop na panukala. mga panloob na regulasyon nito pati na rin ang mga panloob na regulasyon ng Pangkalahatang Secretariat.

Ang Ministerial Council, sa nominasyon ng Secretary-General, ay nagtatalaga ng mga assistant secretary sa loob ng tatlong taon, napapailalim sa renewal. Inaprubahan din nito ang mga pana-panahong ulat pati na rin ang mga panloob na alituntunin at regulasyon na may kaugnayan sa administrative at financial affairs na iminungkahi ng Secretary-General , pati na rin ang pagrekomenda sa Kataas-taasang Konseho na pagtibayin ang badyet ng Pangkalahatang Sekretarya, maghanda para sa mga pagpupulong ng Kataas-taasang Konseho at maghanda ng iskedyul.

Ang pagboto sa Ministerial Council ay isang boto para sa bawat miyembro ng Ministerial Council, na ang mga desisyon sa mahahalagang bagay ay inilabas sa pamamagitan ng pinagkasunduan ng mga miyembrong estado na naroroon na nakikilahok sa mga rekomendasyon, at ang mga desisyon sa mga usapin sa pamamaraan at mga rekomendasyon ay inilabas ng mayorya. .

Ang Pangkalahatang Secretariat ay isa sa mga pangunahing katawan sa Gulf Cooperation Council. Ang Pangkalahatang Secretariat ay binubuo ng isang Kalihim-Heneral na tinutulungan ng mga katulong na kalihim at sinumang empleyado na kinakailangan ng pangangailangan. Ang Kataas-taasang Konseho ay nagtatalaga ng Kalihim-Heneral mula sa mga mamamayan ng Mga bansa sa Gulf Cooperation Council sa loob ng tatlong taon, maaaring i-renew nang isang beses, at hinirang ang Kalihim-Heneral. Mga Katulong na Kalihim. Ang Kalihim-Heneral ay nagtatalaga rin ng mga empleyado ng Secretariat mula sa mga mamamayan ng mga miyembrong estado at hindi maaaring gumawa ng mga eksepsiyon maliban sa pag-apruba ng Ministerial Konseho.

Ang administratibong katawan ng Pangkalahatang Secretariat ay binubuo ng Kalihim-Heneral at limang katulong na kalihim para sa mga gawaing pampulitika at negosasyon, mga usaping pang-ekonomiya at pag-unlad, mga gawaing militar, mga gawaing panseguridad, at mga gawaing pambatasan at legal. Sila ay hinirang ng Ministerial Council sa nominasyon ng ang Kalihim-Heneral sa loob ng tatlong taon, napapailalim sa pag-renew.

Kasama rin sa General Secretariat ang apat na pinuno ng mga dalubhasang sektor para sa mga gawaing pampulitika, mga gawain sa negosasyon, mga gawaing pang-ekonomiya, mga gawain ng tao at kapaligiran, na direktang nauugnay sa mga nauugnay na katulong na kalihim-heneral, bilang karagdagan sa limang pinuno ng mga misyon para sa mga dayuhang tanggapan, na ay direktang nauugnay sa mga nauugnay na assistant secretaries-general, at itinalaga ng Ministerial Council sa nominasyon ng The Secretary-General ay itinalaga para sa isang tatlong taong renewable term, gayundin ang limang general director na hinirang ng Secretary-General.

Ang Kalihim-Heneral ay dapat direktang responsable para sa gawain ng Pangkalahatang Sekretarya at ang wastong pagsasagawa ng trabaho sa iba't ibang sektor nito, at dapat kumatawan sa Konseho ng Kooperasyon bago ang iba sa loob ng mga limitasyon ng mga kapangyarihang ipinagkatiwala sa kanya.

Ang Pangkalahatang Secretariat ng Cooperation Council ay may pananagutan sa paghahanda ng mga pag-aaral sa kooperasyon, koordinasyon, pinagsamang mga plano at programa para sa magkasanib na gawain ng mga bansa ng Cooperation Council, paghahanda ng mga pana-panahong ulat sa gawain ng Cooperation Council, at pagsubaybay sa pagpapatupad ng mga desisyon. at mga rekomendasyon ng Supreme Council at Ministerial Council ng mga miyembrong estado, bilang karagdagan sa paghahanda ng mga ulat at pag-aaral na hiniling ng Supreme Council o The Ministerial Council, pati na rin ang paghahanda ng draft na mga regulasyong administratibo at pinansyal na naaayon sa paglago ng Kooperasyon Konseho at ang pagtaas ng mga responsibilidad nito at paghahanda ng mga badyet at panghuling account ng Cooperation Council.

Ang Pangkalahatang Secretariat ng Konseho ng Kooperasyon ay may pananagutan sa paghahanda para sa mga pagpupulong, paghahanda ng agenda ng Ministerial Council at pagbalangkas ng mga desisyon, at pagmumungkahi sa Pangulo ng Ministerial Council na tumawag para sa isang pambihirang sesyon ng Ministerial Council kung kinakailangan, sa karagdagan sa iba pang mga gawaing itinalaga dito ng Supreme Council o ng Ministerial Council.

Ang Secretary-General ng Gulf Cooperation Council, ang mga Assistant Secretaries, at lahat ng empleyado ng General Secretariat ay dapat gumanap ng kanilang mga tungkulin sa ganap na kalayaan. mga lihim ng trabaho, sa panahon man o pagkatapos ng serbisyo.

Ang Cooperation Council para sa Arab States of the Gulf at ang mga ahensya nito sa teritoryo ng bawat miyembrong estado ay nagtatamasa ng legal na kapasidad at ang mga pribilehiyo at immunidad na kinakailangan upang makamit ang mga layunin nito at maisakatuparan ang mga tungkulin nito. Ang mga kinatawan ng mga miyembrong estado sa Konseho at ang mga empleyado nito ay nagtatamasa rin ng mga pribilehiyo at kaligtasan.

(Tapos na)

Mga kaugnay na balita

Pumunta sa tuktok na pindutan