Mga ulat at panayam

Ang mga pagbabago sa konstitusyon sa Uzbekistan... isang bagong landas para mapahusay ang proteksyon ng mga karapatang pantao at kalayaan

Tashkent (UNA) - Sa Abril 30, 2023, gaganapin ang isang reperendum sa pag-amyenda sa Konstitusyon ng Republika ng Uzbekistan. Ang bagong konstitusyon ay idinisenyo upang baguhin ang prinsipyo ng "estado-lipunan-tao" sa "tao-lipunan-estado," ibig sabihin, inilalagay ang mga interes ng tao sa ibabaw ng lahat.

Ayon sa bagong draft na konstitusyon, ang dangal at dignidad ng tao ay hindi maaaring labagin - at walang maaaring maging batayan para sa diskriminasyon laban sa kanya. Kasabay nito, ang mga kalabuan sa batas na nagmumula sa pakikipag-ugnayan ng mamamayan sa mga katawan ng estado ay bibigyang-kahulugan sa interes ng mamamayan.

Sa kontekstong ito, dapat tandaan na ang mga hakbang na ito ay malinaw na sumasalamin sa kalakaran ng pag-unlad ng bansa, at ang mga hakbang ay ginawa sa larangan ng proteksyon ng karapatang pantao. Noong 2020, pinagtibay ang National Human Rights Strategy ng Republic of Uzbekistan, na naglalayong protektahan ang mga karapatang pansarili, pampulitika, pang-ekonomiya, panlipunan at pangkultura, gayundin sa larangan ng napapanatiling pag-unlad. Ang priyoridad ay pagpapabuti din ng mga mekanismo para sa pagpapatupad ng mga internasyonal na pamantayan ng karapatang pantao sa batas at mga kasanayan sa pagpapatupad ng batas.

Kapansin-pansin na dahil sa mga repormang isinagawa, ang mga isyu sa pagtiyak ng mga karapatang pantao at kalayaan sa Uzbekistan ay malapit na interes hindi lamang ng estado, kundi pati na rin ng buong lipunan. Ang mga institusyon ng lipunang sibil, sa loob ng balangkas ng kasalukuyang batas, ay gumaganap ng aktibong papel sa pagpapabuti nito, pangkalahatang pagsubaybay sa mga karapatan ng mga grupo ng populasyon na mahina sa lipunan, mga aktibidad sa pagpapataas ng kamalayan, gayundin sa paghahanda ng mga pana-panahong pambansa at alternatibong mga ulat. hinggil sa pagpapatupad ng mga internasyonal na obligasyon sa larangan ng karapatang pantao.

Mga isyu sa karapatang pantao sa patakarang panlabas ng Uzbekistan

Ang mga isyu sa karapatang pantao ay sumasakop din sa isang prayoridad na lugar sa patakarang panlabas ng Uzbekistan. Ang pamahalaan ay nagbibigay ng malaking kahalagahan sa pagpapaunlad ng internasyonal na kooperasyon sa larangang ito. Nagaganap ang pakikipag-ugnayan alinsunod sa mga pangunahing prinsipyo at hakbang na itinataguyod ng mga dokumento ng United Nations at Organization for Security and Cooperation sa Europe.

Sa partikular, sa kamakailang pagpupulong ng UN High Commissioner for Human Rights Volker Turk kasama ang Pangulo ng Republika ng Uzbekistan na si Shavkat Mirziyoyev, pinuri ng kinatawan ng UN ang mga tagumpay ng Uzbekistan sa pag-aalis ng bata at sapilitang paggawa, pagtataguyod ng pagkakapantay-pantay ng kasarian, pagtiyak ng kalayaan ng hudikatura at ang tuntunin ng batas.

Ang ratipikasyon ng Uzbekistan sa United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities, ang pagtatatag ng isang pambansang mekanismong pang-iwas upang maiwasan ang torture kasama ng paglahok ng mga institusyon ng civil society, ang pagbabalik ng mga kababaihan at mga bata mula sa mga lugar ng labanan at ang pagbibigay ng lahat ng kinakailangang kondisyon para sa kanilang muling pagsasama sa lipunan.

Bilang pagpapatibay ng katuparan ng mga internasyonal na obligasyon nito sa loob ng balangkas ng pakikipagtulungan sa UN Human Rights Council, noong 2018 nagpadala ang Uzbekistan ng isang nakatayong imbitasyon sa lahat ng mga may hawak ng temang mandato ng UN Special Procedures.

Halimbawa, noong Setyembre 2019, ang UN Human Rights Council Special Rapporteur sa isyu ng kalayaan ng mga hukom at abogado, si Dr. Garcia Sayan, ay bumisita sa Republika ng Uzbekistan.

Mula Nobyembre 29 hanggang Disyembre 7, 2021, sa imbitasyon ng Gobyerno, isang delegasyon na pinamumunuan ng Espesyal na Rapporteur ng UN Human Rights Council sa pagsulong at proteksyon ng mga karapatang pantao habang nilalabanan ang terorismo, si Vinwal Nyi Aylwin, ay bumisita sa Republika ng Uzbekistan .

Ang Espesyal na Rapporteur sa torture at iba pang malupit, hindi makatao o nakababahalang pagtrato o parusa, si Alice Edwards, ay inaasahang bibisita sa 2023.

pagkilala ng internasyonal na komunidad

Dapat pansinin na ang mga repormang isinagawa sa larangang ito ay karapat-dapat na kinilala sa internasyonal na antas. Kaya, noong Oktubre 2020, ang Uzbekistan ay naging miyembro ng UN Human Rights Council, na isang awtoritatibong intergovernmental na katawan ng UN system, na naglalayong tiyakin ang proteksyon ng mga karapatang pantao sa buong mundo. 169 sa 193 miyembrong estado ng United Nations ang bumoto pabor sa kandidatura ng Uzbekistan. Ang kaganapang ito ay nangyari sa unang pagkakataon sa kasaysayan ng pambansang estado ng ating bansa.

Noong Pebrero 2021, ang Pangulo ng Republika ng Uzbekistan na si Shavkat Mirziyoyev ay lumahok at gumawa ng isang pagtatanghal sa ika-46 na sesyon ng UN Human Rights Council.

Sa unang pagkakataon, kinakatawan ang Uzbekistan sa pinakamataas na antas ng pulitika sa pandaigdigang platform ng karapatang pantao. Mula nang likhain ang Konseho noong 2006, 20 pinuno ng estado lamang ang direktang humarap sa mga delegado sa taunang mga sesyon ng pangunahing katawan ng karapatang pantao sa mundo. Kasabay nito, ang Uzbekistan ang una sa mga bansa ng post-Soviet space na sinamantala ang pribilehiyong ito.

Ngayon, itinuturing ng internasyonal na komunidad ang bagong Uzbekistan na isang matatag, dinamikong umuunlad na bansa ng mga demokratikong transisyon, isang bansang may magagandang pagkakataon at praktikal na negosyo. Halimbawa, sinabi ng Kalihim-Heneral ng UN na si António Guterres na “sa ilalim ng pamumuno ng Pangulo ng Uzbekistan, ang bansa ay nag-aambag sa mga pandaigdigang pagsisikap na may kaugnayan sa pagbabago ng klima, pangangalaga sa kapaligiran at koneksyon sa rehiyon, habang nagsasagawa ng isang mahalagang proseso ng reporma. Bilang miyembro ng United Nations Human Rights Council, ang Uzbekistan ay nagsagawa ng isang espesyal na obligasyon na itaguyod at protektahan ang mga karapatang pantao. Ang United Nations ay patuloy na umaasa sa Republika ng Uzbekistan upang itaguyod ang mga halaga at mga prinsipyo na nakasaad sa Charter ng United Nations.

Ang mga inisyatiba ng ating Pinuno ng Estado sa internasyunal na larangang pampulitika, kabilang ang mga isyu sa paggarantiya ng mga karapatang pantao at interes ng mga mamamayan, pagpapalakas ng kooperasyong panrehiyon, ay nagkakaroon ng higit na pagkilala mula sa internasyonal na komunidad. Sa nakalipas na mga taon, 11 na dokumento na pinasimulan ng Pangulo ng Republika ng Uzbekistan ang pinagtibay sa internasyonal na antas.

Noong 2018-2022, anim na mahahalagang espesyal na resolusyon ng UN General Assembly ang pinagtibay na naglalayong palakasin ang kooperasyong panrehiyon at internasyonal upang matiyak ang kapayapaan, katatagan at napapanatiling pag-unlad.

Sa rehiyon ng Gitnang Asya, nagtataguyod ng pagpaparaya, walang diskriminasyon at paggalang sa mga karapatang pantao batay sa pagpapatupad ng prinsipyo ng "kaliwanagan laban sa kamangmangan"; Pagsuporta sa papel ng mga parlyamento sa pagpapabilis ng pagkamit ng mga layunin ng napapanatiling pag-unlad.

Noong 2022 lamang, ang ilang mga dokumento na inihanda ng panig ng Uzbek bilang mga dokumento ng UN ay ipinamahagi. Ito ay, sa partikular, ang Bukhara Declaration ng International Forum "Dialogue of Declarations", ang Tashkent Declaration ng International Conference na nakatuon sa ikasampung anibersaryo ng magkasanib na pagpapatupad ng United Nations Global Counter-Terrorism Strategy sa Central Asia, ang mga dokumento ng Shanghai Cooperation Organization summit sa Samarkand sa diyalogo at kooperasyon sa isang mundong umaasa, gayundin ang Tungkol sa pagkakaisa sa ngalan ng karaniwang seguridad at kaunlaran.

Mga pambansang ulat at pagpapatupad ng mga rekomendasyon

Sa mga nagdaang taon, nabuo ang isang sistema ng pag-uulat mula sa Uzbekistan hanggang sa mga mekanismo ng UN na nakakatugon sa mga internasyonal na kinakailangan, na ipinahayag sa napapanahong paghahanda at pagsusumite ng mga pambansang ulat ng bansa sa pagtupad ng mga obligasyon nito sa larangan ng mga karapatang pantao at kalayaan.

Ang isang mahalagang bahagi ng sistemang ito ay ang paghahanda at pag-aampon ng mga pambansang plano ng aksyon upang ipatupad ang mga rekomendasyon ng Charter ng United Nations at ng mga kasunduan pagkatapos ng pagsasaalang-alang sa mga pambansang ulat.

Noong 2022, narinig ng UN Treaty Committees ang 3 pambansang ulat ng Republic of Uzbekistan sa pagpapatupad ng International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights at Convention on the Rights of the Child, gayundin sa pag-aalis ng lahat ng anyo ng diskriminasyon laban sa kababaihan.

Sa unang pagkakataon, higit sa 10 non-governmental at non-profit na organisasyon ang lumahok sa pagsusumite ng mga ulat sa electronic format. Samantala, upang maipatupad ang mga rekomendasyong ginawa sa mga huling komento sa mga pambansang ulat, ang mga pambansang plano ay inaprubahan ng magkasanib na desisyon ng Majlis/Kengash ng Pambatasang Kamara at ng Mataas na Kapulungan ng Supreme Council/Oliy Majlis.

Sa pangkalahatan, mapapansin natin nang may kumpiyansa na pinili ng ating bansa para sa sarili nito ang landas ng pagbuo ng isang ligal na demokratikong estado na may isang socially oriented market economy at ang pagbuo ng isang civil society. Ang pangmatagalang layunin ng mga reporma sa Uzbekistan ay dalhin ang bansa sa hanay ng mga moderno, binuo na demokratikong estado, upang mabigyan ang mga tao ng disenteng kondisyon ng pamumuhay at disenteng lugar sa komunidad ng mundo.

Sa layuning ito, ang Uzbekistan ay nagnanais na magsagawa ng isang reperendum upang amyendahan ang Konstitusyon ng Republika ng Uzbekistan, na dapat maggarantiya ng lahat ng karapatang pantao at kalayaan, anuman ang kasarian, nasyonalidad at paniniwala. Ang bagong Konstitusyon ay magpapalakas din ng mga demokratikong proseso sa bansa, na naging progresibo at hindi na maibabalik.

(Tapos na)

Mga kaugnay na balita

Pumunta sa tuktok na pindutan