صندوق همبستگی اسلامی

مدیر پروژه های صندوق همبستگی اسلامی تعدادی از پروژه های تامین شده توسط صندوق در چاد را بازرسی می کند.

N'Djamena (UNA) - مدیر پروژه های صندوق همبستگی اسلامی، عبدالرزاق محمد عبدالرزاق، تعدادی از پروژه ها را در ایالت دریاچه چاد و روستاهای وابسته به آن، یعنی روستاهای کلوکیم، کلودیا، لوروم و ام زولتا. پروژه های حفاری چاه با هدف حمایت از پناهندگان سودانی در قلمرو چاد، با هدف... بررسی پروژه ها، به ویژه حفاری چاه، در آن ایالت.

این سفر در چارچوب ماموریت عبدالرزاق محمد عبدالرزاق فرستاده صندوق همبستگی اسلامی به چاد انجام می شود.

مدیر پروژه صندوق همبستگی اسلامی پس از این بازدید از انجام کارهای انجام شده ابراز خرسندی کرد و بر حمایت حسین ابراهیم طه، دبیرکل سازمان و آمادگی کامل وی برای کمک رسانی بیشتر به جمعیت نیازمند چاد و مهمانان آنها تاکید کرد. پناهندگان سودانی و کامرونی

لازم به ذکر است که پروژه های چاه توسط بنیاد امداد و توسعه اسلامی در چاد اجرا شده است.

(تمام شد)

برو به دکمه بالا