کمیته مالی

(کمیته ها، تشکیل و شرایط آنها):

  1. تشکیل مجمع عمومی کمیته امور مالی و اداری که مأموریت آن پیگیری دستیابی به اهداف فدراسیون مقرر در این سیستم و ساماندهی امور مالی و اداری فدراسیون می باشد.
  2. این کمیته وظایف نظارت مالی بر فدراسیون را انجام می دهد و استفاده از منابع مالی را به شیوه ای سیستماتیک، موثر و اقتصادی بررسی می کند و همچنین از منظم بودن عملیات مالی و انطباق آنها با متون، مقررات و دستورالعمل ها در حدود قانون اطمینان حاصل می کند. تخصیص بودجه و بررسی گزارش های حسابرس.
  3. کمیته مستقیماً به رئیس شورای اجرایی گزارش می دهد.
  4. كميته مالي و اداري متشكل از پنج عضو است و نمايندگي كشورها در كميته از متخصصان امور مالي و اداري خواهد بود.
  5. مجمع عمومی حق تشکیل سایر کمیته های کاری دائمی یا موقت را دارد.
برو به دکمه بالا