فرهنگ و هنر

مدیرکل خبرگزاری قطر با مدیر عامل خبرگزاری مالزی دیدار کرد

دوحه (قنا/یونا) - احمد بن سعید الرمیحی، مدیرکل خبرگزاری قطر روز گذشته با روسلان عریفین، مدیر عامل خبرگزاری ملی مالزی برناما دیدار کرد.

در این دیدار راه های همکاری در حوزه رسانه بین خبرگزاری قطر (QNA) و خبرگزاری مالزی (برنما) بررسی شد.

روسلان عارفین پس از پایان جلسه از سالن های آموزشی قنا و تجهیزات و فناوری های مدرن مورد استفاده در تمرینات بازدید کرد.

(تمام شد)

اخبار مرتبط

برو به دکمه بالا