ang mundo

Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani International Award for Excellence in Anti-Corruption...isang kulminasyon ng mga pagsisikap ng Qatar na isulong ang transparency at integridad sa buong mundo

Doha (UNA/QNA) - Ngayong araw, Martes, ang Republika ng Uzbekistan ay nagho-host ng ikapitong edisyon ng seremonya na nagpaparangal sa mga nanalo ng “His Highness Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani International Award for Excellence in Anti-Corruption,” na siyang una sa uri nito sa mundo sa larangan ng anti-corruption. .

Ang parangal ay nagtatapos sa mga pagsisikap ng Estado ng Qatar sa lokal, internasyonal at rehiyonal sa pagtataguyod ng prinsipyo ng transparency at integridad, dahil ang parangal ay itinuturing na isang pandaigdigang inisyatiba na may mga layunin at sukat na nagtatatag ng mabuting pamamahala at transparency at naglalabas ng kamay ng katarungan upang puksain ang salot ng katiwalian na nagdudulot ng matinding panganib sa kinabukasan ng mga bansa, sa kanilang pag-unlad at sa kapakanan ng kanilang mga tao, lalo na't ang katiwalian ay nagbabanta sa katatagan ng bansa.mga lipunan, humahadlang sa proseso ng pag-unlad at pag-unlad, at nagpapataas ng pagkakahati-hati sa loob isang lipunan.

Ang kahalagahan ng unang "His Highness Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani International Award for Excellence in Anti-Corruption", na kung saan ang Estado ng Qatar ay ang pinuno ng mundo sa paglulunsad, ay nakasalalay sa katotohanan na ito ay naglalayong labanan ang katiwalian, suportahan ang mga isyu sa pag-unlad sa lahat ng bansa sa mundo, at hikayatin ang mga umako sa kanilang sarili ang gawain ng paglaban sa katiwalian. Upang makamit ang pag-unlad at kaunlaran sa lahat ng dako, gayundin ang pag-ukulan ng mga halaga ng Estado ng Qatar, tuparin ang mga obligasyon nito sa lokal at internasyonal, at magtrabaho upang pahusayin ang prinsipyo ng transparency, integridad at pananagutan.

Itinatampok nito ang mga kapuri-puri at kapansin-pansing mga aksyon at mabubuting kasanayan sa pandaigdigang antas, bilang karagdagan sa pagkilala, pagtataguyod, pagkolekta at pagpapalaganap ng mga modelong laban sa katiwalian mula sa buong mundo, pati na rin ang pagpapataas ng kamalayan, suporta, pagkakaisa at paghikayat sa anumang pandaigdigang mga hakbangin tungo sa pagtatatag ng katiwalian -malayang lipunan.

Ang parangal ay hindi lamang naglalayong pagandahin ang imahe ng mga lumalaban sa katiwalian, ngunit upang ipagdiwang sa buong mundo. Umaasa din itong mag-udyok sa mga pamahalaan, institusyong pang-akademiko, media at lipunang sibil na gamitin, maunawaan at makipagtulungan sa pagpapatupad ng mga prinsipyo ng United Kumbensiyon ng mga Bansa laban sa Korupsyon.

Ang mga layunin ng parangal ay nakaugnay sa mga internasyonal na pamantayan at pinakamahusay na kasanayan na pinagtibay sa larangan ng mabuting pamamahala at laban sa katiwalian, bilang isang kontribusyon sa pagkamit ng United Nations 2030 Sustainable Development Goals, lalo na ang layunin ng paghikayat sa pagtatatag ng mapayapang lipunan kung saan walang sinuman. ay marginalized, upang makamit ang napapanatiling pag-unlad at mabigyan ang lahat ng access sa hustisya at pagbuo... Mabisa, may pananagutan at inklusibong institusyon sa lahat ng antas.

Ang award ay tumatanggap ng malawak na pandaigdigang at internasyonal na atensyon dahil sa papel nito sa paglikha ng isang pananaliksik, pampanitikan at siyentipikong kapaligiran sa larangan ng paglaban sa katiwalian at panuntunan ng batas, lalo na dahil ito ay itinuturing na isang kulminasyon ng internasyonal, rehiyonal at maging ang mga indibidwal na pagsisikap dito. larangan, sa pamamagitan ng katapatan nitong ipagdiwang ang lahat ng nagsisikap na labanan ang katiwalian sa kanilang mga lipunan at bansa. .

Sa pamamagitan ng mga nakaraang edisyon nito, ang “His Highness Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani International Award for Excellence in Anti-Corruption” ay nagawang lumikha ng isang pandaigdigang kultura na ang napapanatiling pag-unlad para sa lahat ng lipunan ay hindi makakamit kung hindi nilalabanan ang katiwalian, na pinagsasama-sama ang konsepto ng tuntunin ng batas, at panawagan para sa kahalagahan ng pagharap sa katiwalian at paghikayat sa pagpapatupad ng mga hakbang at pamamaraan. Ang mga kritikal na pagsisikap na itinakda ng United Nations Convention laban sa Korupsyon, sa pamamagitan ng pagkolekta at paglalathala ng mga malikhain at natatanging tagumpay ng mga proyekto sa larangan ng anti-korapsyon , at paggalang sa mga kaugnay na pambihirang pagsisikap at pagbibigay ng mga ito sa publiko.

Ang parangal ay masigasig na pagsamahin ang mga pandaigdigang pagsisikap na alisin ang salot ng katiwalian, sa pamamagitan ng pagpapakita ng mga huwarang modelo at pagtataguyod ng kahusayan at pagkamalikhain sa larangan ng paglaban sa katiwalian, at pagpapakilala sa mga nagpakita ng pananaw, pamumuno, pagkamalikhain, sigasig, pangako at dedikasyon sa paglaban sa korapsyon. katiwalian, gayundin ang kakayahang magbigay ng inspirasyon sa iba na gumawa ng katulad na pagsisikap, at pagkatapos ay Pahalagahan ang kanilang tungkulin, parangalan sila at bigyan sila ng gantimpala.

Bilang pagpapatuloy ng pangunguna sa papel ng kamalayan ng Estado ng Qatar at ang mga pagsisikap nito sa internasyonal at UN na naglalayong labanan ang salot na ito sa buong mundo, dumating ang "His Highness Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani International Award for Excellence in Combating Corruption," na inilunsad. sa 2016 na igagawad sa mga indibidwal at institusyon mula sa iba't ibang bahagi ng mundo bilang pagdiriwang ng Pandaigdigang Araw laban sa Korupsyon. Ang katiwalian, na kumakatawan sa isang mahusay na karagdagan sa maraming kaugnay na mga hakbangin na inilunsad ng Qatar sa rehiyon at internasyonal na antas, na may layuning suportahan mga internasyonal na katawan at organisasyong may kinalaman sa paglaban sa katiwalian.

Ang “His Highness Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani International Award for Excellence in Anti-Corruption” ay bumubuo ng isang taunang internasyonal na kaganapan laban sa katiwalian mula nang maaprubahan ito noong 2016. Ang parangal ay ipinamahagi, sa pakikipag-ugnayan sa United Nations Office on Drugs and Crime, sa mga indibidwal at organisasyon na epektibong nag-aambag sa paglaban sa katiwalian, at may kasamang 5 Kategorya kabilang ang Lifetime Achievement o Distinguished Achievement in Anti-Corruption, Anti-Corruption Academic Research and Educational Materials, Youth Creativity at Engagement to Anti-Corruption, Innovation o Investigative Journalism sa Anti-Corruption, bilang karagdagan sa pagprotekta sa sports mula sa katiwalian.

Ang parangal, sa kategoryang Lifetime Achievement o Distinguished Achievement in Combating Corruption, ay naglalayon na magbigay ng pagpapahalaga at suporta sa mga taong nag-uukol ng kanilang buong buhay sa paggawa sa paglaban sa katiwalian o may mga natatanging kontribusyon na ginagawang karapat-dapat silang pahalagahan sa bagay na ito.

Hinahanap ng kategoryang ito ang mga nagpakita ng matagal at makabuluhang kontribusyon sa pagkamit ng agenda laban sa katiwalian, sa lokal man o internasyonal na antas, gayundin sa mga nagpakita ng matatag na pangako sa pagpigil at paglaban sa katiwalian, at na nagpakita ng isang malinaw na pangako sa parehong personal at propesyonal na integridad, gayundin sa mga taong Ang epekto ng kanilang mga aksyon, mga hakbangin at aksyon ay nakikita sa larangan ng paglaban sa katiwalian, at maaari silang magsilbing mga potensyal na huwaran para sa iba sa bagay na ito.

Ang "His Highness Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani International Award for Excellence in Anti-Corruption" sa kategorya ng anti-corruption research at academic educational materials ay naglalayong labanan ang katiwalian sa pamamagitan ng iba't ibang paraan, kabilang ang pananaliksik at edukasyon, dahil ang katiwalian ay maaaring nalabanan sa mas mabisang paraan sa pamamagitan ng kaalaman at pag-aaral.Ang mga sanhi at salik na lumilikha at nagpapalaganap lamang ng katiwalian.

Ang kategoryang ito ng parangal ay naghahangad ng mga indibidwal at entity na may isang katawan ng pananaliksik at mga publikasyon na kinikilala ng mga kapantay sa larangan ng anti-korapsyon, at dapat ay gumawa ng makabuluhang kontribusyon sa pagtaas ng kaalaman sa larangan ng anti-korapsyon sa pamamagitan ng pananaliksik, publikasyon, at gawaing may kaugnayan sa edukasyon sa bagay na ito, at ang mga ito ay dapat magkaroon ng mga Kontribusyon na may malaking epekto sa pagpapataas ng kamalayan sa mga akademikong komunidad tungkol sa paglaban sa katiwalian.

Tungkol naman sa kategorya ng parangal sa Youth Creativity and Interaction to Combat Corruption, nakatutok ito sa kahalagahan ng pagsali ng mga nakababatang henerasyon ng mga kabataan, estudyante sa unibersidad, at junior employees sa mga pagsusumikap laban sa katiwalian, lalo na't ang paglaban sa katiwalian ay hindi lamang trabaho na dapat ginagawa sa kasalukuyang panahon, ngunit ito rin ay isang bagay na dapat pag-isipan sa hinaharap. .

Ang kategoryang ito ay naglalayong pahalagahan at hikayatin ang mga proyektong idinisenyo at pinamunuan ng mga kabataan sa bagay na ito, at sinusuportahan ng mga non-government organization o civil society. Ang mga proyektong ito ay maaaring mula sa mga hakbangin laban sa katiwalian na pinamumunuan ng mga kabataan, mga summer camp o mga kampanya sa paaralan, at mga kampanya upang itaas ang kamalayan na pinag-ugnay ng mga kabataan. Ito ay may kinalaman din sa pag-unlad at pamumuno. Sa larangan ng pagpapatupad ng mga indibidwal o kolektibong aktibidad, proyekto, o mga hakbangin na idinisenyo upang itaas ang kamalayan at magmungkahi ng mga bagong solusyon upang maiwasan at labanan ang katiwalian sa mga kabataan o lipunan bilang isang buo.

Ang kategorya ng parangal sa anti-corruption innovation o investigative journalism ay naglalayong gantimpalaan ang mga lumikha at bumuo ng mga kinakailangang kasangkapan upang makatulong sa paglaban sa katiwalian, dahil ang paglaban sa katiwalian ay hindi lamang nangangailangan ng kalooban ng ilang indibidwal o organisasyon, ngunit nangangailangan din ito ng mga tool upang labanan ito, at kabilang dito ang pagbuo ng mga makabagong solusyon at diskarte. Upang gumamit ng mga hakbang laban sa katiwalian at itaas ang kamalayan, ang mga solusyong ito ay maaaring may kasamang mga makabagong pamamaraan na makakatulong sa mga gustong labanan ang katiwalian sa lahat ng posibleng paraan.

Hinahangad din ng kategoryang ito na ipagdiwang ang mga nagtatampok sa katiwalian na negatibong nakakaapekto sa mga komunidad sa buong mundo sa pamamagitan ng kanilang mga pagsisikap sa pamamahayag. Ang mahusay at etikal na investigative journalism ay gumaganap ng kritikal na papel sa pagharap sa katiwalian sa pamamagitan ng paglalantad at pagdodokumento ng katiwalian at mga tiwaling aktor at paglalatag ng pundasyon para sa pangmatagalang Ang kategoryang ito ay kinikilala ang mga gumawa ng mga pambihirang gawa ng investigative journalism na nakatulong sa pagtuklas ng katiwalian sa iba't ibang antas sa lokal, internasyonal at rehiyonal.

Ang “His Highness Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani International Award for Excellence in Anti-Corruption” sa kategorya ng pagprotekta sa sports mula sa katiwalian ay naglalayong pahalagahan ang mga indibidwal at entity na nagtrabaho upang protektahan ang sports mula sa katiwalian sa lokal at rehiyonal at nagkaroon ng nasasalat na epekto sa pagbabawas ng mga panganib ng katiwalian na nagaganap sa isang partikular na palakasan o palakasan. Palakasan sa pangkalahatan, o yaong mga nagsagawa ng pananaliksik na may kaugnayan sa epekto ng katiwalian sa palakasan o nagpupumilit na bawasan ang epekto ng umiiral na katiwalian sa palakasan, lalo na mula noong Ang sektor ng palakasan ay palaging isang kaakit-akit na target para sa mga naghahanap upang makinabang mula sa katiwalian.

(Tapos na)

Mga kaugnay na balita

Pumunta sa tuktok na pindutan