فرهنگ و هنر

رئیس جمهور الجزایر بر مراسم اعطای جایزه روزنامه نگار حرفه ای نظارت می کند

الجزایر - عبدالمجید تبون رئیس جمهور الجزایر دیروز یکشنبه در مرکز همایش های بین المللی «عبدالطیف رحل» (الجزایر)، مراسم اعطای جایزه رئیس جمهوری به روزنامه نگار حرفه ای را در نهمین دوره نظارت کرد.

این نسخه به موضوعات «الجزایر جدید و مشکل امنیت غذا و آب»، «الجزایر جدید: توانمندسازی انرژی‌ها و قابلیت‌های خلاق جوانان» و همچنین «امنیت انرژی و ابعاد ژئوپلیتیکی آن» اختصاص داشت.

در رشته روزنامه نگاری مکتوب، جایزه اول به سامیا بولالو از روزنامه الهوار، جایزه دوم به آسیه بوستا روزنامه نگار از روزنامه اوریزن و جایزه سوم به لامیا هرزلاوی از روزنامه الفجر تعلق گرفت.

در بخش رسانه های تلویزیونی، جایزه اول توسط سوفیانه مگنین، روزنامه نگار، عمار هالاس، روزنامه نگار و مقام سوم توسط نادیرا آرائو، روزنامه نگار از شرکت تلویزیون عمومی الجزایر به دست آمد.

در بخش رسانه های رادیویی، جایزه اول به طور مساوی توسط اکرام شتیوی روزنامه نگار و محمد الامین بدری از سازمان صدا و سیما و جایزه دوم توسط ایمان جاما روزنامه نگار از رادیو میلا و جایزه سوم به روزنامه نگار رسید. نورا صیحی از شبکه دوم رادیو.

در رسانه های الکترونیکی، جایزه اول به طور مساوی با روزنامه نگاران علی قطاف و بشیر بونوبه از روزنامه الکترونیکی الشباب تلویزیون تقسیم شد، جایزه دوم توسط احمد کاسیتا از روزنامه الکترونیکی La Patrie News و جایزه سوم به روزنامه نگار عبدالله تعلق گرفت. -حکیم بلغیث از خبرگزاری الجزایر.

به مناسبت این مراسم از رئیس هیئت داوران جایزه روزنامه نگار حرفه ای ریاست جمهوری در نهمین دوره آن آقای بلکاسم احسن جاب الله و اعضای هیئت داوران نیز تجلیل شد.

همچنین به تعدادی از دست اندرکاران رسانه ای که در رسانه های مختلف ملی مشغول به کار بودند، گواهی های تشویقی اعطا شد.

در خاتمه این مراسم، اعضای بخش رسانه از رئیس جمهور تبون به دلیل حمایت از بخش رسانه و روزنامه نگاری تجلیل کردند و این افتخار توسط رئیس کمیته خبرنگاران حرفه ای ریاست جمهوری در نهمین دوره آن اهدا شد.

قابل ذکر است که مراسم اهدای جایزه رئیس جمهور به خبرنگار حرفه ای با حضور مقامات ارشد کشوری و اعضای دولت و همچنین مسئولان نهادهای رسانه ملی و مهمانانی از اصحاب رسانه عرب برگزار شد.

(تمام شد)

اخبار مرتبط

برو به دکمه بالا