سازمان همکاری اسلامی

نتیجه گیری دومین کنفرانس وزیران برای توسعه اجتماعی کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی

جده (UNA) - کار دومین کنفرانس وزیران برای توسعه اجتماعی کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی که در تاریخ 5 تا 6 ژوئن 2023 برگزار شد، در قاهره به پایان رسید.
دبیرکل سازمان، حسین ابراهیم طه، تأیید کرد که نتایج این کنفرانس کمک موثری به توسعه مکانیسم‌های همبستگی اسلامی در زمینه‌های مختلف توسعه اجتماعی خواهد کرد.
حسین طه با تاکید بر اینکه تصمیمات این کنفرانس با هدف مقابله با چالش‌های پیش روی جهان اسلام و بررسی راه‌های حمایت از گروه‌های ذی‌ربط به منظور کاهش آلام آنان است، خاطرنشان کرد: این تعهد ناشی از ارزش‌های اسلام است که به آن پیوسته است. اهمیت ویژه به مسائل و زمینه های اجتماعی، به ویژه آنهایی که مربوط به توانمندسازی یک نهاد است، ازدواج و خانواده، حفظ ارزش های آن، مسائل رفاهی کودک، تامین اجتماعی سالمندان و حمایت از افراد با نیازهای ویژه.
شایان ذکر است که این کنفرانس قطعنامه جامعی را در مورد تمامی مسائل اجتماعی مرتبط و همچنین بیانیه قاهره و استراتژی سازمان برای افراد دارای معلولیت به تصویب رساند.

(تمام شد)

اخبار مرتبط

برو به دکمه بالا