Muslim minorities

Ang embahador ng Saudi sa Russia ay naghahatid ng regalo ng Tagapag-ingat ng Dalawang Banal na Mosque sa mga Muslim ng Russia

Moscow (UNA) – Kahapon, iniabot ng Ambassador of the Custodian of the Two Holy Mosques to the Russian Federation and the Republic of Belarus, Ambassador Abdul Rahman bin Suleiman Al-Ahmad, ang regalo ng Custodian of the Two Holy Mosques King Salman bin Abdulaziz Al Saud, na kinabibilangan ng (50 tonelada) ng mga marangyang petsa para sa taong 1444-1443 AH, hanggang sa Dar Al-Ifta at ilang mga Sentro at asosasyon sa Russian Federation. Ipinaabot ni Ambassador Al-Ahmad ang kanyang pasasalamat at pasasalamat sa Tagapag-ingat ng Dalawang Banal na Mosque para sa mapagbigay na kilos na ito na sumasailalim sa bahagi ng papel ng makatao at pangunguna ng Kaharian, na pinupuri ang mga pagsisikap ng King Salman Humanitarian Aid and Relief Center para sa pagsubaybay at direktang pangangasiwa sa pagpapatupad ng mga naturang programa. Inihatid din ni Ambassador Al-Ahmad ang regalo ng Tagapag-ingat ng Dalawang Banal na Mosque mula sa Banal na Qur’an mula sa King Fahd Complex para sa Pag-print ng Noble Qur’an sa Medina sa Religious Administration ng mga Muslim ng Russian Federation. Ipinaabot niya ang mga damdamin ng taos-pusong pasasalamat mula sa mga opisyal ng Dar Al Iftaa at ng mga sentro at asosasyon ng Russia sa Tagapag-ingat ng Dalawang Banal na Mosque at sa kanyang Crown Prince para sa mga serbisyong ibinibigay nila sa Islam at mga Muslim sa lahat ng dako, at taos-pusong panalangin na ingatan ng Diyos ang Ang pamumuno at mga tao ng Kaharian, at ipagpatuloy ang kaluwalhatian, kasaganaan at katatagan nito. Sa turn, ang Pinuno ng Relihiyosong Administrasyon ng mga Muslim ng Russian Federation, Mufti Rawi Ain al-Din, ang kanyang kinatawan na si Dr. Roshan Abbasov, at ilang mga pinuno ng mga Islamic center at asosasyon sa Russian Federation ay nagtaas ng kanilang pasasalamat at pasasalamat para sa mga pinagpalang pagsisikap na ito at ang mapagbigay na regalo mula sa Tagapag-ingat ng Dalawang Banal na Mosque na si Haring Salman bin Abdulaziz Al Saud, na sumasagisag sa pag-ibig at pagkakaisa. Pinuri nila ang programa ng regalo ng Tagapag-ingat ng Dalawang Banal na Mosque para sa mga petsa, na patuloy na ipinapatupad ng King Salman Center for Humanitarian Aid and Relief, na binanggit na ang Kaharian ng Saudi Arabia ay isang bansa ng kabutihan at pagbibigay. Pinuri nila ang pagsisikap ng Kaharian sa paglilingkod sa Islam, Muslim, at sangkatauhan sa iba't ibang bahagi ng mundo, at ang kanilang pasasalamat sa pamumuno ng Kaharian at mga tao para sa kaloob at suportang ito, na nananawagan sa Diyos na pangalagaan ang Kaharian, ang pamumuno nito, at ang mga tao nito, at upang ipagpatuloy ang seguridad at katatagan. (Natapos ko)

Mga kaugnay na balita

Pumunta sa tuktok na pindutan
Laktawan sa nilalaman