Hajj at UmrahAng mga ulat ng Hajj para sa taong 1445 AH

Ang Kaharian sa panahon ng Hajj... dinodoble ang pagpapahalaga sa mga matatanda at mahabaging pangangalaga sa mga taong may kapansanan

Mona (UNA/SPA) - Doblehin ng Kaharian ang pagsisikap nitong pagsilbihan ang mga matatanda at pangalagaang mabuti ang mga taong may kapansanan, para mabigyan sila ng pinakamabisang serbisyo, dahil inihanda ang mga Banal na Lugar upang mapadali ang kanilang transportasyon sa pamamagitan ng itinalaga at kagamitan. mga bus, bigyan sila ng kinakailangang pangangalagang pangkalusugan, idirekta at turuan sila, at pangalagaan ang kanilang mga gawain at paninirahan, gayundin ang Maraming serbisyong teknikal at logistik na may kinalaman sa bawat delegasyon ng peregrino sa Land of the Two Holy Mosques.

Ang sistema ng mga serbisyong ibinibigay ng iba't ibang sektor na kasangkot sa gawaing Hajj ay nag-aambag sa pagbibigay ng ligtas at nakakapanatag na kapaligiran para sa mga taong pumupunta sa mga banal na lugar, kabilang ang mga may kapansanan at mga taong may kapansanan. Ito ay pinamumunuan at pinangangasiwaan ng Ministri ng Hajj at Umrah, na nagpatunay na ang lahat ng mga entidad na nagtatrabaho sa sistema ng Hajj mula sa gobyerno at pribadong sektor ay gumagawa ng lahat ng pagsisikap, sa ilalim ng gabay at suporta ng matalinong pamumuno - nawa'y suportahan ito ng Diyos - upang paglingkuran ang mga panauhin ng Pinakamaawain, na nag-ambag sa Hajj ngayong taon - at papuri sa Diyos - sa pagbibigay ng lahat ng kinakailangang kakayahan Para sa kanila na masiyahan sa pagsasagawa ng kanilang mga ritwal sa kaligtasan, seguridad at kaligtasan, na isinasaalang-alang ang mga pagkakaiba sa edad at kakayahan sa mga peregrino.

Ang Direktor ng Pangkalahatang Kagawaran ng Pananagutang Panlipunan at Mga Kusang-loob na Gawain sa Ministri ng Hajj at Umrah, si Abdullah bin Abdul Mohsen Al-Harbi, ay kinumpirma ang kasipagan ng Ministri na ipatupad ang isang komprehensibong pambansang inisyatiba sa taong ito bilang pagpapatuloy ng mga nakaraang taon sa mga Banal na Lugar upang bigyang-daan ang mga taong may kapansanan at matatanda na magsagawa ng mga ritwal ng Hajj ayon sa pinakamataas na pamantayan ng imprastraktura at inihanda sa konsepto ng Comprehensive, kabilang ang mga pribadong paraan ng transportasyon, isang plano ng ruta at mga landas na itinalaga para sa pagbato sa Jamarat, sa pakikipagtulungan sa mga. may-katuturang awtoridad upang maisagawa ang ritwal at matugunan ang kanilang mga pangangailangan nang madali at madali.

Itinuro niya na ang Ministri ay nagbigay-diin na ang mga taong may mga kapansanan ay dapat na samahan sa kanilang paglalakbay sa pananampalataya ng isang pangkat ng medikal at kalusugan, kasama ang mga boluntaryo at dalubhasang kawani, na binanggit na ang bilang ng mga domestic pilgrims na may mga kapansanan ay umabot sa 450 mga peregrino na may lahat ng mga kapansanan, na kinabibilangan ng motor, pandinig, at visual na kapansanan, amputation, at quadriplegia, at nagmula sila sa 13 rehiyon ng Kaharian.
Sinabi niya na ang Ministri ay patuloy na nagtatrabaho sa buong taon upang ilunsad ang mga katulad na programa na may kinalaman sa unang Umrah pagkatapos ng kapansanan, pag-target sa mga taong may kapansanan sa motor at pagtatatag ng programa sa pagpapayaman para sa kanila, kabilang ang pagsasagawa ng Umrah at pagbisita sa mga heritage site sa Mecca.

Sinabi niya na ang Ministri ay nagtatrabaho kaalinsabay sa non-profit na sektor ng mga asosasyong pangkawanggawa at mga institusyong sibil na kaanib sa pangangasiwa nito, na may bilang na 33 asosasyon, upang magtatag ng mga programa sa buong taon sa lahat ng rehiyon ng Kaharian mula sa sandaling ang mga panauhin ng Diyos , Umrah pilgrims at pilgrims na nahaharap sa kahirapan sa kanilang transportasyon, pumasok, sa pamamagitan ng mga daungan sa lupa, paliparan at kahabaan ng mga kalsada. isinagawa ang Fifth Pillar sa pamamagitan ng mga partikular na kontrol at pamantayan na nagta-target din sa lahat ng rehiyon ng Kaharian, dahil sa taong ito maraming mga programang boluntaryo ang ipinatupad sa pamamagitan ng mga landas Isang partikular na plano para sa pagboboluntaryo sa mga asosasyon nito at ang pagtatatag ng boluntaryo sa Mina ay nagbibigay ng maraming direktang serbisyo ang mga panauhin ng Diyos, dahil ang bilang ng mga boluntaryo ng Ministri na nakikilahok sa gawain nito ngayong taon ay umabot sa 6500 lalaki at babae na boluntaryo, na may diin sa hindi pagsiksikan o panggigipit sa mga matatanda at mga taong may kapansanan, at pagiging mabait sa kanila at pagbibigay sa kanila ng kagustuhan kapag pagpasok at pag-alis. Pagbibigay ng prayoridad sa pagsakay sa mga bus, at pagbibigay ng tulong sa mga nangangailangan nito.

Sa kanyang bahagi, binigyang-diin ng opisyal na tagapagsalita ng Authority for the Care of Persons with Disabilities, Khaled Khabrani, ang mga serbisyong ibinibigay sa mga pilgrims na may kapansanan at mga matatandang may kapansanan, at nagbibigay-daan sa kanila na maisagawa ang kanilang mga ritwal sa relihiyon nang madali, sa pamamagitan ng pagtutulungan ng Awtoridad. kasama ang iba't ibang sektor na may kinalaman sa sistema ng Hajj, upang mapadali ang proseso ng pag-access para sa mga may kapansanan at ang kanilang pagkuha. upang matiyak na ang mga taong may kapansanan ay may access sa lahat ng mga banal na lugar at kumpletuhin ang kanilang mga ritwal ng circumambulation, paghahanap at pagdarasal sa Grand Mosque, bilang karagdagan sa pagtulong sa kanila sa pagsasalin ng sign, paggamit ng mga de-kuryenteng sasakyan at pagkuha ng mga nakasulat na kopya ng Qur'an Braille, pagsasalin ng mga araling panrelihiyon, paglipat upang mag-follow up sa kanilang mga gawain sa Mina, Arafat, at Muzdalifah, pagsubaybay sa kanilang mga pangangailangan sa bawat lokasyon, at pagbibigay sa mga may-katuturang awtoridad ng mga resulta ng mga survey, na nag-aambag sa pagpapahusay ng mga serbisyo at pagtugon sa mga paglabag, kung anuman.

Binigyang-pansin ni Al-Khabrani ang katotohanan na ang mga manggagawa sa larangan ay walang ginagawang pagsisikap sa pagbibigay ng lahat ng serbisyo sa mga panauhin ng Diyos na mga taong may mga kapansanan, kabilang ang mga serbisyong panlipunan, paggabay, pagpapayo at organisasyon para sa kanilang kaginhawahan.

(Tapos na)

Mga kaugnay na balita

Pumunta sa tuktok na pindutan