Hajj at UmrahAng mga ulat ng Hajj para sa taong 1445 AH

Ang mga panauhin ng Diyos ay dumagsa sa Upper Arafat upang isagawa ang pinakadakilang haligi ng Hajj

Arafat (UNA/SPA) Sa pagsikat ng araw ngayong umaga, Sabado, ikasiyam ng buwan ng Dhul-Hijjah 1445 AH, ang mga peregrino ng Sagradong Bahay ng Diyos ay nagsimulang magtungo sa dalisay na antas ng Arafat, na puno ng kapaligiran ng pananampalataya na puno ng pagpipitagan at katahimikan, at napapaligiran ng banal na pakay, nagdarasal at nananalangin sa Diyos na Makapangyarihan sa lahat na pagpalain sila ng kapatawaran, kapatawaran, awa, at kalayaan mula sa impiyerno.
Ang mga convoy ng mga panauhin ng Rahman ay sinamahan sa banal na dambana ng Arafat sa pamamagitan ng direktang pagsubaybay sa seguridad na isinagawa ng mga tauhan ng iba't ibang sektor ng seguridad na nakapalibot sa mga kalsada ng sasakyan at mga landas ng pedestrian upang ayusin ang mga ito ayon sa mga plano ng pagdami at pagpapangkat. ng mga peregrino gayundin ang paggabay sa kanila at pagtiyak ng kinakailangang kaligtasan para sa kanila.
Sa buong kahandaan, ang iba't ibang sektor ng gobyerno na nagtatrabaho sa paglilingkod sa mga peregrino ay nagbigay ng serbisyong medikal, emergency at catering sa iba't ibang bahagi ng Mash'ar at kung ano ang kailangan ng mga bisita ng Diyos na naglakbay ng malalayong distansya at nagtiis ng kahirapan mula sa buong mundo. Upang maisagawa ang ikalimang haligi ng Islam, na nagpupuri sa Makapangyarihan sa kung ano ang Kanyang ginabayan sa kanila.
Sa mga banal na lugar, sinusubaybayan ng Saudi Press Agency ang paggalaw ng mga pulutong ng mga peregrino mula Mina hanggang Arafat, dahil maayos ang daloy ng trapiko sa panahon ng pagdami ng mga peregrino.
Ang mga Pilgrim sa Sagradong Bahay ng Diyos - na may kalooban ng Diyos na Makapangyarihan - ngayon ay nagsasagawa ng mga panalangin sa tanghali at hapon, pinagsama at pinaikli, na may isang tawag sa panalangin at dalawang iqamas sa Nimra Mosque. Ang pagsunod sa halimbawa ng Propeta, ang pinakamabuting panalangin at kapayapaan ay sumakanya, na nagsabi: (Kunin mo sa akin ang iyong mga ritwal).
At sa paglubog ng araw ng araw na ito, ang mga pulutong ng mga peregrino ay nagsimula ng kanilang pagkalat sa Muzdalifah, at sila ay nagdarasal ng Maghrib at Isha doon, at sila ay nananatili doon hanggang madaling araw bukas, ang ikasampu ng buwan ng Dhu al-Hijjah; Ang pagsunod sa halimbawa ng Sunnah ng Sugo, nawa'y sumakanya ang mga panalangin at kapayapaan ng Diyos, kung saan siya ay nagpalipas ng gabi at nagdasal ng pagdarasal ng madaling araw.
// Natapos ko //

Mga kaugnay na balita

Pumunta sa tuktok na pindutan