فرهنگ و هنر

فدراسیون خبرگزاری های عربی "فانا" از رئیس خبرگزاری عربستان تجلیل کرد

ابوظبی (UNA/SPA) - رئیس اتحادیه خبرگزاری های عربی و رئیس کمیته عالی سازماندهی کنگره جهانی، محمد جلال الرئیسی، امروز در ابوظبی از فهد بن، رئیس خبرگزاری عربستان سعودی تجلیل کرد. حسن العقران.

الاقران به دلیل تلاش هایش که به توسعه کار رسانه ای در سطح جهان عرب کمک کرد، مورد تجلیل قرار گرفت.

(تمام شد)

اخبار مرتبط

برو به دکمه بالا