Sekretariat Agung

  • Pertubuhan Kerjasama Islam ialah organisasi antarabangsa kedua terbesar selepas Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, dengan keanggotaan lima puluh tujuh negara yang tersebar di empat benua. Organisasi itu mewakili suara kolektif dunia Islam dan berusaha untuk melindungi dan menyatakan kepentingannya dalam menyokong keamanan dan keharmonian antarabangsa dan dalam mengukuhkan hubungan antara pelbagai bangsa di dunia.
  • Organisasi ini ditubuhkan berdasarkan keputusan yang dikeluarkan oleh sidang kemuncak bersejarah yang diadakan di Rabat, Kerajaan Maghribi, pada 12 Rejab 1389 Hijrah (bersamaan dengan 25 September 1969 Masihi) sebagai tindak balas terhadap jenayah membakar Masjid Al-Aqsa di Baitulmaqdis yang diduduki.
  • Pada tahun 1970, Persidangan Menteri Luar Islam pertama telah diadakan di Jeddah, Arab Saudi, dan memutuskan untuk menubuhkan sekretariat agung yang akan berpusat di Jeddah dan diketuai oleh Setiausaha Agung Pertubuhan. Duta Besar Hussein Ibrahim Taha dianggap sebagai Setiausaha Agung kedua belas organisasi itu, kerana beliau memegang jawatan ini pada November 2021.
  • Piagam Pertubuhan Kerjasama Islam telah diterima pakai pada sesi ketiga Persidangan Menteri-Menteri Luar Islam pada tahun 1972. Piagam tersebut menggariskan matlamat, prinsip dan objektif asas Pertubuhan yang diwakili dalam mengukuhkan perpaduan dan kerjasama di kalangan Negara Anggota. Bilangan ahli meningkat dalam tempoh lebih empat dekad selepas penubuhan pertubuhan itu dari tiga puluh negara, iaitu bilangan ahli pengasas, sehingga mencapai lima puluh tujuh negara anggota pada masa ini. Piagam organisasi itu kemudiannya dipinda untuk mengikuti perkembangan global.Piagam semasa telah diterima pakai pada Sidang Kemuncak Islam kesebelas yang diadakan di Dakar, ibu kota Senegal pada tahun 2008, supaya piagam baharu itu akan menjadi tonggak tindakan Islam pada masa hadapan di selaras dengan keperluan abad kedua puluh satu.
  • Organisasi itu mempunyai penghormatan unik sebagai universiti firman negara dan wakil umat Islam dan memperjuangkan isu-isu yang membimbangkan lebih satu setengah bilion umat Islam di seluruh dunia. Organisasi itu mempunyai hubungan perundingan dan kerjasama dengan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu dan pertubuhan antara kerajaan lain dengan tujuan untuk melindungi kepentingan penting umat Islam, dan berusaha untuk menyelesaikan pertikaian dan konflik yang negara anggotanya menjadi parti. Organisasi itu telah mengambil banyak langkah untuk mempertahankan nilai sebenar Islam dan umat Islam dan untuk membetulkan salah tanggapan dan persepsi, dan telah menyumbang secara aktif dalam menghadapi segala bentuk diskriminasi terhadap umat Islam.
  • Negara-negara Anggota OIC menghadapi pelbagai cabaran pada abad kedua puluh satu. Bagi menangani cabaran-cabaran ini, Sesi Luar Biasa Ketiga Persidangan Kemuncak Islam yang diadakan di Makkah Al-Mukarramah pada Disember 2005 telah meletakkan rancangan dalam bentuk program tindakan sepuluh tahun bertujuan untuk mengukuhkan tindakan bersama di kalangan Negara Anggota. Pada penghujung tahun 2015, proses pelaksanaan kandungan Program Tindakan Sepuluh Tahun OIC telah berjaya diselesaikan. Organisasi itu telah merangka program baharu untuk dekad yang akan datang, dari 2016 hingga 2025.
  • Program kerja baharu itu adalah berdasarkan peruntukan Piagam OIC, dan merangkumi 18 bidang keutamaan dan 107 matlamat. Bidang-bidang ini termasuk isu keamanan dan keselamatan, Palestin dan Al-Quds Al-Sharif, pembasmian kemiskinan, memerangi keganasan, pelaburan dan pembiayaan projek, keselamatan makanan, sains dan teknologi, perubahan iklim, pembangunan mampan, kesederhanaan, budaya dan keharmonian antara agama, pemerkasaan wanita, dan tindakan Islam bersama dalam bidang kemanusiaan, hak asasi manusia, tadbir urus yang baik dan lain-lain.

Antara organ terpenting organisasi itu ialah Sidang Kemuncak Islam, Majlis Menteri Luar Negeri, dan Sekretariat Agung, sebagai tambahan kepada Jawatankuasa Al-Quds dan tiga jawatankuasa tetap yang berkaitan dengan sains dan teknologi, ekonomi dan perdagangan, serta media dan budaya. . Terdapat juga institusi khusus yang bekerja di bawah panji organisasi itu, termasuk Bank Pembangunan Islam dan Pertubuhan Pendidikan, Saintifik dan Kebudayaan Islam (ISESCO). Organ subsidiari dan institusi gabungan Pertubuhan Kerjasama Islam juga memainkan peranan penting dan pelengkap dengan bekerja dalam pelbagai bidang.

Pergi ke butang atas