Dana Perpaduan Islam

Menteri Hal Ehwal Islam Republik Maldives melawat Tabung Solidariti Islam Pertubuhan Kerjasama Islam

nenek (UNA) - Encik Mohammed bin Sulaiman Aba Al Khail, Pengarah Eksekutif Dana Solidariti Islam, menerima di pejabatnya pada hari Rabu, 6 Mac, Dr Mohammed Shaheem Ali Saeed, Menteri Hal Ehwal Islam Republik Maldives, dan delegasi pengiringnya . 

Semasa mesyuarat itu, aktiviti Dana dalam menyokong projek telah dikaji semula Kesihatan, pendidikan, sosial, dan budaya, di negara anggota Pertubuhan Kerjasama Islam yang paling kurang maju.

Menteri merakamkan ucapan terima kasih di atas sambutan hangat, menyatakan kegembiraannya melawat Dana Solidariti Islam, memuji usaha yang dilakukan oleh Dana untuk berkhidmat kepada umat Islam.

Pengarah Eksekutif juga mengucapkan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Menteri atas lawatan yang mulia ini, menekankan minat Dana dalam permintaan projek daripada Republik Maldives semasa mesyuarat Majlis Tetap yang akan datang.

(telah berakhir)

Pergi ke butang atas