PalestineOrganisasyon ng Kooperasyong Islamiko

Mariing kinokondena ng Organization of Islamic Cooperation ang mga pagtatangka ng pananakop ng Israel na saktan ang UNRWA

lola (UNA) - Mariing kinondena ng Organization of Islamic Cooperation ang mga iligal na hakbang na ginawa ng mga awtoridad sa pananakop ng Israel upang pahinain ang katayuan at papel ng United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees (UNRWA) sa pamamagitan ng mga pagtatangka na uriin ito bilang isang "organisasyon ng terorista" at tanggalin nito ang mga imyunidad at pribilehiyong ipinagkaloob sa mga empleyado nito, kasabay ng paglaki ng mga direktang pag-atake sa mga pasilidad ng ahensya na humantong sa pagkamatay ng 192 ng mga empleyado nito, kung isasaalang-alang na ito ay isang extension ng mga seryosong paglabag ng Israeli sa United Nations. Charter, ang Convention on the Privileges and Immunities of the United Nations, ang Fourth Geneva Convention, at mga kaugnay na resolusyon ng United Nations.

Inulit ng organisasyon ang mandato na ipinagkaloob ng United Nations sa UNRWA at ang pangangailangang ipagpatuloy ang tungkulin at responsibilidad nito, na kumakatawan sa isang pangunahing priyoridad mula sa pananaw sa pulitika, humanitarian at relief, at bumubuo ng elemento ng katatagan sa rehiyon at saksi sa kolektibong internasyonal na pangako sa mga karapatan ng mga refugee ng Palestine at panatilihing buhay ang kanilang isyu sa kolektibong memorya at nasa agenda ng internasyonal na komunidad. Kasabay nito, nanawagan din siya sa internasyonal na komunidad na dagdagan ang suportang ibinibigay sa UNRWA upang matiyak ang kakayahan nitong magpatuloy sa pagbibigay ng mga pangunahing serbisyo sa mga refugee ng Palestinian, lalo na sa liwanag ng lumalalang at nakapipigil na krisis sa makatao sa Gaza Strip.

(Tapos na)

Mga kaugnay na balita

Pumunta sa tuktok na pindutan