Kultura at sining

Nakikilahok ang Sultanate of Oman sa ika-94 na pulong ng Board of Trustees ng Arabian Gulf University

Manama (UNI/Oman) - Ang Sultanate of Oman, na kinakatawan ng Ministry of Higher Education, Scientific Research and Innovation, ay lumahok sa 94th meeting ng Board of Trustees ng Arabian Gulf University, sa Bahraini capital, Manama. The Ministry ay kinatawan sa pulong na ito ni Dr. Bakhit bin Ahmed Al Mahri, Undersecretary ng Ministry for Higher Education. Ang pulong ay pinangunahan ni Propesor Dr. Omar bin Awad Al-Rawas, Tagapangulo ng Lupon ng mga Katiwala ng Arabian Gulf University.

Sa simula ng pagpupulong, ang mga minuto at rekomendasyon ng ika-93 pulong ng Lupon ng mga Tagapangasiwa at ang mga pamamaraan ng ehekutibo ay naaprubahan, at ang mga minuto ng unang pambihirang pulong na ginanap noong Agosto 2023 ay naaprubahan, at ang mga minuto ng ikalawang pambihirang pulong na ginanap noong Oktubre 4, 2023, at ang mga minuto at desisyon ng Pangkalahatang Kumperensya sa sesyon nito ay naaprubahan. Ang ika-12 na may kaugnayan sa unibersidad.

Pagkatapos ay sinuri ng Konseho ang ulat ng presidente ng unibersidad, na sumasaklaw sa mga aktibidad at proyekto ng unibersidad sa panahon mula Hulyo hanggang Disyembre 2023 AD, ang huling account ng badyet, at ang ulat ng panlabas na auditor sa siklo ng pananalapi (2021/2023) na magtatapos sa Marso 31, 2023 AD, at tiningnan ang ulat sa pananalapi. Buod ng badyet sa pagpapatakbo ng unibersidad para sa panahon mula Abril 1, 2023 hanggang Disyembre 21, 2023.

Tinalakay din ng Konseho ang pagpapakilala ng unibersidad ng programang Doctor of Philosophy sa mga kahirapan sa pag-aaral at mga kapansanan sa pag-unlad, pagpapalit ng pangalan ng Distance Learning Department sa Digital Education Department, paglulunsad ng programang Master of Science sa digital na edukasyon, at pag-amyenda sa plano ng pag-aaral para sa ang programang Doctor of Philosophy sa Gifted Education, bilang karagdagan sa pagpapatibay ng na-update na plano sa pag-aaral. Para sa programa ng Master sa Business Administration, na ipinatupad ng Arab-French Institute na kaakibat ng unibersidad, at gumawa ng mga naaangkop na desisyon tungkol dito.

Sinuri din ng Board of Trustees ng Arabian Gulf University ang isyu ng pag-aalok ng isang Bachelor of Science in Nursing program, ang ulat ng komite na sinisingil sa pag-aaral ng pagbaba ng bilang ng mga estudyanteng naka-enrol sa mga programa ng College of Graduate Studies, at ang mga remedial na rekomendasyon nito, at gumawa ng naaangkop na mga desisyon hinggil sa mga ito.

Sa konteksto ng pagpapalakas ng unibersidad na may mga bagong pasilidad na sumasabay sa pag-unlad at paglago na nasasaksihan nito; Sinuri ng Konseho ang proyektong magtayo ng isang gusaling maraming gamit na naglalaman ng teatro at mga bulwagan para sa maraming gamit, at kinuha ang naaangkop na desisyon tungkol dito.

(Tapos na)

Mga kaugnay na balita

Pumunta sa tuktok na pindutan