ang mundo

Sinusuri ng International Conference of Islamic Sects ang mga praktikal na inisyatiba upang ilapit ang mga pangitain sa mga tagasunod ng mga sekta

Makkah Al-Mukarramah (UNA/SPA) - Binigyang-diin ng mga kalahok sa internasyonal na kumperensya na ginanap sa ilalim ng pamagat na "Building Bridges Between Islamic Sects," na inorganisa ng Muslim World League sa Makkah Al-Mukarramah, ang kahalagahan ng pagpapatatag ng ugnayan sa pagitan ng mga tao ng Ang bansang Islamiko at nagpapawalang-bisa ay nanawagan para sa pagkakabaha-bahagi, paghahasik ng kaguluhan, at pagbaluktot sa imahe ng Islam. At mga Muslim.

Ipinaliwanag ng Secretary General ng Association of Islamic Universities, Dr. Sami Al-Sharif, na ang kumperensya ay dumarating sa isang mahalagang oras, na binanggit na ang paksa ng kumperensya ay pinili dahil ang mundo ng Islam ay dumaranas ng malubhang hamon bilang resulta ng pagbaluktot ng ang imahe ng Islam at Muslim.

Binigyang-diin niya na ang imaheng ito ay nangangailangan ng pagtatatag ng mga tulay sa Kanluran at sa iba pa upang itama ang imahe ng mga Muslim, na itinatampok ang mga pagsisikap na isinagawa ng Muslim World League sa pagsasagawa ng maraming mga hakbangin upang magtatag ng mga tulay ng pakikipagtulungan at pagkakaunawaan sa pagitan ng Silangan at Kanluran, at sinabi niya: "Dito nagmumula ang kahalagahan ng kumperensyang ito dahil pinagsasama-sama nito ang mga sekta." Iba't ibang prinsipyo ng Islam, upang malaman kung paano bumalik sa katotohanan at kung paano magtatag ng mga tunay na tulay upang ipakita ang tamang imahe ng Islam. Tayo ay isang bansa , nilikha ng Diyos, na sumasamba sa isang Panginoon, naniniwala sa isang Propeta, nagbabasa ng isang Qur'an, at bumaling sa isang Qiblah. Kailangang mayroong isang paninindigan at pagkakaisa ng mga ideya at pangitain upang harapin ang panganib. "Ang pinakamalaking banta sa Islam ay ang banta na tumutumbok sa Islam.”

Ang Kalihim-Heneral ng Central Ahl al-Hadith Society sa Pakistan at miyembro ng Pakistani Senate, Dr. Abdul Karim Bakhsh, ay kinumpirma na ang kumperensya ay dumating sa isang mahalagang oras, at na ang Islamikong bansa ay lubhang nangangailangan ng pagkakaisa ng Islam, na nagpapahayag ng ang kanyang pasasalamat sa pamahalaan ng Kaharian ng Saudi Arabia sa pagdaraos ng kumperensyang ito sa tabi ng Banal na Bahay ng Diyos, na tinalakay Niya ang ilang mga dahilan para sa umiiral na mga pagkakaiba sa pagitan ng mga sekta ng Islam, at naglagay ng ilang mga mungkahi para sa paglutas ng mga pagkakaibang iyon, na itinatampok sa sa parehong oras ang kagyat na pangangailangan upang pag-isahin ang mga hanay ng Islam sa kasalukuyang panahon.

Para sa kanyang bahagi, ang Kalihim Heneral ng Bahay ng Kaalaman ni Imam Al-Khoei sa Najaf, Jawad Al-Khoei, ay nagsabi na ang okasyong ito ay naaayon sa karangalan ng oras sa banal na buwan ng Ramadan, at ang kabanalan ng lugar sa Ang Mecca, na isang napakahalagang salik sa pagkakaisa ng mga puso at pagkakaisa ng mga Muslim. Sinabi niya, "Kami, salamat sa Diyos na Makapangyarihan, ang mga pundasyon ng aming relihiyon." Isa, at lahat tayo ay nagbabahagi ng monoteismo, pagkapropeta, at ang dalawang patotoo."

Pinuri niya ang pangunguna na papel na ginampanan ng Muslim World League sa nakaraan at kasalukuyan at ang patuloy na pagsisikap nito na pagsama-samahin ang mga iskolar ng Muslim at muling pagsama-samahin sila, lalo na sa kasalukuyang mahirap na panahon, kung saan ang mga Muslim ay kailangang humarap sa mundo at ipakita ang kanilang lakas, pagkakaisa. at pagkakaisa upang maging pinakamahusay na bansang nilikha para sa mga tao.

Kaugnay nito, itinuro ng isang miyembro ng Konseho ng mga Muslim Elder, si Ali Muhammad Al-Amin, na ang mga pangyayaring ito ay dumating upang higit na magkaisa ang salita ng bansa at pagkakaisa sa kanilang mga sarili upang harapin ang mga pagsasabwatan na nagpapalaganap ng pagkakabaha-bahagi sa mga tao. ng isang bansa, at samakatuwid ang kumperensyang ito ay para sa marangal at marangal na layunin na ito, na isang layunin na nangangahulugan ng Paglikha ng higit pang pagpapatatag ng mga ugnayan sa pagitan ng mga tao ng isang bansa, pagpapawalang-bisa sa mga panawagan para sa pagkakabaha-bahagi at paghahasik ng alitan sa mga tao ng isang bansa, at pagkakaisa. kasama ang mga Palestinian sa Gaza, kung saan ang isang espesyal na sesyon ay nakatuon sa pakikiisa sa mga tao ng Gaza.

Sinuri din ng internasyonal na kumperensya ang "Building Bridges Between Islamic Sects" sa pamamagitan ng mga sesyon nito na pinamagatang "Practical Initiatives to Bring Views Closer to Followers of Sects," na inorganisa ng Muslim World League kahapon, kung saan ang sesyon ay pinangunahan ng Pangulo ng Alexandria University sa Arab Republic of Egypt, Dr. Abdulaziz Qansuh.

Ipinaliwanag ng Pangulo ng Pattani University sa Thailand, Dr. Ismail Lutfi Javakia, na ang pagkakaiba sa pagitan ng mga iskolar ng bansa ay umiral na mula pa noong panahon ng mga Kasamahan at Salaf at bahagi ito ng kalikasan ng tao. kilusang pang-agham mula sa kilusang adbokasiya na pang-edukasyon, at para sa pag-oorganisa ng larangan ng fatwa upang mapanatili ang pagkakaisa ng lipunan.

Itinuro ni Dr. Javakia na ang lahat ng mga sekta ay maaaring tanggapin ang Islamikong batas at ang mga probisyon nito dahil ang sentido komun ay tugma sa pamamaraan at katamtaman, binibigyang-diin ang kahalagahan ng pagkakaisa ng bansa, at nagbubukas ng mga pintuan ng pakikipagtulungan at awa, na nagbibigay-diin sa kung ano ang katangian ng lupain ng Dalawa. Mga Banal na Mosque sa mga tuntunin ng pagmo-moderate sa lugar at diskarte sa pamamagitan ng pagkakaisa sa hanay ng bansang Islam, kabilang ang kumperensyang ito at ang mga resulta nito sa mga charter at rekomendasyon. .

Ang Secretary-General ng Islamic Summit sa Lebanon, ang Secretary-General ng National Islamic-Christian Dialogue Committee, at ang Secretary-General ng Arab Team para sa Islamic-Christian Dialogue sa Lebanon, si Dr. Muhammad bin Nimr Al-Sammak, binanggit ang mga praktikal na hakbang na isinagawa ng Muslim World League upang pagsama-samahin ang pagkakaisa ng mga Muslim na may layuning lumikha ng isang matulungin na kultura na gumagalang sa pluralismo at pagkakaiba-iba sa lipunan. at paggamit ng mga pagkakaibang ito para sa mga kalkulasyon sa labas ng pagkakaisa ng Islam.

Samantala, binigyang-diin ng Kanyang Kagalang-galang na Assistant Secretary-General ng Organization of Islamic Cooperation for Economic Affairs sa Uganda, Dr. hindi tumatanggap ng pagkapira-piraso, lalo na sa panahon ng malalaking hamon na nakakaapekto sa lahat nang walang pagkakaiba sa pagitan ng mga sekta, na nagtuturo Hanggang sa mapatunayan ng kasaysayan na ang bansang Islam ay may kakayahang bumuo ng mga tulay ng pakikipagtulungan sa iba't ibang relihiyon, kultura at sibilisasyon, lalo pa ang mga sekta mismo.

Sa kabilang banda, ang Executive President ng Supreme Council of Philippine Scholars for Peace and Development, Dr. Abdul Hannan Magarang Tagoo, ay nagpahayag sa kanyang talumpati na ang Islam ay isang relihiyon ng makatarungang kapayapaan, at iginagalang ang sangkatauhan bilang isang nilikha ng Diyos na Makapangyarihan sa lahat, at na ang karunungan ng Diyos sa paglikha ng mga tao, na may iba't ibang kulay at wika, ay sumasalamin sa banal na pagkamalikhain. Ang pagkakaiba-iba na ito ay nagpapayaman sa buhay sa Lupa, dahil ang bawat indibidwal ay may natatanging mga kasanayan na magagamit niya upang bumuo ng lipunan at maglingkod sa sangkatauhan, na nagpapahiwatig na ang pagkakaiba-iba sa mga talento at kasanayan humahantong sa pagpupuno sa isa't isa at pagkamit ng kaunlaran at pag-unlad para sa sangkatauhan sa pangkalahatan.

Binigyang-diin niya ang pangangailangan ng paggalang sa pagkakaiba-iba ng tao, pagtatrabaho upang itaguyod ang isang kultura ng paggalang at pagpaparaya sa mga tao, paggamit ng mga kasanayan upang bumuo ng isang lipunan kung saan namamayani ang katarungan at kapayapaan, at kinikilala na ang bawat tao ay may napakahalagang halaga na makakatulong sa paglikha ng isang mas makatao. at mundong nakabatay sa pagkakaisa, na binabanggit na ang mga institusyon at organisasyon sa mga bansang Islam ay isang mahalagang papel na maaari nitong gampanan sa pagsasama-sama ng mga iskolar ng Muslim at pagbibigay-daan sa kanila na lumahok at dumalo sa mga internasyonal na forum at kumperensya.

(Tapos na)

Mga kaugnay na balita

Pumunta sa tuktok na pindutan