فلسطین

سخنگوی رسمی ریاست جمهوری فلسطین: نسبت به ادامه جنگ نابودی اسرائیل علیه مردم فلسطین از رفح تا جنین هشدار می دهیم.

رام‌الله (یونا/وافا) - نبیل ابورودینه، سخنگوی رسمی ریاست‌جمهوری فلسطین نسبت به خطر ادامه جنگ نسل‌کشی علیه مردم فلسطین در رفح، غزه و نابلس هشدار داد که آخرین آن چیزی است که در حال وقوع است. در استان جنین و سقوط بسیاری از شهدا و مجروحان..

وی گفت: علیرغم تصمیم دادستان دیوان کیفری بین‌المللی، دولت اشغالگر و ارتش آن بر ادامه جنایات خود اصرار دارند و این در نتیجه حمایت مستمر و ناموجه آمریکا از اشغالگری است..

ابورودینه افزود: ما دولت آمریکا را مسئول این اقدامات خطرناک اسرائیل می دانیم که تمام منطقه را می سوزاند و آن را به سمت ورطه سوق می دهد. سران اشغالگر جنایات بیشتری را مرتکب شوند که در شمال غزه و رفح دیدیم و امروز در جنین که مقدسات زیر پا گذاشته می شود و مردم بی گناه و پزشکان در مقابل دیدگان جهانی که در مقابل این جنایات ساکت است کشته می شوند. که بر غیرنظامیان و همچنین تخریب زیرساخت های بیمارستان ها، شهرها، روستاها و اردوگاه های فلسطینی تأثیر می گذارد..

(تمام شد)

اخبار مرتبط

برو به دکمه بالا