فلسطین

همکاری اسلامی از کمک مالی افغانستان به نفع آنروا قدردانی می کند

جده (امارات متحده عربی) - دبیرخانه عمومی سازمان همکاری اسلامی (OIC) از کمک مالی یک میلیون دالر جمهوری اسلامی افغانستان به آژانس امداد و کار سازمان ملل متحد برای آوارگان فلسطینی (آنروا) قدردانی کرد. ). با در نظر گرفتن این که این کمک مالی گسترشی از حمایت های بشردوستانه و مالی ارائه شده توسط کشورهای عضو برای کمک به کاهش بحران مالی پیش روی آنروا است. دبیرخانه عمومی از همه کشورهای جهان خواست تا به مسئولیت های خود در قبال موضوع آوارگان فلسطینی ادامه دهند و کمک های مالی ارائه شده به آنروا را به گونه ای افزایش دهند که به ادامه خدمت به این بخش بزرگ از مردم فلسطین کمک کند. تا زمانی که موضوع آنها مطابق با قطعنامه های مربوط به مشروعیت بین المللی حل و فصل شود. ((پایان)) h p / h p

اخبار مرتبط

برو به دکمه بالا
برو سر اصل مطلب، گذشتن از مسائل غیرضروری