فلسطین

اتحادیه عرب روز جهانی همبستگی با رسانه های فلسطینی را گرامی می دارد

قاهره (UNA) - اتحادیه کشورهای عرب در 11 مه روز "همبستگی جهانی با رسانه های فلسطینی" را در اجرای تصمیم شورای وزیران اطلاع رسانی عرب در پنجاه و دومین نشست خود در سپتامبر 52 در قاهره جشن می گیرد. .

 به همین مناسبت، سفیر احمد رشید خطابی، دستیار دبیرکل و رئیس بخش رسانه و ارتباطات اعلام کرد که این سالگرد مصادف با فاجعه ترور خبرنگار فلسطینی شهید شرین در شبکه الجزیره است. ابوعقله فرصتی است برای جلب توجه افکار عمومی بین المللی، روزنامه نگاران، رسانه ها و نخبگان روشنفکر و نهادهای حقوق بشری به لزوم همبستگی با مولفه های رسانه ها، فلسطینی ها مخالف رویه ها و برنامه های نظام مند این رسانه ها هستند. هدف مقامات اسرائیلی محو کردن عمق ریشه های هویت فلسطینی و تحریف اصالت ویژگی های فرهنگی و معنوی فلسطین به ویژه در بیت المقدس شرقی بود.

سفیر خطابی در این خصوص گفت: رسانه های فلسطینی بدون کمترین توجهی به قوانین و مقررات حفاظت از ایمنی جسمانی خبرنگاران و اصحاب رسانه در حین انجام وظایف حرفه ای خود در درگیری های مسلحانه در معرض فاحش ترین تخلفات از جمله لزوم با آنها مطابق با مفاد حقوق بشردوستانه بین المللی به ویژه الزامات ماده 79 اولین پروتکل الحاقی به کنوانسیون ها رفتار کند.

سفیر خطابی با تاکید بر اینکه آرمان فلسطین در مرکز راهبرد اقدام رسانه های عربی باقی می ماند، خاطرنشان کرد: اتحادیه کشورهای عربی از همان لحظه اول ابتکار عمل را برای ارتکاب این اقدام جنایتکارانه ناپسند در حمایت از ابتکار فلسطین که هدف آن بزرگداشت است، به دست گرفت. این خاطره به دلیل بار نمادین آن در تحقق روحیه شرین ابوعقله و امثال او اصحاب رسانه، فلسطینی هایی که جان خود را با ایثار تمام، چراغ راه و صداقت به پیوند تعلق و صداقت دفاع از انسان کردند. اصول و ارزش ها

(تمام شد)

اخبار مرتبط

برو به دکمه بالا
برو سر اصل مطلب، گذشتن از مسائل غیرضروری