ang mundo

Pahayag ng mga pinunong Arabo sa Bahrain Summit sa pagsalakay laban sa Gaza

Manama (UNA/SPA) - Ang tatlumpu't tatlong regular na sesyon ng Konseho ng Liga ng mga Arabong Estado sa antas ng summit, (ang Bahrain Summit), ay naglabas ng pahayag ng mga pinunong Arabo sa pagsalakay laban sa Gaza, ang teksto kung saan sumusunod: Kami, ang mga pinunong Arabo, ay kinukundena sa pinakamalakas na termino ang pagpapatuloy ng brutal na pananalakay ng Israel laban sa The Gaza Strip at ang mga krimeng ginawa laban sa mga sibilyan ng mga mamamayang Palestinian, at ang hindi pa nagagawang mga paglabag ng Israeli sa internasyonal na batas at internasyonal na makataong batas, kabilang ang pag-target. mga sibilyan at pasilidad ng sibilyan, gamit ang mga sandatang pangkubkob, gutom, at mga pagtatangka sa sapilitang pagpapaalis, at ang nagresultang pagpatay at pinsala sa libu-libong inosenteng Palestinian.

Kinokondena din namin ang pagpapalawig ng pagsalakay ng Israel sa lungsod ng Rafah ng Palestinian, na naging kanlungan ng higit sa isang milyong taong lumikas, at ang mga sakuna na makataong kahihinatnan na nagreresulta mula doon ay kinokondena din namin ang kontrol ng mga pwersang pananakop ng Israel ang panig ng Palestinian ng pagtawid sa Rafah, na naglalayong higpitan ang pagkubkob sa mga sibilyan, na humantong sa pagtigil ng operasyon ng pagtawid at pagdaloy ng tulong na makatao.

Hinihiling namin ang agaran at permanenteng tigil-putukan sa Gaza, ang pagwawakas sa lahat ng mga pagtatangka sa sapilitang pagpapaalis, ang pagwawakas sa lahat ng anyo ng pagkubkob, na nagbibigay-daan sa ganap at napapanatiling pag-access sa humanitarian aid sa Strip, at ang agarang pag-alis ng Israel mula sa Rafah.

Kinondena din namin sa pinakamalakas na termino ang pag-target ng mga pwersang pananakop ng Israel sa mga organisasyong makatao at internasyonal sa Gaza Strip, na humahadlang sa kanilang trabaho, ang mga pag-atake sa mga convoy ng tulong sa Gaza Strip, kabilang ang mga pag-atake ng mga extremist ng Israel sa mga convoy ng tulong ng Jordan, at ang kabiguan ng mga awtoridad ng Israel na gampanan ang kanilang mga legal na responsibilidad na magbigay ng proteksyon para sa mga convoy na ito. Hinihiling namin ang isang agarang internasyonal na pagsisiyasat sa mga pag-atakeng ito.

Pinagtitibay namin ang aming patuloy na suporta sa mamamayang Palestinian sa lahat ng anyo sa harap ng agresyon na ito, at nananawagan kami sa internasyonal na komunidad at maimpluwensyang internasyonal na kapangyarihan na malampasan ang mga kalkulasyon sa pulitika at dobleng pamantayan sa pagharap sa mga pandaigdigang krisis at upang isagawa ang kanilang nakatalagang moral at mga legal na responsibilidad sa pagharap sa mga agresibong gawi ng Israel, at malinaw na inilalarawan ang mga ito bilang isang tahasang paglabag sa internasyonal na batas.

Nananawagan din kami para sa pag-activate ng papel ng mga kaugnay na internasyonal na mekanismo upang magsagawa ng mga independiyente at walang kinikilingan na pagsisiyasat at panagutin ang mga responsable sa mga krimen na ginawa laban sa mga mamamayang Palestinian mula noong simula ng pagsalakay ng Israel sa Gaza Strip.

(Tapos na)

Mga kaugnay na balita

Pumunta sa tuktok na pindutan