فلسطین

فتح: فردا یکشنبه اعتصاب همه جانبه در سوگ شهدای طولکرم و غزه برگزار می شود.

رام الله (یونا/وافا) - جنبش آزادیبخش ملی فلسطین "فتح" در مناطق شمالی در خشم از خون جاری شدن مردم ما در طولکرم و غزه، فردا یکشنبه یک اعتصاب همه جانبه را اعلام کرد.

جنبش از همه مردم ما خواست تا در حمایت از مردم ما در طولکرم و غزه متحد شوند.

کانون صنفی معلمان همچنین اعلام کرد که با رعایت تصمیم نیروی ملی فردا یکشنبه در تمامی مدارس کشور، آموزش و پرورش و وزارتخانه اعتصاب فراگیر خواهد بود.

اتحادیه عمومی کارگران حمل و نقل تعهد خود را به اعتصاب عمومی فردا به عنوان ابراز حمایت و حمایت از مردم ما در غزه و طولکرم و محکومیت شدید تجاوزگری که مردم بی گناه را هدف قرار می دهد و حقوق بشر را نقض می کند، اعلام کرد.

(تمام شد)

اخبار مرتبط

برو به دکمه بالا