Hajj at Umrah

Nilinaw ng Saudi Food and Drug Authority ang mga kontrol at kundisyon para sa pagpapalabas ng pagkain, mga parmasyutiko, mga medikal na kagamitan at mga suplay na hawak ng mga opisina ng mga gawain ng mga peregrino

Riyadh (UNA) - Nilinaw ng Food and Drug Authority sa Kingdom of Saudi Arabia na may mga kontrol at kundisyon na may kaugnayan sa mga imported na produkto, kabilang ang mga gamot, device at medical supplies na nasa pagmamay-ari ng mga opisina ng mga gawain sa pilgrims o ng opisyal na pamahalaan. mga ahensyang pumupunta sa Kaharian para sa paggamit ng mga pasyenteng kabilang sa misyon.

Ipinahiwatig ng awtoridad na dapat itong nakatuon sa pagbibigay ng mga gamot, kagamitang medikal at suplay sa pamamagitan ng mga inaprubahang air port (King Abdulaziz International Airport sa Jeddah, at Prince Muhammad bin Abdulaziz Airport sa Madinah) sa panahon mula (15) Shawwal hanggang (30) Dhu al-Qi'dah, at hindi ito isasagawa. Sumang-ayon na linisin ang nilalaman maliban sa panahong ito.

Ang mga opisyal na dokumento at data na may kaugnayan sa mga gamot, kagamitan at mga medikal na suplay ay dapat ding isumite sa Ministri ng Hajj at Umrah sa pamamagitan ng electronic track (kahilingan ng mga gamit na medikal) bago dumating ang kargamento sa isang panahon na hindi bababa sa labinlimang (15) araw.

Sinabi ng awtoridad na ang isa sa pinakamahalagang kundisyon na dapat sundin ng lahat ng mga opisina ng Hajj affairs ay ang pag-export ng natitirang dami ng mga gamot at mga medikal na suplay sa pag-alis ng misyon mula sa Kaharian, ayon sa isang customs declaration, at hindi ito pinapayagang ipamahagi. labis o natitirang dami ng mga gamot, kagamitan at mga suplay na medikal sa alinmang partido, Hindi rin pinahihintulutan na panatilihin ang mga ito sa mga tirahan pagkatapos ng katapusan ng panahon ng Hajj, at kinakailangang muling i-export ang mga ito upang hindi sila malantad sa pinsala.

Hindi pinapayagan ng mga kundisyon at mga kinakailangan ang supply ng mga radiology device o medical device at mga supply na naglalaman ng radioactive na materyales, o mga gamot at parmasyutiko na naglalaman ng mga materyales na nasa loob ng mga ipinagbabawal na listahan sa lokal at internasyonal. Ang "System" ay may karapatang tanggihan ang anumang produkto o dami na sa tingin nito ay higit pa sa pangangailangan ng misyon. Ang Opisina ng Hajj Affairs ay upang tantyahin ang taunang pagkonsumo batay sa kung ano ang nakonsumo noong mga nakaraang taon at hindi upang magbigay ng malalaking dami na higit sa pangangailangan. Ito ay ipinagbabawal din para sa Hajj Affairs opisina upang mag-supply ng mga pagkain para sa layunin ng subsistence.

Tungkol sa mga kondisyon at kontrol para sa mga produkto tulad ng mga gamot, parmasyutiko, o mga medikal na kagamitan at mga supply na kasama ng mga doktor na kasama ng mga kampanya ng Hajj na dumarating sa himpapawid, dagat, o mga daungan sa lupa para sa emergency na paggamit ng mga peregrino sa panahon ng paggalaw. sa mga banal na lugar at mga hadlang sa supply ng mga pagkain, ang mga ito ay dapat para sa mga emergency na kaso lamang at sa dami na sumasaklaw. at hanggang sa maiugnay sila sa Office of Pilgrims Affairs mamaya.

Ipinagbabawal ang pagbibigay ng narkotiko o kontroladong mga gamot sa isang doktor para sa paggamit ng mga peregrino sa panahon ng paggalaw upang maabot ang mga banal na lugar, at ipinagbabawal na magbigay ng mga produkto na naglalaman ng mga materyales na nasa loob ng mga listahan ng mga ipinagbabawal sa lokal at internasyonal, at hindi pinahihintulutang mag-supply ng mga radiology device o medical device at mga supply na naglalaman ng radioactive materials, at ipinagbabawal din ang pag-supply ng foodstuffs Para sa mga kampanya at opisina ng Hajj, hindi na kailangang dalhin ang mga ito kasama ng doktor na kasama ng kampanya. dapat nasa ilalim ng pananagutan ng doktor na kasama ng kampanya, at dapat niyang muling i-export ang natitirang dami ng mga ito sa pag-alis ng Kaharian.

Kapansin-pansin na ang "awtoridad" ay nangangailangan ng pagkakaroon ng mga dokumento mula sa doktor na kasama ng kampanya upang aprubahan ang clearance, kabilang ang isang liham mula sa Ministry of Health kung saan kabilang ang doktor na kasama ng kampanya, na nagsasaad na siya ay itinalaga upang samahan ang kampanya. upang magbigay ng mga serbisyong pang-emerhensiyang paggamot, o mag-attach ng mga reseta medikal na nagpapaliwanag sa pangangailangan ng mga kasamang pasyente, at na ang mga ito ay hindi ibinabayad maliban sa mga peregrino.

(Tapos na)

Mga kaugnay na balita

Pumunta sa tuktok na pindutan
Laktawan sa nilalaman