ekonomiya

Ang Bangko Sentral ng Oman ay namamahala ng mga hakbang sa insentibo para sa mga nanghihiram

Muscat (UNA) - Ang Bangko Sentral ng Oman ay naglabas ng ilang mga direktiba sa lahat ng mga bangko at mga kumpanya sa pagpopondo at pagpapaupa, kabilang ang isang pakete ng mga pamamaraan at mga insentibo para sa mga indibidwal at institusyonal na nanghihiram, alinsunod sa mga direksyon at pagsisikap ng pamahalaan na maglaman ng mga epekto sa ekonomiya at panlipunan ng Ang pandemya ng Covid-19 ay kinabibilangan ng sektor ng pagbabangko na patuloy na nagbibigay ng palugit para sa pagbabayad sa mga apektadong nanghihiram Ang mga sumusunod na kategorya ay apektado ng pandemya: - Ang mga natanggal sa trabaho hanggang Disyembre 31, 2022 AD, o hanggang sa inilatag. off person ay makakakuha ng isa pang trabaho, na may pagkalkula ng anumang interes na nasuspinde sa panahon ng pagbabayad. - Ang mga empleyado na binawasan ang sahod, upang ang mga installment at interes/kita para sa lahat ng apektadong nanghihiram mula sa kategoryang ito ay patuloy na ipagpaliban hanggang Disyembre 31, 2021 AD, habang itinitigil ang pagkalkula ng anumang interes sa panahon ng pagbabayad, at isinasaalang-alang ang pagpapahintulot ang tinukoy na ceiling para sa installment deduction rate na lalampas, o pagtaas ng loan period sa itaas ng conditional ceiling ng 10 taon para sa mga personal na loan, o 25 taon para sa housing loan, ayon sa mga kontrol na inilabas ng Central Bank of Oman. - Mga retirado mula sa pampubliko at pribadong sektor, na patuloy na nag-aaplay ng mga tuntunin ng pagbabayad ng mga pautang at personal na financing na ipinagkaloob upang ang maximum na ratio ng serbisyo sa utang (bawas) ay hindi lalampas sa 30 porsiyento ng buwanang pensiyon kung ito ay katumbas o mas mababa sa 1500 Omani riyal, at 35 porsiyento kung ang buwanang pensiyon ay Higit sa 1500 Omani riyals. - Mga may hawak ng Riyada card, sa pamamagitan ng patuloy na pagpapaliban ng mga installment at interes/kita sa mga pautang at financing hanggang Disyembre 31, 2021 AD, sa kondisyon na ang trabaho ay ginawa sa pagitan ng nagpapahiram at nanghihiram upang maibalik ang normal na katayuan ng pagbabayad o mag-iskedyul ng mga pautang ayon sa inaasahang cash flow ng mga institusyong iyon, bago matapos ang panahong ito. Ang Bangko Sentral ng Oman ay nanawagan sa lahat ng mga grupong na-target ng mga pamamaraan at mga insentibo, gayundin sa mga hindi nakikinabang at sa mga na-target ng mga insentibo na ito (mga indibidwal at institusyon), sa kahalagahan ng pagpapabilis ng pagkakasundo ng kanilang mga sitwasyon sa mga entidad sa pagpopondo upang matiyak ang pagpapatuloy ng pagbabayad sa normal na paraan o ang muling pag-iskedyul ng mga pautang na iyon, bago matapos ang termino ng package na ito. (Natapos ko)

Mga kaugnay na balita

Pumunta sa tuktok na pindutan