Organisasyon ng Kooperasyong Islamiko

Hinihimok ng executive ng "Islamic Cooperation" ang Afghan caretaker government na baligtarin ang desisyon na bawian ang mga kababaihan ng Afghanistan ng edukasyon

lola (UNA) - Ang pambihirang pulong ng Executive Committee ng Organization of Islamic Cooperation ay hinimok ang caretaker government ng Afghanistan na baligtarin ang desisyon nito na tanggihan ang karapatan ng mga babaeng Afghan sa edukasyon.
 Ang pulong, na ginanap noong Miyerkules sa punong-tanggapan ng OIC General Secretariat sa Jeddah, ay para talakayin ang pinakabagong mga pag-unlad at ang makataong sitwasyon sa Afghanistan bilang tugon sa isang magkasanib na imbitasyon mula sa Kaharian ng Saudi Arabia, ang kasalukuyang Chairman ng Islamic Summit at Chairman ng Executive Committee, at Republika ng Turkey at Republika ng Gambia.
Sa pangwakas na pahayag nito, pinagtibay ng Executive Committee na ang edukasyon ay isa sa mga pangunahing karapatang pantao na dapat tamasahin ng lahat ng indibidwal, batay sa prinsipyo ng pantay na pagkakataon sa paraang walang diskriminasyon at hindi inaalis sa kanila ang karapatang ito.
Ipinahayag niya ang kanyang pagkabigo sa pagsususpinde ng edukasyon para sa mga kababaihan at babae sa Afghanistan, at sa desisyong nag-aatas sa lahat ng pambansa at internasyonal na non-government na katawan na suspindihin ang trabaho ng kababaihan hanggang sa karagdagang abiso.
Hinimok niya ang mga awtoridad ng Afghan de facto na sumunod sa mga prinsipyo at layunin na nakapaloob sa Charter ng United Nations at Charter ng Organization of Islamic Cooperation, at igalang ang kanilang mga obligasyon sa ilalim ng mga internasyonal na kasunduan at kasunduan, kabilang ang kanilang mga obligasyon sa ilalim ng internasyonal na karapatang pantao mga tipan, partikular na tungkol sa mga karapatan ng kababaihan, bata, kabataan, matatanda at mga taong may espesyal na pangangailangan.
Nanawagan siya sa mga awtoridad ng Afghan de facto na magtrabaho upang muling buksan ang mga paaralan at unibersidad para sa mga batang babae at paganahin silang makapagpatala sa lahat ng yugto ng edukasyon at lahat ng espesyalisasyon na kailangan ng mga mamamayang Afghan, na binibigyang-diin ang pangangailangang protektahan ang mga pangunahing karapatan, kabilang ang karapatan sa buhay, seguridad, dignidad at karapatan sa edukasyon, para sa lahat ng kababaihan at kababaihang Afghan. , alinsunod sa mga halagang Islamiko at internasyonal na pamantayan ng karapatang pantao.
Nagbabala ang Executive Committee laban sa pagkagambala sa pagbibigay ng field humanitarian aid at hindi dapat hadlangan ang international humanitarian aid, serbisyong pang-edukasyon at kalusugan at iba pang serbisyong panlipunan para sa mamamayang Afghan dahil sa kakulangan ng mga babaeng empleyado.
Sa simula ng pulong ng komite, ang permanenteng kinatawan ng Saudi sa organisasyon, si Dr. Saleh Al-Suhaibani, sa kanyang paghahatid ng talumpati ng Kaharian ng Saudi Arabia, ay nagpahayag ng pagkagulat at matinding panghihinayang ng Kaharian sa desisyon ng Afghan caretaker government na tanggihan ang karapatan ng mga babaeng Afghan sa edukasyon, na binibigyang-diin na ang Kaharian ay nananawagan sa parehong pagsasaalang-alang na baligtarin ang desisyong ito, na nakakagulat sa lahat ng mga bansang Islam, dahil ito ay sumasalungat sa pagbibigay sa kababaihan ng Afghanistan ng kanilang mga legal na karapatan.
 Binigyang-diin ni Al-Suhaibani na ang pag-alis ng mga kababaihang Afghan sa kanilang mga legal na karapatan ay maaaring humantong sa pagpapatuloy ng malawakang paglilipat ng mga edukadong Afghan na kalalakihan at kababaihan, na maaaring humantong sa paglala ng makataong krisis, na inuulit ang kahilingan ng Kaharian sa Afghan caretaker government na bigyang-daan ang kababaihang Afghan na magkaroon ng karapatan sa edukasyon, na nag-aambag naman sa pagsuporta sa seguridad, katatagan, kaunlaran at kaunlaran.Para sa Afghanistan at sa mga kapatid nitong mamamayan; Ang mga legal na teksto na humihimok at naghihikayat sa pag-aaral ay nakadirekta sa kababaihan at kalalakihan.
Sa talumpati, tinukoy niya ang pagiging patas ng ating tunay na relihiyong Islam at ang pagpaparangal nito sa kababaihan, upang sa ilalim nito ay natamasa niya ang kanyang buong karapatan, at ginawa ang kanyang pag-aaral na isang matibay na karapatan para sa kanya, at maging isa sa mga sibilisadong tungkulin at pangangailangan na hindi dapat iwanan o bawian ito.
Ang talumpati ay nagdala ng muling pagpapatibay na ang Kaharian ng Saudi Arabia, sa ilalim ng mapagbigay na mga direktiba ng Tagapag-ingat ng Dalawang Banal na Mosque na si Haring Salman bin Abdulaziz Al Saud, at ang kanyang Crown Prince, ay nagpapatuloy sa pangako nitong suportahan ang walang humpay na pagsisikap ng Organization of Islamic Cooperation. patungo sa Afghanistan, dahil pinasimulan ng Kaharian ang pagpapatupad ng maraming nauugnay na desisyon na inilabas ng The Ministerial Council of Foreign Ministers of Islamic Countries na inisyu ng pambihirang pulong ng Council sa pagtalakay sa makataong sitwasyon sa Afghanistan, na ginanap sa imbitasyon ng Kaharian. at hino-host ng Islamic Republic of Pakistan noong Disyembre ng taong XNUMX AD.
Inihayag ni Al-Suhaibani, sa pamamagitan ng kanyang talumpati, ang pinakamahalagang desisyon hinggil sa sitwasyon sa Afghanistan, kabilang ang desisyon na suportahan ang Trust Fund para sa Afghanistan, na nagpapatakbo sa ilalim ng payong ng Islamic Development Bank at sa koordinasyon at pakikipagtulungan sa Organization of Islamic Kooperasyon, dahil ang Kaharian ay gumawa ng isang mapagbigay na donasyon sa Pondo ng higit sa XNUMX milyong Saudi riyal, bilang karagdagan sa kung ano ang ibinigay nito Suporta para sa misyon ng Espesyal na Sugo para sa Afghanistan, at para sa opisina ng organisasyon sa Kabul sa pamamagitan ng Pangkalahatang Secretariat; Upang makamit ang mga desisyon ng Ministerial Council sa ikaapatnapu't walong sesyon nito, na ginanap sa Pakistan noong Marso.
 Nilinaw din niya na ang Kaharian ay nauna nang nagpatupad ng maraming proyektong pantulong sa Afghanistan sa pamamagitan ng King Salman Center for Relief and Humanitarian Action, na may halagang higit sa $XNUMX milyon, at nagpatakbo ng tulay sa hangin at lupa sa Afghanistan, bilang karagdagan sa ang bukas-palad na suporta at mga donasyon na ibinigay.precedent sa nakalipas na mga dekada.
Idinagdag ni Al-Suhaibani na ang lahat ng ito ay nagmumula bilang pagpapatuloy ng makataong pagsisikap ng Kaharian at tulong, at bilang pagpapatuloy ng martsa ng pagkakaisa ng Kaharian tungo sa mga mamamayang Islam, na ang kompas ay mahirap matukoy. Dahil binibigkas nito ang mabuti at suporta sa lahat ng direksyon, upang maibsan ang pagdurusa ng magkakapatid na mamamayang Afghan, at mabawasan ang mga panganib ng pagkasira ng kritikal na makataong sitwasyon sa Afghanistan, na maaaring makaapekto sa rehiyon at internasyonal na kapayapaan at katatagan.
Ipinahayag ni Al-Suhaibani ang mga adhikain ng Kaharian para sa pagsasama-sama ng mga pagsisikap sa bagay na ito at ang paghihikayat nito para sa lahat ng mga hakbangin na iniaalok ng mga miyembrong estado at rehiyonal at internasyonal na organisasyon na maaaring sumali sa pag-aambag sa humanitarian trust fund na ito para sa Afghanistan, at upang magbigay ng higit pang suporta at tulong sa magkakapatid na mamamayang Afghan, lalo na sa liwanag ng mahirap na makataong kalagayan na kanilang pinagdadaanan. Kasabay nito, pinahahalagahan ang bukas-palad na suportang ibinibigay ng ilang miyembrong estado sa trust fund na ito, na nagpapatunay sa aming kasunduan na nagbibigay ng suporta sa tulong at ang bilis ng makataong tugon sa mga mamamayang Afghan ay isang bagay na nangangailangan ng paninindigan sa kanila; Upang maiwasan ang anumang malubhang makataong sakuna na nagdudulot ng pagdurusa at kirot sa mga kapatid na ito.
Sa kanyang bahagi, kinumpirma ng Kalihim-Heneral ng Organization of Islamic Cooperation, Hussein Ibrahim Taha, na ang Pangkalahatang Secretariat ay naghahanap, sa pakikipag-ugnayan sa International Islamic Fiqh Academy, na magpadala ng pangalawang pangkat ng mga iskolar sa Afghanistan upang ipagpatuloy ang pakikipag-usap sa ang de facto na awtoridad sa pag-alis sa mga batang babae at kababaihan ng Afghanistan ng kanilang mga pangunahing karapatan sa edukasyon, trabaho at hustisyang panlipunan.
Sa kanyang talumpati, binigyang-diin ng Kalihim-Heneral na ang organisasyon ay sumusunod nang may malalim na pag-aalala sa mga pag-unlad ng mga kapus-palad na kaganapan sa Afghanistan, na binanggit na "kami ay naghatid, sa pamamagitan ng aking espesyal na sugo, ng mga mensahe sa de facto na awtoridad kung saan binibigyang-diin namin ang kahalagahan. ng pamahalaan na tinutupad ang mga naunang pangako nito na magbukas ng mga paaralan para sa mga batang babae sa liwanag ng matatag at malinaw na pundasyon ng relihiyong Islam.” pamahalaan at mga miyembrong estado at pagiging bukas sa mundo.
Kaugnay ng desisyon ng de facto na awtoridad sa Afghanistan na suspindihin ang trabaho ng mga babaeng empleyado sa pambansa at internasyonal na mga non-government na organisasyon, idiniin ng Kalihim-Heneral na makakaapekto ito sa mga humanitarian at relief operations na isinasagawa ng malawak na network ng mga hindi -mga organisasyong pang-gobyerno at pumipinsala sa interes ng mamamayang Afghan. Sa kontekstong ito, binago ni G. Hussein Taha ang kanyang panawagan sa de-facto na awtoridad na muling isaalang-alang ang desisyong ito para sa kapakanan ng panlipunang pagsasama ng kababaihan at ang walang patid na pagpapatuloy ng mga gawain ng International Human Security Network sa Afghanistan.
Pinahahalagahan ng Kalihim-Heneral ang mga pahayag na inilabas ng Member States, International Islamic Fiqh Academy, Women's Development Organization, Permanent Commission for Human Rights, Al-Azhar Al-Sharif, Council of Senior Scholars sa Kaharian ng Saudi Arabia, at ang Muslim World League, na nagbigay-diin sa posisyon ng batas ng Islam sa pangangailangan para sa edukasyon, trabaho, at pakikilahok ng kababaihan sa pampublikong buhay.
Pinagtibay ng Kalihim-Heneral na ang organisasyon ay mananatiling nakatuon, sa pamamagitan ng pagsisikap ng Espesyal na Sugo, sa positibong pag-uusap sa de facto na awtoridad sa Afghanistan, sa loob ng balangkas ng mandatong ipinagkaloob sa kanya ng Konseho ng mga Ministrong Panlabas, na tumuon sa mga isyu ng edukasyon ng mga babae, pakikilahok ng kababaihan sa pampublikong buhay, paglaban sa terorismo at inklusibong gobyerno sa Afghanistan.
(Tapos na)

Mga kaugnay na balita

Pumunta sa tuktok na pindutan