تبادل خبر

فدراسیون یک پلت فرم دیجیتالی را برای افزایش تبادل اخبار بین خبرگزاری های عضو فراهم می کند.
و فعال كردن اقدام مشترك اسلامي در عرصه رسانه به نحوي كه در خدمت مسائل باشد
رسانه به اشتراک گذاشته و برجسته شده است.

برو به دکمه بالا