سازمان همکاری اسلامی

آکادمی بین المللی فقه اسلامی تفاهم نامه همکاری با معاونت امور اسلامی و امور خیریه دبی امضا کرد.

دبی (UNA) - دکتر قطب مصطفی سانو، دبیر کل آکادمی بین المللی فقه اسلامی و دکتر حمد آل شیخ احمد الشیبانی، مدیر کل اداره امور اسلامی و فعالیت های خیریه در امارت دبی تفاهم نامه ای امضا کردند. همکاری برای ایجاد مشارکت راهبردی در زمینه حمایت از پتانسیل ها و توانمندی های علمی و پژوهشی دو نهاد، علاوه بر رسیدگی به مسائل فقهی معاصر مرتبط با فتوا و امور خیریه به منظور شفاف سازی جایگاه حقوقی مشکلات زندگی معاصر هدف این موافقتنامه ارتقای همکاری ها و ارتباطات مستمر و تقویت هماهنگی بین دو نهاد در زمینه های برگزاری کنفرانس ها و سمینارها، برگزاری کارگاه ها و آموزش، تبادل نشریات و نشریات و نمایندگی دو طرف در کنفرانس ها و سمینارهایی است که هر یک از آنها برگزار می کنند. در حوزه منافع مشترک بین آنها. (من تمام کردم)

اخبار مرتبط

برو به دکمه بالا
برو سر اصل مطلب، گذشتن از مسائل غیرضروری