Muslim minorities

Ang simula ng ikalawang sesyon ng Islamic Council of Southern Sudan

Juba (UNA) - Kahapon ng gabi, Linggo, ang gawain ng ikalawang sesyon ng Shura Council ng Islamic Council of Southern Sudan ay inilunsad sa ilalim ng slogan: (Sama-sama tayong umaasa sa hinaharap na may mabisang Shura at komprehensibong pananaw) .Magpapatuloy ang sesyon hanggang sa ikasiyam ng Setyembre. Sinabi ng Kalihim-Heneral ng Konseho, Sheikh Abdullah Rawal Burj, sa isang pahayag sa Union of News Agencies ng Organization of Islamic Cooperation (UNA): na sa panahon ng sesyon, nagsimulang talakayin ng mga miyembro ng Shura Council ang mga iminungkahing susog sa ang pangunahing sistema ng Islamic Council ayon sa mga output ng Ikalawang Pangkalahatang Kumperensya, pati na rin ang mga susog sa regulasyon para sa organisasyon ng trabaho Ang Shura Council, mga regulasyon at batas ng zakat, Islamic endowment, ang plano ng trabaho ng General Secretariat para sa kasalukuyang taon, at ang estratehikong dokumento ng Islamic Council. Itinuturo na ang sesyon na ito ay pagkatapos ng unti-unting pagbabalik sa mga aktibidad ng masa sa Konseho matapos isara dahil sa Corona pandemic. Masasaksihan din ng sesyon ang mga talakayan sa pagpapatibay ng estratehikong dokumento at plano ng sekretaryat para sa isang taon, bilang karagdagan sa paglalahad at pagtalakay sa mga pagbabago sa ilang istruktura at mga iminungkahing tagapangasiwa upang punan ang mga ito. Ipinaliwanag ni Borg na ang mga pagpupulong ng ikalawang sesyon ay dinaluhan ng 74 sa 80 miyembro ng Shura Council, na kumakatawan sa lahat ng estado at administratibong rehiyon. ((Natapos ko))

Mga kaugnay na balita

Pumunta sa tuktok na pindutan