mundo ng IslamOrganisasyon ng Kooperasyong Islamiko

Ang Organization of Islamic Cooperation at ang United Nations ay nag-oorganisa ng isang kaganapan sa Geneva upang gunitain ang International Day to Combat Islamophobia

lola (UNA) - Ang Organization of Islamic Cooperation at ang United Nations Office ay lumahok sa pag-oorganisa at pag-isponsor ng isang kaganapan sa Palais des Nations sa Geneva noong Marso 17, 2023, bilang pagdiriwang ng International Day to Combat Islamophobia.
Ang pagdiriwang ay inorganisa sa loob ng balangkas ng pagpapatupad ng United Nations General Assembly Resolution No. 76/254 na nananawagan para sa pagpapalakas ng mga pandaigdigang pagsisikap na hikayatin ang isang pandaigdigang diyalogo sa pagtataguyod ng kultura ng pagpaparaya at kapayapaan, batay sa paggalang sa mga karapatang pantao at pagkakaiba-iba ng mga relihiyon at mga paniniwala.
Ang kaganapan ay naglalayong itaas ang kamalayan ng hindi pagpaparaan, mapoot na pananalita at diskriminasyon na nagta-target sa mga lipunang Muslim at hikayatin ang mga bansa na gawin ang mga kinakailangang hakbang upang labanan ang hindi pangkaraniwang bagay ng Islamophobia. Tatawagan din nito ang mga Estadong Miyembro ng UN na mahigpit na tugunan ang Islamophobia bilang isang tiyak na anyo ng kapootang panlahi at magpatibay ng mga planong aksyon upang maiwasan at labanan ito.
Ang Secretary General ng Organization of Islamic Cooperation at ang Director General ng United Nations Office sa Geneva ay maghahatid ng pambungad na pananalita. Ang kaganapan ay maririnig ang mga pagtatanghal ni Nada Al-Nashif, Deputy United Nations High Commissioner for Human Rights; G. Ahmed Shaheed, dating UN Special Rapporteur sa kalayaan sa relihiyon o paniniwala; Ambassador Ismail Hakki Musa, Personal Representative ng kasalukuyang OSCE Chair on Combating Intolerance and Discrimination against Muslims; G. Alexandre Jessel, Espesyal na Kinatawan ng Pangkalahatang Kalihim ng Konseho ng Europe sa Anti-Semitism, Anti-Muslim at Iba Pang Mga Anyo ng Relihiyosong Intolerance at Mga Krimen sa Poot; G. Taha Ayhan, Pangulo ng Islamic Cooperation Youth Forum.

Mga kaugnay na balita

Pumunta sa tuktok na pindutan