Hajj at UmrahAng mga ulat ng Hajj para sa taong 1445 AH

Ang mga panauhin ng Diyos ay umalis mula sa Arafat patungong Muzdalifah

Arafat (UNA/SPA) - Pagkatapos ng paglubog ng araw sa ikasiyam na araw ng kasalukuyang buwan ng Dhul-Hijjah, nagsimulang magtungo ang mga peregrino sa Muzdalifah, ang Banal na Lugar ng Diyos, sa gitna ng isang sistema ng mga hakbang sa kalusugan, mga hakbang sa pag-iwas, at pinagsamang mga serbisyong inihanda ng pamahalaan ng Tagapag-ingat ng Dalawang Banal na Mosque, upang ang mga panauhin ng Pinakamaawain ay maisagawa ang kanilang mga ritwal sa kapayapaan at katiwasayan Matapos silang biyayaan ng Diyos sa pagtayo sa antas ng Arafat at pagtupad sa pinakadakilang haligi ng Hajj.

Sa kanilang pagdating sa Muzdalifah, ang mga panauhin ng Pinakamaawain ay nagsasagawa ng Maghrib at Isha na pagdarasal, bilang pagtulad sa Sunnah ng Pinili - pagpalain nawa siya ng Diyos at bigyan siya ng kapayapaan - at magpalipas ng gabi sa Muzdalifah, pagkatapos ay tumungo sila sa Mina pagkatapos ng bukang-liwayway na panalangin ng bukas na Eid al-Adha na batuhin ang Jamarat al-Aqaba at katayin ang handog na hayop.

Ang paglalakbay mula Arafat hanggang Muzdalifah ay ang ikatlong yugto ng paglalakbay ng mga peregrino sa mga banal na lugar upang isagawa ang kanilang mga ritwal ng Hajj.

Ang paggalaw ng mga peregrino sa Banal na Bahay ng Diyos ay nailalarawan sa pamamagitan ng pagiging maayos sa gitna ng mga pagsisikap na ginawa ng iba't ibang partido na may kinalaman sa mga gawain sa Hajj sa paglilingkod sa mga panauhin ng Diyos upang maisagawa ang kanilang mga ritwal nang ligtas at ligtas.

(Tapos na)

Mga kaugnay na balita

Pumunta sa tuktok na pindutan