فلسطین

یورش استعمارگران به مسجد الاقصی

اورشلیم (یونا/وافا) - امروز یکشنبه استعمارگران به صحن مسجد الاقصی در شهر قدس اشغالی تحت حمایت پلیس اشغالگر اسرائیل یورش بردند..

شاهدان عینی گزارش دادند که ده ها مستعمره به صورت گروهی به مسجد الاقصی هجوم بردند، گشت های تحریک آمیزی در صحن های آن انجام دادند و آیین های تلمودی را اجرا کردند.

پلیس اشغال محدودیت هایی را برای ورود نمازگزاران به الاقصی اعمال کرد و رویه های نظامی خود را در دروازه های شهر قدیم تشدید کرد و آن را به یک پادگان نظامی تبدیل کرد و صدها افسر پلیس اشغالی در فواصل نزدیک به ویژه در دروازه های الاقصی

(تمام شد)

اخبار مرتبط

برو به دکمه بالا