Dahil ang Islamic News Agency (INA) ay binago noong XNUMX sa Union of News Agencies ng Organization of Islamic Cooperation Countries (UNA), ang posisyon ng Director General ng Union ay hawak ng:

Kanyang Kamahalan G. Mohammed bin Abdul Rabbo Al-Yami

Ang panahon mula 2021 AD  Hanggang ngayon

Kanyang Kamahalan G. Issa Khaira Roubla

Ang panahon mula 2017 AD 
Hanggang 2019 AD

Kanyang Kamahalan G. Ahmed bin Abdullah Al-Qarni

Ang panahon mula 2020/7/1 AD
Hanggang 2021/7/1 AD
 
Pumunta sa tuktok na pindutan