mundo ng Islam

Ang Pangkalahatang Kalihim ng Muslim World League ay nakikipagpulong sa Pakistani Minister of Commerce and Industry

Riyadh (Yona) - Tumanggap Kalihim pangkalahatan Para sa isang bono ang mundo Islamiko, Presidente katawan Mga iskolar mga Muslim, Sheikh Sinabi ni Dr. محمد Ang anak ni Abdelkrim Alissa, Sa punong-tanggapan ang Nexus sub Sa Riyadh Isang delegasyon Mula sa mga miyembro Kongreso Amerikano pinamumunuan ni kasapi board Mga kinatawan, ang panginoon AndreaCarson.

tumakbo siya Sa panahon ng Pagpupulong Debate numero Mula sa Mga isyu sarili Kaugnayan palakasin ang pagkakaibigan at pagtutulungan sa pagitan ng Mga bansa At ang mga tao, At iyon Sa Paghaharap Mga saloobin Salungatan At ang sagupaan sibilisado, Alin Pinalabas Mga form masakit Mula sa mga hugis Extremism marahas.

habang tumakbo siya Disclaimer Sa inisyatiba pagpupulong Samahan ang mundo Islamic sa loob Mga bansa United Sa New York, kaugnay Sa pamamagitan ng gusali Mga tulay sa pagitan ng ang Silangan At ang Kanluran Mula sa Oo Siyentista higit pa Pag-unawa At kapayapaan, tulad nito tumakbo siya kumpirmasyon Sa Saloobin ang Nexus Mula sa giyera زة Ang tumutuligsa sa pamamagitan ng pagpatay Kasuklam-suklam para sa babae at mga bata Sa paglabag lantaran Para sa batas Internasyonal makatao.

At sa Konteksto Siya mismo, Tumanggap Kalihim pangkalahatan Para sa samahan Sheikh Sinabi ni Dr. محمد Alissa, Sa punong-tanggapan ang Nexus sub Sa Riyadh, ministro Commerce At industriya at produksyon, at ministro ang loob Itinalaga Sa isang republika Pakistan Islamiko, د. kakanyahan himala, samahan mo siya ahente زاار ang loob د. Aftab Mas malakiDrani.

At tumakbo siya Sa panahon ng Pagpupulong talakayan numero Mula sa Mga isyu sarili interes مر Sa Itaas ng Ehipto Islamic at internasyonal, At mga abot-tanaw kooperasyon ang mag-asawa tungkol doon.

pinuri Ministro Isang himala Papel ang Nexus ng ehe Sa resibo Mensahe Islam tama para sa mundo Lahat tayo, At isagawa ito Sa kanyang tungkulin Sa kumikilos mga tao Islamiko Mabuti kumikilos Sa magkaiba Mga forum Internasyonal.

nakumpirma Sinabi ni Dr. Alissa Sa relasyon Makasaysayan At well-established sa pagitan ng Ang kaharian العربية At Saudi Arabia At isang republika Pakistan Islamiko, At ganyan sa pagitan ng Pakistan At isang bono ang mundo Islamiko, Kinukumpirma Katayuan malaki Alin magsaya Palabas Pakistan Sa budhi Islamiko, Nagpahayag siya Tungkol sa Pahalagahan ito Para sa pagsisikap Ang mga iskolar nito Sa martsa Samahan ang mundo Islamic Alin Maghanda Magandang gawa Mula sa Mga Gawa Ang kaharian العربية العربية Itinatag ko ito At binigyan ko siya ng regalo para sa mundo Islamiko, tulad nito tumakbo siya Disclaimer May inspirasyon Malaki upang makita Saudi 2030 gesticulate Nakamit ko ito At makamit ito Mula sa ang shift Malaki Sa Renaissance sa pangkalahatan Para sa kaharian Lalo na Ang lugar advanced Sa Pamumuno internasyonal, Kasama si Conjuration Ang pamumuno nito Islamiko Sa pamamagitan ng karapat-dapat nito Malaki.

(Tapos na)

Mga kaugnay na balita

Pumunta sa tuktok na pindutan