Muslim minorities

Ang pandaigdigang katawan ay nag-aayos ng isang Quranikong kompetisyon sa Russia

Moscow (INA) - Ang International Authority for the Memorization of the Holy Qur'an, sa pakikipagtulungan ng Mufti Council of Russia, ay nag-organisa kamakailan ng isang Qur'anic competition sa Exhibition Center ng lungsod ng Perm, kung saan 50 kalahok ang lumahok sa tatlong sangay: pagsasaulo ng buong Banal na Qur'an, pagsasaulo ng dalawang bahagi, at pagbigkas ng Qur'an. Ang mga aktibidad sa kumpetisyon ay pinangangasiwaan ng isang hurado na may tatlong miyembro. Sa panahon ng seremonya, binigyang-diin ng mga kalahok ang katayuan ng mga nagsaulo ng Banal na Qur’an sa mga lipunan at sa harap ng Diyos na Makapangyarihan, at hinimok ang pansin sa pagsasaulo at pagpapabuti ng Qur’an, at pagsunod sa kagandahang-asal nito at kung ano ang nakasaad dito. Pinuri ng mga kalahok ang ibinibigay ng pamahalaan ng Tagapag-alaga ng Dalawang Banal na Mosque na si Haring Salman bin Abdulaziz sa larangan ng pagtuturo at pagpapalaganap ng Qur'an, na binanggit ang mga pagsisikap na ginawa ng internasyonal na katawan upang maglingkod, magturo at magpalaganap ng Banal na Qur' isang buong mundo. Sa pagtatapos ng seremonya, ipinamahagi ang mga premyo sa mga nanalong memorizer. (Wakas) pg/h p

Mga kaugnay na balita

Pumunta sa tuktok na pindutan