Palestine

Ipinahayag ng Pakistan ang matinding pagkabigo nito sa kabiguan ng UN Security Council na magpatibay ng isang draft na resolusyon na tumatanggap ng buong pagiging miyembro ng Estado ng Palestine sa United Nations.

Islam Isang masama (Yona/isang ahensya ang balita Pakistani opisyal) - nagpahayag ako Tagapagsalita Basim زاار Panlabas Pakistan MS ممتاز Bulaklak Baloch Sa panahon ng Pagpupulong Ang mamamahayag Linggu-linggo Sa زاار Panlabas Pakistani Ngayon Biyernes Tungkol sa أسف Pakistan Upang mabigo board Seguridad Internasyonal Sa Pag-apruba Proyekto resolusyon Sa pagtanggap Organiko kumpleto Para sa isang bansa Palestine Sa Mga bansa United.

tulad nito nagpahayag ako Tungkol sa أسف Pakistan Sa Gamitin Washington tama I-veto Sa board Seguridad Internasyonal Upang i-veto Proyekto resolusyon Mga hinihingi Sa mga gawad Organiko kumpleto Para sa isang bansa Palestine Sa Mga bansa Nagkakaisa.

Kinumpirma niya Tagapagsalita Yan Sagabal Pagtanggap Organiko kumpleto Para sa isang bansa Palestine Sa Mga bansa United mag-ambag Sa dedikasyon Intransigence hanapbuhay Israeli At magpatuloy Ang kanyang mga paglabag Para sa mga panuntunan ang batas Internasyonal Nang walang pagpigil, At hindi Naglalapit Mula sa Kapayapaan Ang ninanais.

At na-renew Baloch Claim bansa Pagsasagawa Lipunan Internasyonal Sa kanyang responsibilidad patungo sa tumayo Mga pag-atake hanapbuhay Israeli Sa Mga sibilyan Sa seksyon Gaza, at suporta tama Mga tao Palestinian Sa ulat Ang kanyang kapalaran At tirahan Ang kanyang estado Palestinian Sa hangganan Taon 1967 م At ang kapital nito Jerusalem شق.

(Tapos na)

Mga kaugnay na balita

Pumunta sa tuktok na pindutan