Pertubuhan Kerjasama Islam

Kesimpulan Persidangan Menteri Pembangunan Sosial Kedua Negara Anggota Pertubuhan Kerjasama Islam

Jeddah (UNA) - Kerja Persidangan Menteri Pembangunan Sosial Kedua Negara Anggota Pertubuhan Kerjasama Islam, yang diadakan pada 5-6 Jun 2023, telah dimuktamadkan di Kaherah.
Setiausaha Agung Pertubuhan itu, Hussein Ibrahim Taha, mengesahkan hasil persidangan itu akan menyumbang secara berkesan kepada pembangunan mekanisme perpaduan Islam dalam pelbagai bidang pembangunan sosial.
Hussein Taha menegaskan bahawa keputusan yang diterima pakai oleh persidangan itu bertujuan untuk menghadapi cabaran yang dihadapi dunia Islam dan membincangkan cara untuk menyokong kumpulan yang prihatin bagi mengurangkan penderitaan mereka, menunjukkan bahawa komitmen ini berpunca daripada nilai-nilai Islam, yang dilampirkan. kepentingan khusus kepada isu dan bidang sosial terutamanya yang berkaitan dengan memperkasakan sesebuah institusi Perkahwinan dan keluarga, memelihara nilai-nilai mereka, isu kesejahteraan kanak-kanak, keselamatan sosial untuk warga emas dan perlindungan untuk orang berkeperluan khas.
Perlu diingat bahawa persidangan itu menerima pakai resolusi komprehensif mengenai semua isu sosial yang berkaitan, serta Deklarasi Kaherah dan strategi organisasi untuk orang kurang upaya.

(telah berakhir)

Berita berkaitan

Pergi ke butang atas