Laporan dan temu bual

Majlis Kerjasama... proses lanjutan integrasi, kesalinghubungan dan tindakan bersama Teluk

Doha (UNA/QNA) - Banyak harapan diletakkan pada kejayaan sesi keempat puluh empat Majlis Tertinggi Majlis Kerjasama Teluk, yang dijadualkan dihoskan oleh Negara Qatar esok, Selasa, dalam menyokong proses bersama Teluk tindakan, meningkatkan integrasi, kesalinghubungan dan penyelarasan antara negara anggota dalam semua bidang, dan menyatukan Ikatan persaudaraan dan penyatuan barisan Teluk, dengan cara yang mencapai aspirasi dan harapan rakyat negara-negara Majlis.

Sepanjang lebih daripada 42 tahun, Majlis Kerjasama untuk Negara-negara Arab Teluk, di bawah bimbingan para pemimpin negara-negara Majlis, telah berminat untuk mewujudkan hubungan persaudaraan yang kukuh antara negara anggota melalui banyak sidang kemuncak biasa, luar biasa dan perundingan. , yang telah mencapai banyak pencapaian dalam menyokong integrasi tindakan bersama Teluk dari segi politik, ekonomi, pertahanan, keselamatan dan sosial.Secara manusia dan pelbagai peringkat.

Perjalanan yang diberkati Majlis Kerjasama Teluk bermula pada 1981 Mei XNUMX, apabila Duli Yang Maha Mulia, pemimpin Negara Qatar, Kerajaan Arab Saudi, Negara Emiriah Arab Bersatu, Negara Kuwait, Kesultanan Oman, dan Kerajaan Bahrain, mencapai formula kerjasama yang merangkumi enam negara, dan bertujuan untuk mencapai penyelarasan, integrasi, dan kesalinghubungan antara mereka dalam Semua bidang untuk mencapai perpaduan mereka, dan untuk memperdalam dan mengukuhkan hubungan, hubungan dan aspek kerjasama antara warga negara-negara Majlis, berdasarkan hubungan istimewa, ciri-ciri umum dan sistem yang serupa yang menghubungkan negara-negara ini, berdasarkan akidah dan kepercayaan Islam terhadap satu takdir dan kesatuan tujuan yang sama, dan berdasarkan fakta bahawa kerjasama di antara mereka. berkhidmat untuk kepentingan Semua rakyat negara Arab.

Negara-negara Majlis Kerjasama Teluk dibezakan oleh kedalaman hubungan agama dan budaya serta pergaulan keluarga antara warganegara mereka, dan secara keseluruhannya mereka adalah faktor penyatuan dan penyatuan yang diperkukuh oleh kawasan geografi rata merentasi persekitaran gurun pantai yang merangkumi penduduk. wilayah ini, dan memudahkan hubungan dan komunikasi antara mereka dan mewujudkan kesalinghubungan antara penduduk wilayah ini dan kehomogenan dalam identiti dan nilai, yang meningkatkan Ia mengukuhkan kekuatan Majlis dan mengukuhkan kedudukannya dalam menghadapi cabaran serantau.

Antara objektif asas Majlis Kerjasama adalah untuk mewujudkan sistem yang serupa dalam bidang ekonomi, kewangan, perdagangan, adat, pengangkutan, pendidikan, kebudayaan, sosial, kesihatan, media, pelancongan, perundangan dan hal ehwal pentadbiran, demi memajukan saintifik dan kemajuan teknikal dalam bidang perindustrian, perlombongan, pertanian, sumber akuatik dan haiwan, menubuhkan pusat penyelidikan saintifik dan mewujudkan projek. Bersama dan menggalakkan kerjasama, untuk kepentingan rakyat negara Majlis.

Majlis ini merangkumi badan-badan utama iaitu Majlis Tertinggi, Majlis Menteri dan Sekretariat Agung. Majlis Tertinggi ialah kuasa tertinggi Majlis Kerjasama dan terdiri daripada pemimpin negara anggota. Jawatan presidennya bergilir mengikut susunan abjad nama-nama negeri. Majlis bermesyuarat dalam sesi biasa setiap tahun dan sesi luar biasa boleh diadakan atas jemputan. Mana-mana ahli dan sokongan ahli lain. Majlis Tertinggi juga mengadakan sesinya di negara-negara anggota, dan mesyuarat Majlis dianggap sah jika dua pertiga daripada negara anggota hadir.

Majlis Tertinggi bertanggungjawab untuk berusaha untuk mencapai objektif Majlis Kerjasama berkenaan dengan mempertimbangkan isu-isu yang membimbangkan negara anggota, menetapkan dasar tertinggi Majlis Kerjasama dan garis asas yang diikutinya, dan mempertimbangkan cadangan, laporan, kajian dan projek bersama yang dibentangkan kepadanya oleh Majlis Menteri sebagai persediaan untuk kelulusan mereka, serta mempertimbangkan laporan. Dan kajian yang telah ditugaskan oleh Setiausaha Agung untuk menyediakan, di samping menerima pakai asas untuk berurusan dengan negara lain dan organisasi antarabangsa, meluluskan sistem Badan Penyelesaian Pertikaian dan menamakan ahlinya, di samping melantik Setiausaha Agung, meminda statut Majlis Kerjasama, meluluskan undang-undang kecilnya, dan meluluskan belanjawan Sekretariat Agung.

Setiap ahli Majlis Tertinggi mempunyai satu undi dalam mengundi keputusan Majlis. Keputusan Majlis Tertinggi mengenai perkara substantif dikeluarkan sebulat suara oleh negara anggota yang hadir dan mengambil bahagian dalam undian, dan keputusannya mengenai perkara prosedur dikeluarkan oleh majoriti.

Majlis Tertinggi bergabung dengan Pihak Berkuasa Penyelesaian Pertikaian, di mana Majlis Tertinggi bertanggungjawab membentuk pihak berkuasa dalam setiap kes secara berasingan mengikut jenis pertikaian. Jika timbul pertikaian mengenai tafsiran atau pemakaian statut dan ia tidak diselesaikan dalam rangka kerja Majlis Menteri atau Majlis Tertinggi, Majlis Tertinggi merujuknya kepada Pihak Berkuasa Penyelesaian Pertikaian. Suruhanjaya menyerahkan laporannya, termasuk syor atau fatwanya, mengikut mana-mana yang berkenaan, kepada Majlis Tertinggi untuk mengambil apa yang difikirkannya sesuai.

Bagi membolehkan pemimpin negara-negara Majlis Kerjasama Teluk meluaskan pangkalan perundingan bagi mencapai aspirasi dan harapan rakyat negara-negara Majlis Kerjasama Teluk, sebuah badan penasihat telah ditubuhkan untuk Majlis Tertinggi Majlis Kerjasama. badan bagi Majlis Tertinggi terdiri daripada tiga puluh ahli, dengan lima ahli daripada setiap negara anggota, yang dipilih.Rakyat negara anggota yang berpengalaman dan berkebolehan.

Lembaga Penasihat Majlis Tertinggi telah ditubuhkan melalui keputusan Majlis pada sesi kelapan belas di Kuwait pada tahun 1997, dengan tujuan untuk memberikan nasihat tentang segala-galanya yang akan menyokong kemajuan Majlis Kerjasama untuk Negara-negara Arab Teluk dan menyediakan ia untuk menghadapi cabaran masa depan.Suruhanjaya khusus dalam mengkaji apa yang dirujuk kepadanya oleh Majlis Tertinggi.

Pihak Berkuasa setiap tahun memilih presidennya daripada kalangan wakil negeri yang mempengerusikan sidang Majlis Tertinggi, dan seorang naib presiden daripada kalangan wakil negara seterusnya sebaris. Pihak Berkuasa tidak membincangkan perkara kecuali perkara yang dirujuk ia oleh Majlis Tertinggi Majlis Kerjasama bagi Negara Arab Teluk.Pihak Berkuasa dibantu oleh badan pentadbiran yang berkaitan dengan Sekretariat Agung Majlis Kerjasama ialah Pejabat Hal Ehwal Badan Penasihat.

Badan Penasihat menjalankan tugasnya mengikut mekanisme yang konsisten dengan sistemnya dan jenis isu yang ditugaskan. Selepas mandat dikeluarkan oleh Majlis Tertinggi Badan Penasihat dan permulaan sesi baharu Kerjasama Majlis, Pihak Berkuasa mengadakan mesyuarat di mana ia memilih presiden dan timbalannya untuk sesi baharunya, di hadapan Setiausaha Agung Majlis Kerjasama, di mana beliau bertanggungjawab menyampaikan arahan Majlis. Kemudian perbincangan umum mengambil masa tempat topik yang ditugaskan untuk dipelajari berdasarkan memorandum dan maklumat yang disediakan oleh Sekretariat Agung, dan pemerhatian dan ulasan yang dikemukakan oleh ahli-ahli mengenai semua topik. Jawatankuasa dibentuk daripada ahli-ahli setiap topik jawatankuasa untuk mengkajinya secara terperinci , dan ahli jawatankuasa menyediakan kajian dan kertas kerja untuk setiap topik. Satu topik, dan beberapa pakar khusus mungkin dicari, kemudian setiap jawatankuasa menyediakan draf pandangan Suruhanjaya mengenai topik ini.

Selepas jawatankuasa selesai menyediakan draf visi, Suruhanjaya mengadakan mesyuarat agung untuk membincangkan perkara yang telah dibangunkan oleh jawatankuasa Suruhanjaya dan bersetuju dengan formula bersatu untuk visinya berhubung isu yang dirujuk kepadanya, yang diserahkan kepada Majlis Tertinggi. sesi, Majlis Tertinggi meluluskan semua visi Suruhanjaya Penasihat dan merujuknya kepada jawatankuasa menteri yang berkaitan.

Bagi menyokong peranan Badan Penasihat dalam menyumbang secara berkesan untuk meningkatkan proses kerja bersama, Majlis Tertinggi memutuskan pada sesi kedua puluh satunya untuk menjemput Pengerusi Pihak Berkuasa menghadiri mesyuarat Majlis Tertinggi untuk menjawab sebarang pertanyaan yang mungkin ada pada Majlis Tertinggi mengenai pandangan Badan Penasihat mengenai topik yang dirujuk kepadanya oleh Majlis. Adalah menjadi kebiasaan, setakat sesi ketiga Suruhanjaya, untuk Presiden Majlis Menteri bertemu dengan ahli-ahli Suruhanjaya dalam mesyuarat pertama setiap sesi, untuk memaklumkan mereka tentang perkembangan mengenai negara-negara Majlis dan untuk menjawab pertanyaan ahli. Wakil Suruhanjaya juga mengadakan mesyuarat tahunan bersama dengan Majlis Menteri di mana pandangan itu disemak. Badan itu itu akan diserahkan kepada Majlis Tertinggi.

Untuk membolehkan Pihak Berkuasa menilai dan mengembangkan prestasinya secara berterusan, Pihak Berkuasa membentuk pada awal setiap sesi Jawatankuasa Kepresidenan, yang bertanggungjawab untuk menyelaraskan kerja Pihak Berkuasa dan mengkaji kemungkinan membangunkan prestasinya dan mengemukakan cadangan dalam hal ini. Jawatankuasa Kepresidenan juga mempunyai peranan dalam membuat susulan terhadap pelaksanaan visi Pihak Berkuasa dan mengemukakan cadangan dalam hal ini, dan jawatankuasa ini mengambil bahagian Jawatankuasa ini mengadakan mesyuarat tahunan bersama dengan Majlis Menteri, di mana ia membincangkan pandangan badan penasihat.

Suruhanjaya Penasihat menikmati penjagaan dan perhatian Yang Teramat Mulia dan Duli Yang Teramat Mulia, pemimpin negara-negara Majlis Kerjasama Teluk, yang menyatakan perkara ini semasa pertemuan mereka dengan ahli-ahlinya. Mempercayai peranan Suruhanjaya, pengalamannya, serta pandangan serta mengkajinya dengan syarat yang dicirikan oleh profesionalisme dan objektiviti, Majlis Tertinggi memutuskan pada sesi kedua puluh tiga di Doha pada tahun 2002 untuk membentuk jawatankuasa. Daripada Negara Anggota dan Sekretariat Agung untuk menyediakan laporan mengenai pembangunan sistem kerja Badan Penasihat semasa , supaya idea-idea yang dicadangkan oleh Badan Penasihat dan pandangan, idea dan persepsi yang Negara Anggota lihat dalam hal ini dimasukkan.

Pejabat Hal Ehwal Suruhanjaya Penasihat secara rasmi memulakan tugasnya dari ibu pejabat tetapnya di ibu kota Oman, Muscat, pada 2003 Oktober 2003. Jawatankuasa yang dibentuk untuk mengkaji pembangunan sistem kerja Suruhanjaya melengkapkan penyediaan laporannya, yang dibentangkan kepada Majlis Tertinggi pada sesi kedua puluh empat di Kuwait pada tahun XNUMX, di mana ia telah diputuskan untuk membentuk sebuah jawatankuasa. Pakar politik dan undang-undang dari Negara Anggota dan Sekretariat Agung menyediakan visi yang komprehensif dan lengkap untuk proses pembangunan sistem Pihak Berkuasa, mengambil kira kepentingan subjek, dimensi perlembagaan dan undang-undang, dan struktur struktur Majlis Kerjasama dan institusinya.Projek pembangunan Pihak Berkuasa masih dalam kajian oleh Negara Anggota.

Majlis Tertinggi Majlis Kerjasama Negara Arab Teluk juga meluluskan, pada sesi kedua puluh lapan di Doha pada tahun 2007, mengadakan tiga mesyuarat berkala Badan Penasihat setiap tahun, dan inisiatif Pihak Berkuasa untuk mengkaji isu-isu yang berbeza atau di mana terdapat perselisihan pendapat di kalangan negara anggota mengenai isu berkaitan kerjasama bersama antara negara GCC. .

Antara organ asas Majlis Kerjasama bagi Negara Arab Teluk ialah Majlis Menteri, yang terdiri daripada menteri luar negara anggota atau menteri wakil mereka.Kepresidenan Majlis Menteri ialah negeri yang memegang jawatan presiden sesi tetap terakhir Majlis Tertinggi, dan apabila perlu, negeri seterusnya dalam jawatan presiden Majlis Tertinggi.

Majlis Menteri Majlis Kerjasama bagi Negara Arab Teluk mengadakan mesyuaratnya setiap tiga bulan sekali, dan boleh mengadakan sesi luar biasa berdasarkan jemputan mana-mana ahli dan sokongan ahli lain. Majlis Menteri memutuskan lokasi mesyuarat seterusnya sesi, dan mesyuaratnya dianggap sah jika dua pertiga daripada negara anggota hadir.

Majlis Menteri bertanggungjawab untuk mencadangkan dasar dan membangunkan syor, kajian dan projek yang bertujuan untuk membangunkan kerjasama dan penyelarasan antara negara anggota Majlis Kerjasama dalam pelbagai bidang dan mengambil keputusan atau syor yang diperlukan mengenainya, di samping berusaha untuk menggalakkan, membangun dan menyelaras aktiviti sedia ada antara negara anggota dalam pelbagai bidang dan membuat syor.Untuk Majlis Tertinggi mengambil keputusan yang sewajarnya berhubungnya, di samping memberi syor kepada menteri berkaitan untuk menggubal dasar bagi melaksanakan keputusan Majlis Kerjasama.

Majlis Menteri juga bertanggungjawab untuk menggalakkan aspek kerjasama dan penyelarasan antara pelbagai aktiviti sektor swasta, membangunkan kerjasama sedia ada antara dewan perniagaan dan industri negara anggota, menggalakkan pemindahan buruh daripada warga negara anggota di kalangan mereka, dan merujuk mana-mana daripada pelbagai aspek kerjasama kepada satu atau lebih jawatankuasa teknikal atau khusus untuk mengkaji dan mengemukakan cadangan yang sesuai. Selain mempertimbangkan cadangan yang berkaitan dengan meminda sistem dan mengemukakan syor yang sesuai mengenainya kepada Majlis Tertinggi, yang juga bertanggungjawab untuk meluluskan peraturan dalamannya serta peraturan dalaman Sekretariat Agung.

Majlis Menteri, selepas pencalonan oleh Ketua Setiausaha, melantik penolong setiausaha untuk tempoh tiga tahun, tertakluk kepada pembaharuan. Ia juga meluluskan laporan berkala serta peraturan dan peraturan dalaman yang berkaitan dengan hal ehwal pentadbiran dan kewangan yang dicadangkan oleh Ketua Setiausaha , serta mengesyorkan kepada Majlis Tertinggi untuk mengesahkan belanjawan Sekretariat Agung, menyediakan untuk mesyuarat Majlis Tertinggi dan menyediakan jadual Kerja dan pertimbangan beliau tentang apa yang dirujuk kepadanya oleh Majlis Tertinggi.

Pengundian dalam Majlis Menteri hendaklah satu undi untuk setiap ahli Majlis Menteri, yang keputusannya mengenai perkara substantif dikeluarkan melalui konsensus negara anggota yang hadir yang mengambil bahagian dalam syor, dan keputusannya mengenai perkara prosedur dan syor dikeluarkan oleh majoriti. .

Sekretariat Agung merupakan salah satu badan asas dalam Majlis Kerjasama Teluk. Sekretariat Agung terdiri daripada seorang Setiausaha Agung yang dibantu oleh penolong setiausaha dan mana-mana pekerja yang diperlukan mengikut keperluan. Majlis Tertinggi melantik Setiausaha Agung daripada kalangan warganegara Negara-negara Majlis Kerjasama Teluk untuk tempoh tiga tahun, boleh diperbaharui sekali, dan mencalonkan Setiausaha Agung. Penolong Setiausaha. Setiausaha Agung juga melantik pekerja Sekretariat daripada kalangan warga negara anggota dan tidak boleh membuat pengecualian kecuali dengan kelulusan Menteri Majlis.

Badan pentadbiran Sekretariat Agung terdiri daripada Setiausaha Agung dan lima penolong setiausaha bagi hal ehwal politik dan rundingan, hal ehwal ekonomi dan pembangunan, hal ehwal ketenteraan, hal ehwal keselamatan, dan hal ehwal perundangan dan undang-undang. Mereka dilantik oleh Majlis Menteri atas pencalonan oleh Setiausaha Agung untuk tempoh tiga tahun, tertakluk kepada pembaharuan.

Sekretariat Agung juga termasuk empat ketua sektor khusus untuk hal ehwal politik, hal ehwal rundingan, hal ehwal ekonomi, hal ehwal manusia dan alam sekitar, yang mempunyai kaitan secara langsung dengan penolong setiausaha agung yang berkaitan, sebagai tambahan kepada lima ketua misi untuk pejabat asing, yang dikaitkan secara langsung dengan penolong ketua setiausaha yang berkaitan, dan dilantik oleh Majlis Menteri selepas pencalonan oleh Setiausaha Agung dilantik untuk tempoh tiga tahun boleh diperbaharui, serta lima pengarah agung dilantik oleh Ketua Setiausaha.

Setiausaha Agung hendaklah bertanggungjawab secara langsung ke atas kerja-kerja Sekretariat Agung dan pengendalian kerja yang sepatutnya dalam pelbagai sektornya, dan hendaklah mewakili Majlis Kerjasama di hadapan orang lain dalam had kuasa yang diwakilkan kepadanya.

Sekretariat Agung Majlis Kerjasama bertanggungjawab menyediakan kajian mengenai kerjasama, penyelarasan, rancangan bersepadu dan program untuk kerja bersama negara-negara Majlis Kerjasama, menyediakan laporan berkala mengenai kerja Majlis Kerjasama, dan susulan pelaksanaan keputusan. dan cadangan Majlis Tertinggi dan Majlis Menteri oleh negara anggota, di samping menyediakan laporan dan kajian yang diminta oleh Majlis Tertinggi atau Majlis Menteri, serta menyediakan draf peraturan pentadbiran dan kewangan yang selaras dengan pertumbuhan Kerjasama. Majlis dan pertambahan tanggungjawabnya dan menyediakan belanjawan dan akaun akhir Majlis Kerjasama.

Sekretariat Agung Majlis Kerjasama bertanggungjawab untuk menyediakan mesyuarat, menyediakan agenda Majlis Menteri dan merangka keputusan, dan mencadangkan kepada Presiden Majlis Menteri untuk memanggil sesi luar biasa Majlis Menteri jika perlu, dalam tambahan kepada tugas-tugas lain yang diberikan kepadanya oleh Majlis Tertinggi atau Majlis Menteri.

Setiausaha Agung Majlis Kerjasama Teluk, Penolong Setiausaha, dan semua pekerja Sekretariat Agung hendaklah menjalankan tugas mereka dalam kebebasan sepenuhnya. Mereka mesti menahan diri daripada sebarang tingkah laku yang tidak konsisten dengan tugas pekerjaan mereka, dan tidak boleh mendedahkan mereka rahsia kerja, sama ada semasa atau selepas perkhidmatan.

Majlis Kerjasama untuk Negara Arab Teluk dan agensinya di wilayah setiap negara anggota menikmati kapasiti undang-undang dan keistimewaan dan kekebalan yang diperlukan untuk mencapai tujuannya dan menjalankan fungsinya. Wakil negara anggota dalam Majlis dan pekerjanya juga menikmati keistimewaan dan imuniti juga.

(telah berakhir)

Berita berkaitan

Pergi ke butang atas