mundo ng Islam

Pinasasalamatan ni Al-Issa ang suporta ng Kaharian ng Saudi Arabia... at pinahahalagahan ang mga pagsisikap na ginawa ng mufti ng bansang Islam at ng mga matataas na iskolar nito

Riyadh (UNA) - Pagkatapos ng mga deliberasyon na tumagal ng tatlong araw sa Riyadh, sa mga yugto ng umaga at gabi na may partisipasyon ng mga matataas na iskolar at hurado ng mundo ng Islam at mga minoryang bansa, nagtapos ang dalawampu't tatlong sesyon ng Islamic Jurisprudence Council ng Muslim World League gawain nito, na naglalabas ng ilang mga pahayag at desisyon hinggil sa isang pangkat ng mga isyu at mga pag-unlad pagkatapos ng masusing pag-aaral sa mga ito ng komprehensibo at umiikot na mga opinyon tungkol dito ayon sa isang disiplinadong pamamaraang pang-agham sa mga kamay ng mga siyentipiko at dalubhasa na dalubhasa sa iba't ibang larangan.

Ang Kalihim-Heneral ng Muslim World League, Bise Presidente ng Islamic Jurisprudence Academy, Sheikh Dr. Muhammad bin Abdulkarim Al-Issa, ay nagpaabot ng kanyang taos-pusong pasasalamat para sa mabuting pakikitungo at malaking pagpapahalaga para sa mga iskolar ng bansang Islam mula sa Tagapangalaga ng Dalawang Banal na Mosque, si Haring Salman bin Abdulaziz Al Saud, at ang kanyang tapat na Crown Prince, ang Kanyang Maharlikang Prinsipe na si Muhammad Bin Salman bin Abdulaziz Al Saud, at nais kong bigyan sila ng saganang gantimpala para sa kanilang nagawa at ibinibigay sa Islam at mga Muslim. , pinahahalagahan ang mga pagsisikap na ginawa ng mga mufti ng bansang Islam, ang mga iskolar nito, ang komiteng pang-agham, mga mananaliksik, at mga dalubhasa, at kung ano ang kanilang ibinigay upang maging matagumpay ang mahalagang pagpupulong ng hurisprudential na ito.

Ang Konseho ay naglabas ng isang pahayag tungkol sa “Ang Karunungan sa Pagtawag sa Diyos at Pagkakaisa ng mga Puso,” na nagpapahiwatig na ang karunungan sa pagtawag sa Diyos ay: “Paglalagay ng tawag sa tamang lugar nito, at pagtawag sa bawat isa ayon sa kung ano ang nababagay sa kanyang kalagayan at nababagay sa kanya. , at pinakamalapit sa pagkamit ng nilalayon na layunin, at ang Diyos ay nag-utos sa Kanyang Propeta, sumakanya ang kapayapaan at pagpapala.” At ang kapayapaan ay nakabatay sa pagsunod dito sa sinabi ng Makapangyarihan: magandang pagtuturo, at makipagtalo sa kanila sa paraang pinakamainam)).

Tinuligsa ng Konseho kung ano ang sinisiraan ng ilang mga tao sa mga tagasunod ng mga relihiyon at pag-atake sa kanilang mga kabanalan, na humahantong sa paglaban sa Islam at pag-insulto sa Propeta nito, nawa'y pagpalain siya ng Diyos at bigyan siya ng kapayapaan, alinsunod sa sinabi ng Makapangyarihan sa lahat: “At huwag mong sumpain yaong kanilang tumawag bukod pa sa Diyos, baka sumpain nila ang Diyos ng isang kaaway na walang kaalaman, Iyan ay pinalamutian Namin ang kanilang mga gawa para sa bawat bansa, pagkatapos ay sa kanilang Panginoon ang kanilang pagbabalik, at Kanyang ipagbibigay-alam sa kanila ang kanilang mga ginagawa.)

Ang Islamic Jurisprudence Academy ay naglabas din ng isang pahayag tungkol sa "Karapatan ng Kababaihan sa Edukasyon sa Islam," kung saan ipinaliwanag nito na ang Islam ay ang relihiyon ng kaalaman at sibilisasyon, dahil ang mga talata ng Qur'an ay nagsimula sa kanilang paghahayag sa isang marangal na banal na tawag, na ay ang sabi ng Makapangyarihan sa lahat: ((Basahin sa pangalan ng iyong Panginoon na lumikha)).

Pinagtibay ng Konseho sa pahayag nito na ipinag-uutos ng Diyos sa mga Muslim na matuto ayon sa kanilang kakayahan at pangangailangan, bilang mga indibidwal at lipunan, Siya, nawa'y sumakanya ang panalangin at kapayapaan ng Diyos, ay nagsabi: “Ang paghahanap ng kaalaman ay obligado para sa bawat Muslim. ” at ito ay isang obligasyon na kinabibilangan ng mga lalaki at babae.

Sa pahayag nito, ang Fiqh Academy ay nagrekomenda sa lahat ng mga Muslim sa buong mundo na bigyang-daan ang mga kababaihan na matuto ng kapaki-pakinabang na kaalaman sa iba't ibang larangan nito, at hindi ipagkait sa kanila iyon, upang magampanan nila ang kanilang tungkulin sa paglilingkod sa kanilang mga komunidad at bansa.

Ang Academy ay naglabas ng isang pahayag tungkol sa "Pagbibigay ng mga Muslim sa labas ng mga bansa ng Islamic world na bakasyon sa mga araw ng Eid Al-Fitr at Eid Al-Adha," kung saan umapela ito sa mga gobyerno at parliament sa labas ng mga bansa ng mundo ng Islam na magtrabaho upang bigyan ang mga Muslim na naninirahan sa kanila ng mga bakasyon sa mga araw ng Eid Al-Fitr at Eid Al-Adha. Katulad ng tinatamasa ng mga di-Muslim sa kanilang bakasyon.

Pinagtibay ng Konseho na ang kahilingang ito ay makatao at legal. Upang makamit ang konsepto ng pantay na pagkamamamayan, na positibong sumasalamin sa hinaharap ng magkakasamang buhay sa relihiyon at pagkakasundo ng lipunan.

Naglabas din ang complex ng isang pahayag tungkol sa "opisyal na kawanggawa na mga elektronikong platform sa Kaharian ng Saudi Arabia."

Sa pahayag, inirerekomenda ng Academy na ang mga Muslim - mga mamamayan at residente - sa Kaharian ay magbayad ng kanilang zakat at limos sa mga maaasahang platform na ito na inihayag ng estado. Upang maabot ang mga karapat-dapat nito, idiniin na ang pakikitungo sa mga nabanggit na platform ay makokontrol ang mga operasyon ng donasyon at mapangalagaan ang mga pondo. Hanggang sa ligtas at opisyal na makarating sa mga benepisyaryo nito.

Sa isang pahayag tungkol sa "homosexuality," kinumpirma ng Islamic Fiqh Academy na sinusunod nito - na may matinding sakit - ang mga kampanyang inilabas ng ilang mga bansa, entidad at indibidwal upang maisabatas at bigyang-katwiran ang homoseksuwalidad, at ang pagtatangkang ipataw ang pamamaraang ito sa mga tao at bansa, sinasabing ang gawaing ito ay nasa loob ng personal na kalayaan ng mga indibidwal.
Kinondena ng Konseho ang mga malisyosong kampanyang ito. Upang maikalat ang karumal-dumal na krimen na ito na lumalabag sa normal na kalikasan ng tao, sumisira sa mga pagpapahalagang moral, at sumasalungat sa banal na batas ng lahat ng mga propeta at mga mensahero, sumakanila nawa ang kapayapaan.

Binigyang-diin ng Academy na tungkulin ng mga estado na harapin ang hindi pangkaraniwang bagay na ito, labanan ito, at hindi aprubahan ito, anuman ang mga katwiran na itinataguyod, na nananawagan sa mga namamahala sa mga institusyong pang-edukasyon, media, platform ng media, at social media na gawin kanilang tungkulin na protektahan ang mga kabataan mula sa mga mapanganib na paglihis na ito.
Pinuri ng Akademya ang mga posisyon ng mga bansang Islamiko at iba pang tumutuligsa sa homoseksuwalidad, na nananawagan sa lahat ng bansa sa mundo at sa mga organisasyon nito, lalo na sa mga organisasyon ng karapatang pantao, na kumuha ng katulad na posisyon upang tanggihan ang mga nakakahiyang panawagang ito.

Naglabas ang Academy ng isang pahayag tungkol sa "pagpapasya sa paglipat ng kasarian," at isang pahayag tungkol sa "paggamit ng artipisyal na katalinuhan," na nagpapahiwatig na ang artificial intelligence ay isang tabak na may dalawang talim Kung ito ay ginagamit para sa mabuting layunin na nakikinabang sa sangkatauhan, malayo sa Ang mga pagbabawal ng Sharia, kung gayon ito ay pinahihintulutan ayon sa batas ng Sharia, ngunit kung ito ay ginagamit para sa katiwalian, tulad ng palsipikasyon ng mga boto, panlilinlang, pananakit sa iba, at iba pang imoral na bagay ay ipinagbabawal ng batas ng Islam.

Bilang karagdagan sa mga mahahalagang pahayag na ito, ang Islamic Fiqh Academy ay naglabas din ng ilang mga desisyon, matapos pag-aralan ang ilang mga isyu at kalamidad, nang malalim, upang linawin ang tamang larawan ng mga ito bago ipahayag ang legal na pasya sa mga ito, na magiging isang beacon para sa mga Muslim sa buong mundo na gabayan sila sa kanilang pakikitungo.

Kabilang dito ang mga desisyon tungkol sa "pagtitinda ng mga pera sa pamamagitan ng mga modernong paraan, kabilang ang mga elektronikong platform," "nagpapatunay sa pagkita ng crescent moon sa pamamagitan ng (CCD camera) na teknolohiya," na isang advanced na kamera na naka-mount sa isang teleskopyo at ginagamit din sa astronomical photography, pati na rin. bilang "pag-download Ang may kasalanan ay nagkakahalaga ng paggamot sa biktima."

Naglabas din siya ng mga desisyon tungkol sa "pagbabago sa kondisyon ng donor upang makinabang at magtapon ng kung ano ang nagpapataas ng mga nalikom sa endowment," at "ang desisyon sa gastric sleeve," na isang surgical medical procedure kung saan ang bahagi ng tiyan ay tinanggal, o ang pagkain ay direktang inililihis sa maliit na bituka, pati na rin ang "paglalakbay sa mga bansa Ang araw ay pinaikli upang mag-ayuno dito," at ang isyu ng "pag-invest ng mga endowment ng mga organisasyong pangkawanggawa," at "mga trick sa hindi pagbabayad ng zakat, ” na nilalayon na ihulog ang zakat o bawasan ito mula sa alipin sa pamamagitan ng mga paraan na orihinal na lehitimo, at “paggamit ng mga light screen sa panalangin at mga sermon,” bilang karagdagan sa Upang “paglilibing sa mga lugar na itinalaga para sa mga Muslim sa loob ng pangkalahatang bakod ng mga hindi- Islamic cemetery.”

Kapansin-pansin na ang "Islamic Jurisprudence Academy" ay nababahala sa paglilinaw ng mga pasya ng Sharia na kinakaharap ng mga Muslim sa mga tuntunin ng mga problema at kalamidad, at pag-highlight sa lawak at pagkakaiba ng Islamic jurisprudence at ang kakayahan nito, sa liwanag ng mga teksto at tuntunin ng Sharia, na tugunan lahat ng mga pag-unlad ng jurisprudential.

(Tapos na)

Mga kaugnay na balita

Pumunta sa tuktok na pindutan