Palestin

Pakistan melahirkan kekecewaan yang mendalam terhadap kegagalan Majlis Keselamatan PBB untuk menerima pakai draf resolusi menerima keahlian penuh Negara Palestin dalam Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu.

Islam Abad (Yona/sebuah agensi berita orang Pakistan rasmi) - saya meluahkan Penceramah Basim Kementerian luaran Pakistan Cik Cemerlang bunga Baloch Semasa Persidangan wartawan Setiap minggu didalam Kementerian Luaran orang Pakistan Hari ini Jumaat Mengenai أسف Pakistan Untuk gagal papan Keselamatan antarabangsa didalam Kelulusan projek resolusi Dengan penerimaan organik lengkap Untuk sebuah negara Palestin didalam bangsa Bersatu.

sebagai saya meluahkan Mengenai أسف Pakistan Dihidupkan Gunakan Washington betul Veto didalam papan Keselamatan antarabangsa Untuk veto projek resolusi Tuntutan Dengan geran organik lengkap Untuk sebuah negara Palestin didalam bangsa Bersatu.

Dia mengesahkan Penceramah itu Halangan Penerimaan organik lengkap Untuk sebuah negara Palestin didalam bangsa Bersatu menyumbang didalam dedikasi Keterlaluan pekerjaan Israel Dan teruskan pelanggarannya Untuk peraturan Undang-undang itu antarabangsa Tanpa penghalang, Dan ia tidak akan Membawa lebih dekat من Kedamaian Keinginan.

Dan diperbaharui Baloch Tuntutan negara Aku janji Masyarakat antarabangsa Dengan tanggungjawabnya ke arah berdiri Serangan pekerjaan Israel Dihidupkan Orang awam didalam bahagian Gaza, dan sokongan betul orang Palestin didalam طالبر nasib dia Dan kediaman negerinya Palestin Dihidupkan sempadan Biasa 1967 م Dan modalnya Quds timur.

(telah berakhir)

Berita berkaitan

Pergi ke butang atas