Pam-publikong administrasyon

(Pam-publikong administrasyon):

Director General, ang kanyang pagpili at appointment:

 1. Ang Pangkalahatang Pangangasiwa ng Federation ay pamumunuan ng isang Direktor Heneral na hihirangin at ang mga serbisyo ay wawakasan ng Pangkalahatang Asembleya sa pamamagitan ng desisyon nito sa rekomendasyon ng Executive Council.
 2. Ang Direktor Heneral ay dapat piliin at hihirangin mula sa mga kandidato ng mga Estado ng Miyembro sa loob ng apat na taon, na maaaring i-renew nang isang beses.
 3. Hindi bababa sa anim na buwan bago matapos ang termino ng Direktor-Heneral, ang Tagapangulo ng Konsehong Tagapagpaganap ay dapat ipaalam sa lahat ng Estado ng Miyembro ng petsa ng pagtatapos ng termino ng panunungkulan ng Direktor-Heneral at magtakda ng petsa para sa mga halalan ng bagong Direktor-Heneral, at hihilingin sa kanila na isumite ang mga pangalan ng kanilang mga kandidato nang hindi lalampas sa dalawang buwan bago ang nakatakdang petsa ng Executive Council.
 4. Ang mga nominasyon para sa posisyon ng Direktor Heneral ay dapat iharap sa Executive Council para sa pag-aaral, rekomendasyon at pagsusumite sa General Assembly.
 5. Ang serbisyo ng Direktor Heneral ay hindi maaaring wakasan bago matapos ang kanyang termino sa panunungkulan maliban sa isang desisyon ng General Assembly batay sa isang panukala mula sa Executive Council, o sa kahilingan ng hindi bababa sa limang miyembro ng General Assembly.
 6. Ang mga desisyon ng General Assembly tungkol sa paghirang ng Direktor Heneral, ang kanyang pag-renew, o ang pagwawakas ng kanyang mga serbisyo ay dapat kunin ng ganap na mayorya ng mga miyembrong naroroon.
 7. Ang isang kandidato para sa posisyon ng General Manager ay dapat matugunan ang mga sumusunod:

A- Upang maging isang Muslim mula sa isa sa mga miyembrong estado ng Organization of Islamic Cooperation.

b- Upang ma-nominate ng pamahalaan ng bansang kanyang kinabibilangan.

C- Dapat siyang magkaroon ng degree sa unibersidad at magkaroon ng magandang karanasan sa larangan ng media at administrasyon.

d- Upang maging matatas sa hindi bababa sa isa sa tatlong opisyal na wika na kinikilala ng Federation at magkaroon ng sapat na kaalaman sa pangalawang wika ng mga wikang iyon.

e- Hindi siya dapat mas mababa sa tatlumpu't limang taong gulang at hindi hihigit sa limampu't limang taong gulang sa oras ng kanyang nominasyon.

 

Mga tungkulin ng General Manager:

Ang Direktor Heneral ng Pederasyon ay dapat magsagawa ng mga sumusunod na tungkulin:

 1. Nagdudulot ng atensyon ng mga miyembrong ahensya sa mga bagay na, sa kanyang palagay, ay maaaring makinabang o makahahadlang sa mga layunin ng Unyon.
 2. Nagtataguyod ng komunikasyon sa pagitan ng mga ahensya ng miyembro, nagpapadali sa mga konsultasyon at pagpapalitan ng mga kuru-kuro, at nagpapakalat ng impormasyon na maaaring interesado sa mga miyembrong estado.
 3. Pagpapatupad ng mga desisyon ng General Assembly at Executive Council at ang mga direktiba ng Chairman ng Council.
 4. Ito ay gumaganap ng iba pang mga tungkulin na ipinagkatiwala dito ng General Assembly at ng Executive Council
 5. Ang pagsasagawa ng responsibilidad sa paghahanda ng mga pulong ng General Assembly, ng Executive Council at ng mga komite at paghahanda ng kanilang mga dokumento pati na rin ang mga ulat ng pulong.
 6. Nagbibigay sa mga ahensya ng miyembro ng mga papeles at tala sa pagpapatupad ng mga desisyon, resolusyon at rekomendasyon ng mga pulong ng General Assembly at Executive Council
 7. Inihahanda ang programa at badyet ng pangkalahatang administrasyon ng Federation
 8. Ang pagsasagawa ng mga administratibo at pinansiyal na gawain ng pederasyon, at pangangasiwa sa wastong paggana ng mga kawani, alinsunod sa naaangkop na mga regulasyon. Ang pangkalahatang tagapamahala ay itinuturing na responsable para sa pag-unlad ng trabaho sa pederasyon, at lahat ng mga empleyado ay nakatuon sa pagpapatupad ng kanyang mga tagubilin , sa loob ng mga limitasyon ng naaangkop na mga regulasyon ng pederasyon.
 9. Paghirang at pag-promote ng mga empleyado ng (ikatlo, ikaapat at ikalima) na mga kategorya ng trabaho, tinatapos ang kanilang mga serbisyo at ire-refer sila sa pagreretiro. pagkakapantay-pantay ng kasarian at ang prinsipyo ng patas na heograpikal na pamamahagi. Maaari siyang humirang ng mga eksperto at consultant sa isang pansamantalang batayan.
 10. Ang paggamit ng mga functional na kapangyarihan na itinalaga sa kanya tungkol sa mga empleyado ng Unyon alinsunod sa mga patakaran at kundisyon na itinakda sa sistema ng mga empleyado.
 11. Nagsusumite ng mga taunang ulat sa Executive Council tungkol sa gawain ng pederasyon.
 12. Isinusumite niya sa Executive Council ang nominasyon ng kanyang deputy (assistant general manager) para sa layunin ng paghirang sa kanya para sa isang renewable na apat na taong termino, at nangangailangan ng opisyal na nominasyon mula sa kanyang bansa.
Pumunta sa tuktok na pindutan
Laktawan sa nilalaman