پلتفرم برای مبارزه با اطلاعات غلط رسانه ای

آغاز   -   درباره پلت فرم   -   گردش رسانه ای اصطلاحات آرمان فلسطین 

اصطلاح اشتباه اصطلاح صحیح
عملیات اسرائیل در غزه تجاوز اسرائیل به غزه
رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین رئیس جمهور کشور فلسطین
دیوار امنیتی دیوار الحاق و گسترش
مدیریت مدنی مقامات اشغالگر
ارتش دفاع ارتش اشغالگر اسرائیل
مناطق خودمختار بانک غرب
زمین های مورد اختلاف اراضی اشغالی
محله ها و شهرک ها شهرک های اسرائیلی
شهروندان شهرک نشینان
اعراب اسرائیلی اعراب 48/ فلسطینیان 48
نا امیدی قتل / ترور
اختلاف مالکیت اخراج و آوارگی فلسطینی ها از خانه هایشان
تروریست ها/خرابکاران فلسطینی مبارزان/فعالان مقاومت فلسطین
دو غیرنظامی فلسطینی کشته شدند (نامعلوم) ارتش اشغالگر اسرائیل غیرنظامیان فلسطینی را کشت (صدای فعال)
نزدیک جلوگیری از آزادی حرکت
باز استقرار برداشت از حساب
برو به دکمه بالا